ІНФОРМАЦІЯ

до проєкту рішення Харківської обласної ради  «Про внесення змін до обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2020 рік, затвердженої рішенням обласної ради

від 05 грудня 2019 № 1126-VІІ»

 

Обласна програма індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2020 рік (далі - Програма) розроблена на виконання Указу Президента України від 27 березня 1998 року №222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 995-р «Про схвалення Концепції розвитку сільських територій» та діє в регіоні з 1998 року.

Житлова проблема - одна з основних соціально-економічних проблем, на розв’язання якої спрямована Програма. Її вирішення є найважливішою складовою проведення соціально-економічних реформ на селі та фактором підвищення рівня життя сільського населення.

Метою Програми є забезпечення жителів сільської місцевості області житлом, створення умов для будівництва чи доступності його придбання громадянами, які потребують поліпшення житлових умов.

Оптимальним шляхом розв’язання проблеми є розширення на відповідних територіях інвестування в будівництво житла на селі, здешевлення його вартості, створення забудовникам сприятливих умов для спорудження житлових будинків із надвірними підсобними приміщеннями та добудови незавершених житлових будинків.

Реалізація Програми передбачає залучення коштів із різних джерел фінансування індивідуального житлового будівництва на селі, а саме: коштів державного бюджету; коштів обласного бюджету; коштів місцевих бюджетів, та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

У зв’язку із внесеними змінами постановою Кабінету Міністрів України   від 03.03.2020 № 181 до постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» (зі змінами), а саме: збільшення суми кредиту для надання індивідуальним забудовникам, виникла необхідність внесення змін до Програми.

Обсяг фінансування заходів Програми відповідно до внесених змін складатимє 5200,0 тис. грн.

Прийняття рішення дасть можливість продовжити ефективну роботу Фонду у рамках виконання Програми, а саме: надавати на зворотній основі пільгові довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі, що сприятиме поліпшенню демографічної ситуації у сільській місцевості; зменшенню плинності кадрів, зайнятих у сільському господарстві, особливо молоді; підвищенню рівня інженерного облаштування села; створенню умов для стабілізації розвитку сільськогосподарських товаровиробників та села в цілому.

 

 

 

Заступник директора Департаменту

агропромислового розвитку Харківської

обласної державної адміністрації –

начальник управління соціально-

економічного розвитку                                                                              Євгеній ФІЛАТОВ