ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

__ сесія VIІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЄКТ

 

 

Від «__» _________ 2020 року                                                      № _____- VIІ

 

 

Про затвердження моніторингового звіту за 2019 рік про стан реалізації  Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року та Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року

 

З метою забезпечення реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від   05 березня 2015 року № 1151-VI, Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням обласної ради від 31 серпня 2017 року № 499-VІI, згідно з Порядком розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації,  а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 (зі змінами), Методикою розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 березня 2016 року № 79 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року за № 58/33656, відповідно до статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Затвердити моніторинговий звіт за 2019 рік про стан реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року та Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, до складу якого входять:

звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року та Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року за 2019 рік;

звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року за 2019 рік.

 

 

 

 

 Голова обласної ради                                                                               Сергій ЧЕРНОВ