ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК

 

Дохідна частина

 

Показники дохідної частини обласного бюджету на 2020 рік визначені відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів із врахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України у 2020 – 2022 роках (схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 (зі змінами)), на підставі опрацювання основних показників економічного і соціального розвитку Харківської області за 2018 рік, очікуваних показників за 2019 рік та прогнозних на 2020 рік, фактичного виконання дохідної частини обласного бюджету за 2018 рік та очікуваного виконання за 2019 рік, а також розрахунків органів, на які покладено контроль за справлянням та стягненням відповідних платежів до бюджету.

Фінансовий ресурс обласного бюджету (без урахування трансфертів) на 2020 рік прогнозується в обсязі 3 343 112,6 тис.грн, з них:

- загальний фонд – 3 107 633,0 тис.грн;

- спеціальний фонд – 235 479,6 тис.грн.

 

Загальний фонд

 

Найвагомішим джерелом надходження доходів загального фонду є податок на доходи фізичних осіб (питома вага 79%), який зараховується до обласного бюджету за нормативом відрахувань 15% від загального обсягу податку, що сплачується на території області. Надходження податку на доходи фізичних осіб планується в розмірі 2 457 341,0 тис.грн.

Розрахунок обсягу надходжень податку на доходи фізичних осіб до обласного бюджету на 2020 рік здійснений з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня у розмірі 4 723 грн на місяць, посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 2 102 грн, прогнозного обсягу фонду оплати праці та рівня середньої заробітної плати.

Податок на прибуток підприємств (питома вага 8%) планується на рівні 235 400,0 тис.грн, з них: 233 900,0 тис.грн - податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки (зараховується до обласного бюджету за нормативом відрахувань 10% від загального обсягу податку, що сплачується на території області) та 1 500,0 тис.грн - податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є обласна рада (зараховується в повному обсязі до обласного бюджету).

Прогноз обсягу податку на прибуток здійснено з урахуванням основних макропоказників економічного розвитку регіону та очікуваних надходжень за 2019 рік.

Надходжень рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів (питома вага 11%) планується отримати в обсязі 333 358,0 тис.грн, з них:

- рентної плати за спеціальне використання води – 36 484,5 тис.грн;

рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення6 099,2 тис.грн;

рентної плати за користування надрами для видобування нафти – 4 300,0 тис.грн;

рентної плати за користування надрами для видобування природного газу – 267 980,0 тис.грн;

рентної плати за користування надрами для видобування газового конденсату – 18 482,8 тис.грн;

- плати за використання інших природних ресурсів – 11,5 тис.грн.

Розрахунок прогнозних показників по рентній платі здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного року, прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, видобутку (погашення) корисних копалин, тенденції використання води водокористувачами, видобутку природного газу, нафти та газового конденсату.

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучаються до бюджету планується у розмірі 180,0 тис.грн, за розрахунками Управління з питань комунальної власності виконавчого апарату Харківської обласної ради.

Надходження плати за надання адміністративних послуг (питома вага 2%) визначені в цілому в сумі 67 679,9 тис.грн, за розрахунками органів податкової служби, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, зокрема:

- плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами запланована в сумі 14 500,8 тис.грн;

- плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами планується в сумі 50 400,0 тис.грн ;

- плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності планується в сумі 2 700,0 тис.грн.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності визначені у сумі 4 500,0 тис.грн за розрахунками Управління з питань комунальної власності виконавчого апарату Харківської обласної ради.

 

Спеціальний фонд

 

Надходження екологічного податку на 2020 рік плануються в сумі 55 550,4 тис.грн (питома вага 23%) за розрахунками органів Державної фіскальної служби у Харківській області (за нормативом відрахувань до обласного бюджету зараховується 30% податку).

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на 2020 рік плануються у сумі 326,4 тис.грн за розрахунками Головного управління Держгеокадастру у Харківській області.

Розмір грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності заплановано в сумі 700,0 тис.грн за розрахунками Державної екологічної інспекції у Харківській області.

