ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Харківської обласної ради

«Про внесення змін до обласної програми індивідуального

житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2020 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1126-VІІ»

 

1.      Обґрунтування необхідності прийняття рішення

У зв’язку із внесеними змінами постановою Кабінету Міністрів України   від 03.03.2020 № 181 до постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» (зі змінами), а саме: збільшення суми кредиту для надання індивідуальним забудовникам, виникла необхідність внесення змін до обласної програми індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2020 рік (далі - Програма).

 

2. Мета і шляхи його досягнення

Метою рішення є поліпшення стану забезпечення жителів сільської місцевості області житлом, створення умов для будівництва чи придбання доступного житла громадянами, які потребують покращення житлових умов.

Оптимальним шляхом розв’язання проблеми є розширення на відповідних територіях інвестування в будівництво житла на селі, здешевлення його вартості, створення забудовникам сприятливих умов для спорудження житлових будинків із надвірними підсобними приміщеннями та добудови незавершених житлових будинків.

 

3. Правові аспекти

Правові підстави розроблення рішення:

- Указ Президента України від 27.03.1998 № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуальних сільських забудовників» (зі змінами);

- постанова Кабінету Міністрів від 05.10.1998 № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» (зі змінами);

- регіональні правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Програми передбачає залучення коштів із різних джерел фінансування індивідуального житлового будівництва на селі, а саме: коштів державного бюджету; коштів обласного бюджету; коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяг фінансування заходів Програми – 5200,0 тис. грн.

5. Позиція заінтересованих органів

Фактичні обсяги фінансування Програми «Власний дім» за рахунок місцевих бюджетів впливають на виділення фінансування з державного бюджету.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 05.10.1998 № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» (зі змінами), Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розподіл коштів загального фонду державного бюджету за Програмою здійснює між регіонами:

60 відсотків обсягу – пропорційно до фактичних обсягів видатків місцевих бюджетів та інших джерел для надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам;

30 відсотків обсягу – пропорційно до чисельності сільського населення регіону;

10 відсотків обсягу – з урахуванням ефективності використання бюджетних коштів за відповідними критеріями (обсяги повернутих кредитів, введено в експлуатацію житла, вартість одиниці житла).

 

6. Регіональний аспект

Прийняття даного рішення надасть можливість сільським мешканцям регіону, що потребують поліпшення житлових умов, отримати зворотний пільговий довгостроковий кредит.

 

7. Громадське обговорення

Реалізація даного проєкту рішення не потребує громадського обговорення.

 

8. Прогноз результатів

Прийняття рішення дасть можливість продовжити ефективну роботу комунального підприємства «Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» у рамках виконання Програми, а саме: надавати на зворотній основі пільгові довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі, що сприятиме поліпшенню демографічної ситуації у сільській місцевості; зменшенню плинності кадрів, зайнятих у сільському господарстві, особливо молоді; підвищенню рівня інженерного облаштування села; створенню умов для стабілізації розвитку сільськогосподарських товаровиробників та села в цілому.

 

 

 

 

Заступник директора Департаменту

агропромислового розвитку Харківської

обласної державної адміністрації –

начальник управління соціально-

економічного розвитку                                                                              Євгеній ФІЛАТОВ