Пояснювальна записка

до проекту рішення Харківської обласної ради

 «Про затвердження моніторингового звіту за 2019 рік про стан реалізації  Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року та Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Моніторинговий звіт за 2019 рік про стан реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року та Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року (далі - Моніторинговий звіт) підготовлено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» (зі змінами) та відповідно до Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 № 79 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року за                        № 58/33656.

2. Мета і шляхи її досягнення

Забезпечення реалізації Стратегії розвитку Харківської області  на період до 2020 року, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 05.03.2015 № 1151-VI, Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням Харківської обласної ради від 31 серпня 2017 року № 499-VІI, а також виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» (зі змінами).

3. Правові аспекти

Моніторинговий звіт затверджується рішенням сесії Харківської обласної ради.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Затвердження  Моніторингового звіту не потребує фінансових видатків.

5. Позиція зацікавлених органів

Проект рішення не порушує інтересів інших органів.

6. Регіональний аспект

Дія даного рішення розповсюджується на всю територію Харківської області.

7. Громадське обговорення

Звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року за 2019 рік розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. 

8. Прогноз результатів

Забезпечення реалізації Стратегії розвитку Харківської області  на період до 2020 року, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 05 березня 2015 року №1151-VI, а також Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням Харківської обласної ради від 31 серпня 2017 року № 499-VІI.

 

 

 

 

 

 

Заступник  директора  Департаменту

економіки і міжнародних  відносин

Харківської   обласної  державної

адміністрації – начальник управління

аналітики, прогнозування та

зведення інформації                                                                Ірина КОНОВАЛОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

Світлана Тарабан 705 10 32