ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

ХХІV сесія VІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Проєкт

 

Від "___"__________ 2020 року                                                             ____-VІІ

 

 

Про внесення змін до обласної програми

індивідуального житлового будівництва

на селі «Власний дім» на 2020 рік,

затвердженої рішенням обласної ради

від 05 грудня 2019 року № 1126-VІІ

 

На підставі статей 43, 59 «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Внести до обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2020 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1126-VІІ (далі - Програма), такі зміни:

 

1) пункт 7 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, – 3350,0 тис. грн:» Паспорта Програми викласти у новій редакції (додаток 1);

 

2) викласти таблицю 1 «Прогнозні показники фінансування обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2020 рік» розділу 6 «Прогнозні показники та обсяги фінансування Програми» у новій редакції (додаток 2);

 

3) викласти таблицю 2 «Обсяги кредитування будівництва, реконструкції та купівлі житла, необхідні для реалізації обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2020 рік» розділу 6 «Прогнозні показники та обсяги фінансування Програми» у новій редакції (додаток 3);

 

4) викласти таблицю 3 «Прогнозні показники потреби у кредитуванні на придбання житла відповідно до обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2020 рік» розділу 7 «Очікувані результати виконання Програми» у новій редакції (додаток 4).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                               Сергій ЧЕРНОВ