ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

_____  сесія  VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Проєкт 

 

Від «____» _______ 2020 року                                                                  №___ - VІІ

 

Про внесення змін до Програми економічного і соціального

розвитку Харківської області на 2020 рік, затвердженої

рішенням обласної ради від 05 грудня 2019 року

№ 1129-VIІ (зі змінами)

 

На підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

Внести до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 05 грудня 2019 року  1129-VІІ, зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 27 лютого 2020 року № 1216-VІІ, такі зміни:

 

доповнити частину IV «Прогнозна сума видатків на фінансування окремих заходів на 2020 рік» таблицею 4.9. «Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКА КІНОКОМІСІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»:

«4.9. Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКА КІНОКОМІСІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

  №

з/п

Назва заходу

Сума

видатків на виконання, тис. грн

Головний

розпорядник

коштів

1

2

3

4

1.

Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКА КІНОКОМІСІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

225,269

Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

 

 

Всього

225,269

 

»;

таблиці по галузях «Охорона здоровя», «Житлово-комунальне господарство», «Культура і туризм», «Освіта» та «Фізична культура і спорт» частини V «Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2020 році» викласти у новій редакції (додаються).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                                  Сергій ЧЕРНОВ

 

 

 

Розробник: Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, 705-10-17