Прогнозні надходження відсотків за користування позиками, які надавались з місцевих бюджетів очікуються в сумі 1,0 тис.грн за розрахунками Харківського регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». Розмір відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла заплановано в сумі 10,5 тис.грн за розрахунками Харківського регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, плануються в обсязі 178 741,3 тис.грн (питома вага 76%), з них: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 92 774,1 тис.грн, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності – 29 293,2 тис.грн, плата за оренду майна бюджетних установ – 4 480,2 тис.грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 827,6 тис.грн, кошти, що отримують бюджетні установи для виконання цільових заходів – 51 366,2 тис.грн. Обсяг надходжень визначено на підставі розрахунків головних розпорядників коштів обласного бюджету та з урахуванням фактичних надходжень поточного року.

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності плануються у 2020 році в сумі 150,0 тис.грн за розрахунками Управління з питань комунальної власності виконавчого апарату Харківської обласної ради.

 

Видаткова частина

 

При формуванні проєкту обласного бюджету на 2020 рік видатки на заробітну плату працівників закладів, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, обраховано виходячи із розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2020 року 4 723 грн, посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі 2 102 грн.

Мережу закладів, які будуть фінансуватися з обласного бюджету у 2020 році, сформовано з урахуванням вимог статті 90 Бюджетного кодексу України.

 

Видатки за напрямами характеризуються наступним:

 

На утримання обласної ради планується спрямувати 21 732,5 тис.грн,  в тому числі: на оплату праці – 9 110,6 тис.грн, нарахування на заробітну плату – 2 004,3 тис.грн, інші видатки та послуги – 10 617,6 тис.грн.

 

Видатки на освіту передбачені в сумі 1 773 509,3 тис.грн, з них по загальному фонду – 1 663 057,7 тис.грн, по спеціальному фонду – 110 451,6 тис.грн.

У загальному обсязі видатків враховано обсяг освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 404 779,3 тис.грн, який спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників обласних загальноосвітніх навчальних закладів, додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 39 662,7 тис.грн.

 Асигнування планується спрямувати для реалізації бюджетних програм в сфері освіти, а саме на:

- надання загальної середньої освіти санаторними школами – 127 059,7 тис.грн;

- надання загальної середньої освіти спеціальними школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку – 295 451,7 тис.грн;

- надання загальної середньої освіти спеціалізованими школами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою – 96 652,7 тис.грн;

- надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 52 081,2 тис.грн;

- підготовку кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти – 309 247,7 тис.грн;

- підготовку кадрів у закладах фахової передвищої освіти – 717 936,9 тис.грн (по Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 481 588,2 тис.грн, по Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації – 132 634,7 тис.грн, по Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації – 103 714,0 тис.грн);

- підготовка кадрів вищими закладами освіти – 135 502,6 тис.грн;

- підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти – 32 469,0 тис.грн (по Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 24 871,2 тис.грн, по Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації – 5 089,6 тис.грн, по Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації – 2 508,2 тис.грн);

- функціонування центру матеріально-технічного забезпечення закладів освіти області – 3 302,7 тис.грн.;

- інші програми та заходи у сфері освіти (заходи програми «Новий освітній простір Харківщини» на 2019-2023 роки) – 3 805,1 тис.грн.

На обласному рівні функціонуватиме 83 бюджетні установи: 25 закладів загальної середньої освіти (6 санаторних, 13 спеціальних, 5 спеціалізованих закладів, 1 навчально-реабілітаційний центр); 9 закладів позашкільної освіти (з них 5 оздоровчих таборів); 18 закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 27 закладів фахової передвищої освіти; Харківська гуманітарно-педагогічна академія; 2 заклади післядипломної освіти; центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області.

Головними розпорядниками коштів по видатках на освіту визначені:

- Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 1 528 461,9 тис.грн (по загальному фонду – 1 436 878,5 тис.грн, по спеціальному фонду – 91 583,4 тис.грн);

- Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації – 138 260,9 тис.грн (по загальному фонду – 124 667,5 тис.грн, спеціальному фонду – 13 593,4 тис.грн) для реалізації програми щодо підготовки медичних кадрів у 6 закладах фахової передвищої освіти І-ІІ рівнів акредитації, видатки на підвищення кваліфікації працівників охорони здоров’я, а також на компенсацію 50% вартості проїзду у метрополітені м. Харкова студентів вищих навчальних закладів;

- Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації – 106 786,5 тис.грн (по загальному фонду – 101 511,7 тис.грн, по спеціальному фонду – 5 274,8 тис.грн) для реалізації програми щодо підготовки кадрів у 4 закладах фахової передвищої освіти, видатків на підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів, а також на компенсацію 50% вартості проїзду у метрополітені м. Харкова студентів вищих навчальних закладів.

