ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

_______  сесія   ______ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

ПРОЄКТ

 

Від _____________ 2020 року                                                                   №______

 

 

 

Про внесення змін до комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2019 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 06 грудня 2018 року № 828–VІІ (зі змінами)

 

 

З метою забезпечення своєчасної та ефективної реалізації у 2020 році заходів комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2019 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 06 грудня 2018 року № 828–VІІ, на підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести до комплексної обласної програми «Здоров’я Слобожанщини» на 2019 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 06 грудня 2018 року № 828–VІІ, зі змінами, внесеними рішеннями Харківської обласної ради від 28 лютого 2019 року № 927-VІІ, від 15 серпня 2019 року № 1064-VІІ та від 05 грудня 2019 року №  1114-VII (далі – Програма), такі зміни:

 

1) пункт 9 Паспорта Програми викласти у такій редакції:

«9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, становить 5 837 566 800 грн, у тому числі у 2019 році – 2 968 193 300 грн, у 2020 році – 2 869 373 500 грн.»;

 

2) абзац другий розділу 5. «Обґрунтування обсягів та джерел фінансування» Програми викласти у такій редакції:

«Обсяги фінансування Програми становлять усього 5 837 566 800 грн, у тому числі у 2019 році – 2 968 193 300 грн, у 2020 році – 2 869 373 500 грн.

3) підпункт 3.15 пункту 3. «Реформування закладів охорони здоров’я третинного рівня із зміцненням матеріально-технічної бази спеціалізованих закладів та закладів обласного значення» розділу 7. «Напрями діяльності та заходи Програми на 2019 – 2020 роки» викласти у новій редакції згідно з додатком 1;

 

4) пункт 17. «Поетапне створення єдиного медичного інформаційного простору та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності галузі охорони здоров’я Харківської області» розділу 7. «Напрями діяльності та заходи Програми на 2019 – 2020 роки» доповнити підпунктом 17.5 згідно з додатком 2.

 

2. Харківській обласній державній адміністрації здійснювати фінансування заходів Програми, виходячи з можливостей обласного бюджету на відповідний бюджетний рік.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань соціальної політики, охорони здоров’я, реабілітації учасників бойових дій та АТО; з питань бюджету.

 

 

 

Голова обласної ради                                                                                Сергій ЧЕРНОВ

 

 

 

Розробник: Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, 341 56 63