ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

_____  сесія  VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Проєкт 

 

Від "___" ________ 2020 року                                                                    №_____ - VІІ

 

 

Про затвердження обласної Програми забезпечення пожежної безпеки                   на об’єктах масового перебування людей, розташованих у Харківській області, на 2020 – 2023 роки

 

 

З метою забезпечення цивільного захисту на території Харківської області, відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України, керуючись статтями 3, 50 Конституції України, статтями 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити обласну Програму забезпечення пожежної безпеки на об’єктах масового перебування людей, розташованих у Харківській області, на 2020 – 2023 роки (додається).

 

2. Харківській обласній державній адміністрації щороку під час формування обласного бюджету передбачати кошти на здійснення заходів зазначеної Програми виходячи з можливостей бюджету.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань екології, надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків (Олександр ДОНСЬКИЙ) та з питань бюджету (Людмила НЕМИКІНА).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                    Сергій ЧЕРНОВ

 

 

 

Розробник: Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації, 705 07 07