Крім того, кошти освітньої субвенції в сумі 17 569,9 тис.грн передаються у вигляді цільової субвенції місцевим бюджетам області на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів та приватних шкіл. Розподіл субвенції здійснено з розрахунку заробітної плати для фактично працюючих педпрацівників у приватних школах та у створених інклюзивно-ресурсних центрах.

Головним розпорядником коштів визначено Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

 

Видатки на охорону здоров’я плануються в сумі 727 428,4 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду 720 390,5 тис.грн, по спеціальному фонду – 7 037,9 тис.грн.

В загальному обсязі видатків враховано:

- обсяг медичної субвенції з державного бюджету в сумі 515 274,3 тис. грн. на І квартал, у зв’язку передачею з 01.04.2020 видатків на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров’я до державного бюджету, за договорами з Національною службою здоров’я щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій, відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»;

- обсяг додаткової дотації з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 90 249,0 тис. грн.

Зазначені асигнування планується спрямувати для реалізації бюджетних програм у сфері охорони здоров’я, а саме:

- багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 121 130,6 тис.грн;

- спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню – 331 585,6 тис.грн;

- санаторно-курортна допомога населенню – 51 512,1 тис.грн;

- медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування – 31 320,0 тис.грн;

- створення банків крові та її компонентів – 10 238,3 тис.грн;

- екстрена та швидка медична допомога населенню – 106 217,4 тис.грн;

- спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню – 32 986,6 тис.грн;

- стоматологічна допомога населенню – 9 134,1 тис.грн;

- інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я – 818,7 тис.грн;

- проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) – 6 246,7 тис.грн;

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я – 26 238,3 тис.грн.

На обласному рівні функціонуватиме 58 закладів охорони здоров’я, в тому числі: 3 лікарні обласного значення, 22 спеціалізовані лікарні, 11 спеціалізованих диспансерів, 4 будинки дитини, 6 санаторіїв для хворих на туберкульоз, 4 санаторії для дітей і підлітків, стоматологічна поліклініка, центр служби крові, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 5 інших закладів медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи, інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, база спеціального медичного постачання, центр здоров’я).

Крім того, за рахунок медичної субвенції передбачаються цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 13 769,4 тис.грн, які передаються у вигляді цільової субвенції місцевим бюджетам області на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет – жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності (заходи комплексної обласної програми "Здоров’я Слобожанщини на 2019-2020 роки").

Головним розпорядником коштів по видатках на охорону здоров’я визначено Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

 

На соціальний захист та соціальне забезпечення плануються видатки в сумі 455 614,тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 398 237,2 тис.грн та по спеціальному фонду – 57 377,3 тис.грн.

Для реалізації бюджетних програм в сфері соціального забезпечення планується спрямувати асигнування в сумі 416 072,7 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 358 695,4 тис.грн, по спеціальному фонду – 57 377,3 тис.грн, а саме на:

- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 10 950,0 тис.грн;

- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 3 000,0 тис.грн;

 - на забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку – 43 245,1 тис.грн;

 - на забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби – 312 095,1 тис.грн;

- на забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій – 23 193,0 тис.грн;

- на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 1 044,3 тис.грн;

- на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп – 1,0 тис.грн;

- на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (на виконання заходів комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки) – 721,8 тис.грн;

 - на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (на виконання заходів комплексної Програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки) – 21 822,4 тис.грн;

У системі соціального забезпечення населення функціонує 19 установ обласного підпорядкування, у тому числі: 2 дитячі будинки-інтернати, 5 геріатричних пансіонатів, пансіонат ветеранів праці, 1 спеціальний будинок-інтернат, 9 психоневрологічних будинків-інтернатів, обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

Головним розпорядником коштів по видатках на соціальний захист та соціальне забезпечення визначено Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації.

