ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Харківської обласної ради

«Про затвердження обласної Програми щодо забезпечення підвищення рівня пожежної безпеки на об’єктах з масовим перебуванням людей спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області на 2020 – 2023 роки»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Безпека людини, її життя і здоров’я визнані Конституцією України найвищими соціальними цінностями. Кожний громадянин України має конституційне право на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

Однак, проблемним залишається питання забезпечення протипожежного захисту об’єктів з масовим перебуванням людей, особливо закладів охорони здоров’я, освіти, фізичної культури і спорту, культури та соціального захисту, що, у першу чергу, зумовлено відсутністю належного фінансування.

Значна кількість пожеж та їх наслідки свідчать про гостру необхідність підвищення ефективності охорони життя людей, що потребує посилення протипожежного захисту об’єктів закладів охорони здоров’я, спорту, культури та соціального захисту.

 

2. Мета і завдання прийняття рішення

Метою Програми є реалізація державної політики у сфері пожежної безпеки.

Основними завданнями Програми є:

забезпечення безпечного функціонування об’єктів;

підвищення належного рівня протипожежного захисту об’єктів;

забезпечення своєчасного оповіщення людей про виникнення пожеж та оперативного реагування на них;

розроблення організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єктах;

забезпечення підготовки керівного складу, працівників, діяльність яких пов’язана з пожежною безпекою;

забезпечення обладнання та підтримання в працездатному стані на об’єктах систем протипожежного захисту;

забезпечення необхідної кількості та справність джерел протипожежного водопостачання;

організація та проведення робіт з підвищення вогнестійкості споруд;

забезпечення навчання людей щодо дотримання правил пожежної безпеки та дій у випадку виникнення пожежі;

забезпечення обладнання куточків з питань пожежної безпеки.

 

3. Правові аспекти

Кодекс цивільного захисту України, Указ Президента України від 24 грудня 2019 року № 948/2019 «Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежної безпеці в Україні», ст. 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету у межах фінансових можливостей.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект рішення погоджений з Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації, Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, Департаментом охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Управлінням у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, Управлінням культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області.

 

6. Регіональний аспект

Проект рішення не стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці.

7. Громадське обговорення

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення.

 

8. Прогноз результатів

Реалізація заходів Програми надасть можливість:

забезпечити безпечне функціонування об’єктів;

обладнання об’єктів автоматичними системами протипожежного захисту;

своєчасне проведення робіт з обробки дерев’яних конструкцій вогнезахисним покриттям;

утримання у працездатному стані джерел протипожежного водопостачання;

укомплектування об’єктів первинними засобами пожежогасіння;

своєчасно проводити підготовку керівного складу, працівників, діяльність яких пов’язана з пожежною безпекою;

зменшити вірогідність виникнення пожеж на об’єктах;

проводити навчання людей щодо дотримання правил пожежної безпеки та дій у випадку виникнення пожежі;

зняти соціальну напругу серед людей; збільшити інформаційний вплив щодо дотримання правил пожежної безпеки на об’єкті.

 

Директор Департаменту цивільного

захисту Харківської обласної

державної адміністрації                                                     Павло ПОНОМАРЕНКО

 

 

«____» _______________2020 р.