ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

_____ сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Проєкт

 

Від «____» _______ 2020 року                                №___ - VІІ

 

Про затвердження моніторингового звіту за 2019 рік про стан реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року та Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року

 

З метою забезпечення реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 05 березня 2015 року № 1151-VI, Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням обласної ради від 31 серпня 2017 року № 499-VІI, згідно з Порядком розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 (зі змінами), Методикою розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 березня 2016 року № 79 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року за № 58/33656, відповідно до статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Затвердити моніторинговий звіт за 2019 рік про стан реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року та Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, до складу якого входять:

звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року та Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року за 2019 рік;

звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2018 – 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року за 2019 рік.

 

 

 

 

 Голова обласної ради                                                                               Сергій ЧЕРНОВ

 

 

 

Розробник: Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, 705 10 32