 

Видатки на соціальні програми у сфері молодіжної політики плануються в сумі 13 631,4 тис.грн.

Зазначені асигнування планується спрямувати для реалізації бюджетних програм у сфері молодіжної політики, а саме на:

- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 3 342,0 тис.грн;

- заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків – 153,0 тис.грн;

- заходи державної політики з питань сім’ї – 18,0 тис.грн;

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 4 082,6 тис.грн;

- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" – 2 094,5 тис.грн, з них 1 000,0 тис.грн  на виконання заходів Регіональної Програми національно-патріотичного виховання молоді на 2019-2023 роки;

- інші заходи та заклади молодіжної політики – 3 941,3 тис.грн.

На обласному рівні функціонуватиме 5 бюджетних установ, а саме: центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центр молоді, соціальний центр матері та дитини, центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, кризовий соціальний центр для жінок, а також планується проведення регіональних заходів.

Головними розпорядниками коштів по видатках на соціальні програми у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей визначені:

- Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації – 7 595,6 тис.грн;

- Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації – 6 035,тис.грн.

 

Видатки для реалізації бюджетної програми стосовно закладів і заходів з питань дітей та їх соціального захисту плануються в сумі 25 910,4 тис.грн.

На обласному рівні функціонуватиме 4 бюджетні установи, а саме: 3 центри соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Головними розпорядниками коштів по видатках на утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складаних життєвих обставинах, визначені:

- Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації – 1 165,0 тис.грн;

- Служба у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації – 24 745,тис.грн.

 

Видатки на культуру і мистецтво плануються в сумі 126 807,6 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 124 762,4 тис.грн, по спеціальному фонду – 2 045,2 тис.грн.

Зазначені асигнування планується спрямувати для реалізації бюджетних програм в сфері культури і мистецтва, а саме на:

- фінансову підтримку театрів24 098,6 тис.грн (на виконання заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);

- фінансову підтримку філармоній, ансамблів, концертних організацій – 14 229,0 тис.грн (на виконання заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);

- забезпечення діяльності бібліотек – 21 092,9 тис.грн;

- забезпечення діяльності музеїв 44 696,2 тис.грн;

- забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва -17 905,7 тис.грн;

- інші заходи в галузі культури і мистецтва – 4 785,2 тис.грн (на виконання заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки);

На обласному рівні функціонуватиме 12 бюджетних установ: 4 бібліотеки, 4 музеї, науково-методичний центр охорони культурної спадщини, організаційно-методичний центр туризму, організаційно-методичний центр культури і мистецтв, організаційно - методичний театрально – концертний центр, а також планується надавати фінансову підтримку 5-ти театрам, філармонії, молодіжному симфонічному оркестру «Слобожанський» та Великому Слобожанському ансамблю пісні і танцю.

Головними розпорядниками коштів по видатках на культуру і мистецтво визначені:

– Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації на суму асигнувань 122 867,1 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду –  120 821,9 тис.грн, по спеціальному – 2 045,2 тис.грн;

– Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації (кошти на утримання комунального закладу «Обласна наукова медична бібліотека») – 3 940,5 тис.грн по загальному фонду.

 

Видатки на фізичну культуру і спорт плануються в сумі 215 254,1 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 213 424,8 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 829,3 тис.грн.

Зазначені асигнування планується спрямувати для реалізації бюджетних програм у сфері фізичної культури і спорту, а саме на:

- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 40 875,6 тис.грн;

- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту – 24 910,0 тис.грн;

- утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл – 11 066,7 тис.грн;

- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю – 412,4 тис.грн;

- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 33 709,7 тис.грн;

- фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств – 28 886,9 тис.грн (на виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки);

- забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності – 30 046,0 тис.грн;

- утримання та фінансова підтримка спортивних споруд – 15 005,2 тис.грн (на виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки);

- фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості – 4 056,2 тис.грн (на виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки);

- фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості – 3 103,7 тис.грн (на виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки);

- забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону – 3 863,9 тис.грн;

- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні – 17 488,5 тис.грн, з них 13 043,5 тис.грн  на виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки.

На обласному рівні функціонуватиме 7 бюджетних установ фізкультурно-спортивної спрямованості, в тому числі: центр фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів, 2 школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацька спортивна школа, Український східний центр олімпійської підготовки з зимових видів спорту, обласний центр «Спорт для всіх», а також планується надавати фінансову підтримку 15 дитячо-юнацьким спортивним школам фізкультурно-спортивних товариств, фізкультурно-спортивним товариствам ФСТ «Спартак», ФСТ «Динамо», ФСТ «Україна» та 2 спортивним спорудам.

Головним розпорядником коштів по видатках на фізичну культуру і спорт визначено Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

 

Видатки на реалізацію окремих обласних програм, з урахуванням коштів передбачених на галузі бюджетної сфери, складають 447 349,5 тис.грн, а саме на:

 - виконання заходів обласної Комплексної програми "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки" в сумі  2 050,0 тис.грн (головний розпорядник коштів – Харківська обласна рада);

- виконання заходів обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019-2023 роки в сумі 3 805,1 тис.грн, з них:

заходи підрозділу 7. «Вища освіта і наука – регіональний розвиток» (обласні стипендії) – 282,0 тис.грн (головний розпорядник коштів – Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації);

 заходи пункту 1 підрозділу 9. «Соціальний захист» для забезпечення оплати 50% вартості проїзду студентами та учнями в метрополітені в сумі 3 523,1 тис.грн (головні розпорядники коштів: Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 2 422,2 тис.грн; Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації – 536,6 тис.грн; Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації – 564,3 тис.грн);

- виконання заходів комплексної обласної програми "Здоров’я Слобожанщини на 2019-2020 роки" в сумі 13 769,4 тис.грн на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет - жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць через аптечні підприємства всіх форм власності (головний розпорядник коштів – Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації);

- виконання заходів Соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки (для надання фінансової підтримки та виплат стипендій, премій, винагород спортсменам та тренерам) – 64 095,5 тис.грн (головний розпорядник коштів – Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації);

- виконання заходів Регіональної Програми національно-патріотичного виховання молоді на 2019-2023 роки1 000,0 тис.грн (головний розпорядник коштів – Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації);

- виконання заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки в сумі 43 112,8 тис.грн, за рахунок яких планується надання фінансової підтримки п’яти театрам, філармонії, молодіжному симфонічному оркестру „Слобожанський”, комунальному підприємству "Великий Слобожанський ансамбль пісні і танцю"  та проведення заходів, конкурсів, виплата іменних стипендій та Гранд-премій, тощо (головний розпорядник коштів - Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації);

- виконання заходів Програми розвитку інформаційного простору Харківської області на 2016-2020 роки в сумі 3 000,0 тис.грн, за рахунок яких планується надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Регіональний інформаційний центр» (головний розпорядник коштів - Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації);

- виконання заходів Комплексної програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки в сумі 50 944,2 тис.грн (головний розпорядник коштів – Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації), з них: на надання адресної допомоги мешканцям Харківської області та інші виплати і допомоги, визначені заходами програми – 21 822,4 тис.грн; на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість –  721,8 тис.грн; субвенція місцевим бюджетам області на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у санаторно-курортних закладах Харківської області – 23 000,0 тис.грн; субвенція місцевим бюджетам області на проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій – 2 400,0 тис.грн; субвенція місцевим бюджетам області на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) – 3 000,0 тис.грн.

- виконання заходів Програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року у Харківській області в сумі 153,0 тис.грн;

- виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік в сумі 15 921,0 тис.грн, в тому числі на:  

фінансову підтримку ОК ВЕП «Держпром» - 14 500,0 тис.грн,  забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії – 196,6 тис.грн (головний розпорядник коштів – Харківська обласна рада);

презентаційні видатки 150,0 тис.грн (головний розпорядник коштів - Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації);

фінансову підтримку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ХАРКІВСЬКІ ОБЛАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ" – 1 074,4 тис.грн (головний розпорядник коштів – Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації);

- виконання заходів Регіональної цільової Програми розвитку цивільного захисту в Харківської області на 2018-2020 роки в сумі 2 236,3 тис.грн на утримання ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ ВОДОЛАЗНОЇ СЛУЖБИ (головний розпорядник коштів - Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації);

- виконання заходів Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 роки в сумі 950,0 тис.грн на забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА (головний розпорядник коштів - Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації);

- виконання заходів Програми сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області на 2017-2021 роки в сумі 320,0 тис.грн (головний розпорядник коштів – Харківська обласна рада).

- виконання заходів Програми  розвитку дорожнього господарства Харківської області на 2018-2020 роки в сумі 245 992,2 тис.грн (головний розпорядник коштів - Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації).

Резервний фонд передбачається в сумі 48 493,2 тис.грн відповідно до ст.24 Бюджетного кодексу України, в межах 1 % обсягу видатків загального фонду.

 

Трансферти з державного бюджету

 

Базова дотація з державного бюджету передбачається в сумі  97 418,3 тис.грн.

За рахунок трансфертів з державного бюджету, які мають цільове спрямування, в обласному бюджеті передбачаються видатки, зокрема:

освітня субвенція в сумі 422 349,2 тис.грн, з них: 404 779,3 тис.грн спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників обласних загальноосвітніх навчальних закладів (головні розпорядники коштів - Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації); 17 569,9 тис.грн спрямовується у вигляді цільової субвенції місцевим бюджетам області на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів та приватних шкіл (головний розпорядник коштів - Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації);

 медична субвенція в сумі 529 043,7 тис.грн, з яких 515 274,3 тис.грн спрямовується на поточне утримання закладів охорони здоров’я та 13 769,4 тис.грн  на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у вигляді цільової субвенції місцевим бюджетам області (головний розпорядник коштів Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації);

- додаткова дотація на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 433 038,9 тис.грн, з яких 129 911,7 тис.грн спрямовується на фінансування обласних закладів, 303 127,2 тис.грн  передається місцевим бюджетам області (головний розпорядник коштів Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації);

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 20 230,2 тис.грн спрямовується у вигляді цільової субвенції місцевим бюджетам області (головний розпорядник коштів - Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації);

субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 245 992,2 тис.грн спрямовується на поточний середній, поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (головний розпорядник коштів - Департамент капітального будівництва  Харківської обласної державної адміністрації).

Розподіл коштів трансфертів, що передаються місцевим бюджетам області, затверджується в додатку № 4 до рішення сесії.

 

Водночас, кошти окремих трансфертів з державного бюджету в загальній сумі 1 223 660,4 тис.грн залишаються нерозподіленими, а саме:

освітня субвенція в сумі 95 735,9 тис.грн;

субвенція на придбання ангіографічного обладнання в сумі 11 538,5 тис.грн;

субвенція на розвиток системи екстреної медичної допомоги -100 225,9 тис.грн;

- субвенція  на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа - 32 107,1 тис.грн;

субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 984 053,0 тис.грн.

Загальний обсяг обласного бюджету планується меншим порівняно із уточненим планом на 2019 рік у зв’язку із скороченням окремих трансфертів, запланованих у державному бюджеті на 2020 рік. Зокрема, не плануються в обласному бюджеті субвенції на надання пільг та житлових субсидій, допомоги сім’ям з дітьми, дітям-сиротам у зв’язку з передачею таких видатків Міністерству соціальної політики; на окремі заходи у галузі освіти, охорони здоров’я у зв’язку з їх відсутністю у державному бюджеті на 2020 рік; на житло учасникам АТО, інвестиційні програми, заходи розвитку освіти, які залишені нерозподіленими у державному бюджеті та будуть розподілятися протягом року рішеннями Уряду. Крім того, запланований обсяг медичної субвенції лише на І квартал 2020 року, у зв’язку із подальшим здійсненням відповідних видатків з державного бюджету.

 

Таким чином, загальний обсяг обласного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України за доходами та видатками складе – 6 314 845,5 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду – 4 849 320,7 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 465 524,8 тис.грн.

 

 

Директор Департаменту

фінансів Харківської обласної

державної адміністрації                                                       Сергій Овсянніков