Пояснювальна записка до проєкту рішення

«Про внесення змін до рішення обласної ради від 05 грудня 2019 року

1130-VII «Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік»

та додатків до нього (зі змінами)», що пропонується винести

 на розгляд сесії обласної ради

 

 

І. Трансферти з державного та інших бюджетів

 

1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 250 «Деякі питання надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» приймається до обласного бюджету відповідна субвенція в сумі 233 951,0 тис.грн (додаток 1).

Кошти субвенції в сумі 111 954,2 тис.грн спрямовуються закладам охорони здоров’я, що фінансуються з обласного бюджету, та 109 953,7 тис.грн передаються місцевим бюджетам області. Розподіл коштів субвенції затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 09.04.2020 № 172 за погодженням з постійною комісією з питань бюджету Харківської обласної ради (протокол № 95 від 08.04.2020).

Крім того, передбачається субвенція Пісочинській ОТГ в сумі 629,826  тис.грн за рахунок відповідного зменшення обсягу субвенції Харківському району. Нерозподілені кошти в сумі 12 043,1 тис.грн спрямовуються на видатки обласного бюджету за бюджетною програмою «Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорона здоров’я» на здійснення центрами громадського здоров’я, заходів, спрямованих на дотримання здорового способу життя.

 Головним розпорядником коштів визначається Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

 

2. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 №152 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2020 році» збільшується обсяг відповідної субвенції з державного бюджету на суму 4 025,3 тис. грн. Крім того, перерозподіляються між місцевими бюджетами області кошти зазначеної субвенції.

Кошти субвенції в сумі 2 196,1 тис. грн передаються місцевим бюджетам області (додаток 2). Розподіл коштів субвенції затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 14.04.2020 № 187 за погодженням з постійною комісією з питань бюджету Харківської обласної ради (протокол № 95 від 08.04.2020). Головним розпорядником коштів визначається Департамент освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.

Залишаються нерозподіленими в обласному бюджеті кошти субвенції в сумі 1 829,2 тис.грн.

 

3. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році» приймається до обласного бюджету відповідна субвенція в загальній сумі 85 025,9 тис. грн.

Кошти субвенції в сумі 1 807,720 тис. грн спрямовуються закладам освіти, що фінансуються з обласного бюджету, та 76 239,540 тис. грн передаються місцевим бюджетам області (додаток 3).

Розподіл обсягу субвенції затверджений розпорядженням Харківської обласної державної адміністрації від 14.04.2020 року № 186 за погодженням з постійною комісією з питань бюджету Харківської обласної ради (протокол № 95 від 08.04.2020). Головним розпорядником коштів визначається Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Залишаються нерозподіленими в обласному бюджеті кошти субвенції в сумі 6 978,640 тис. грн.

 

4. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 176 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року №105» зменшується обсяг субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на суму 5 648,6 тис. грн. Перерозподіл коштів субвенції затверджений розпорядженням обласної державної адміністрації від 14.04.2020 № 188 за погодженням з постійною комісією з питань бюджету Харківської обласної ради (протокол № 95 від 08.04.2020).

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 13.04.2020 № 553- IX та Постанови  Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 325 враховуються в обласному бюджеті кошти субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в загальному обсязі 56 394,8 тис.грн.

Розподіл коштів здійснено з урахуванням внесених змін та викладається у новій редакції (додаток 4). Кошти субвенції в сумі 1 209,963 тис.грн спрямовуються закладам освіти, що фінансуються з обласного бюджету, та 55 184,837 тис.грн передаються місцевим бюджетам області по головному розпоряднику коштів - Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

 

5. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 13.04.2020 № 553-IX зменшуються кошти субвенції з державного бюджету на розвиток системи екстреної медичної допомоги на суму 100 225,9 тис.грн з відповідним зменшенням нерозподілених трансфертів.

 

  6. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 13.04.2020 № 553- IX та Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 324 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 №100» враховуються в обласному бюджеті кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» в сумі 100 000,0 тис.грн і залишаються нерозподіленими у зв’язку із тим, що процедура визначення комісією МОН переліку закладів освіти, в яких будуть проводитися будівельні та ремонтні роботи, триває.

 

7. Розподіляються  кошти субвенції з державного бюджету для реалізації проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 03.03.2020 №67, Постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 120 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року №1068» та передбачаються відповідні видатки  по Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік в загальній сумі 64 314,772 тис. грн спеціального фонду, в т.ч. за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку - 8 489,922 тис. грн (додаток 5).

 

8. Приймаються до обласного бюджету кошти інших субвенцій з окремих місцевих бюджетів області в сумі 167,274 тис. грн та передбачаються асигнування по Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації за бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» по загальному фонду, для забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї на виконання комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки (додаток 6).

9. Приймаються до обласного бюджету кошти інших субвенцій з окремих місцевих бюджетів в сумі 5 611,9 тис.грн та передбачаються видатки по Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації за бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері освіти» по спеціальному фонду, для забезпечення умов співфінансування з місцевих бюджетів на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами (додаток 7).

ІІ. Внесення змін до доходів

 

У відповідності із внесеними змінами до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», що враховують вплив на макроекономічну ситуацію впроваджених обмежень у зв’язку із проведенням заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню та поширенню коронавірусної хвороби та з урахуванням організаційно-методологічних вимог, доведених Міністерством фінансів України листом від 17.04.2020 № 05110-14-6/11536, показників соціально-економічного розвитку та наявної податкової бази вносяться зміни до планових показників доходів, в т.ч.:

загального фонду на загальну суму 324 445,015 тис.грн, з них зменшуються доходи по:

податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати на суму 156 796,015 тис.грн;

- податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності на суму 1 000,0 тис.грн;

податку на прибуток іноземних юридичних осіб на суму 3 000,0 тис.грн;

- податку на прибуток приватних підприємств на суму 9 518,9 тис.грн;

- рентній платі за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення) на суму 5 365,8 тис.грн;

- надходженню рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства» на суму 4 257,7 тис.грн;

- рентній платі за користування надрами для видобування нафти на суму 895,5 тис.грн;

- рентній платі за користування надрами для видобування природного газу на суму 140 662,4 тис.грн;

- рентній платі за користування надрами для видобування газового конденсату на суму 2 814,3 тис.грн;

- платі за ліцензії на право роздрібної  торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами на суму 1 050,0 тис.грн;

та збільшуються по платі за ліцензії на право зберігання пального на суму 915,6 тис.грн, що пов’язано з позаплановим збільшенням кількості отриманих ліцензій на право зберігання пального;

спеціального фонду - зменшуються на суму 1 993,9 тис.грн по екологічному податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю).

 

ІІІ. Коригування видатків

 

З урахуванням зменшення дохідної частини обласного бюджету, з  метою дотримання принципу збалансованості його показників та необхідності перерозподілу окремих видатків за пропозиціями головних розпорядників коштів для забезпечення їх ефективного використання, коригується видаткова частина обласного бюджету, а саме:

 

1. По Харківській обласній раді зменшуються видатки на 1 500,0 тис.грн за бюджетною програмою «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» в рамках Комплексної програми "Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки".

 

2. По Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації:

2.1. Зменшуються видатки за рахунок коштів обласного бюджету на загальну суму 42 622,913 тис. грн,  за бюджетними програмами:

– Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку - 6 072,975 тис.грн (продукти харчування – 4 814,350 тис. грн, енергоносії – 1258,625 тис.грн);

– Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування - 5 078,602 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями – 366,0 тис.грн,  продукти харчування – 4 038,965 тис. грн, енергоносії – 673,637 тис.грн);

– Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» - 7 561,112 тис.грн (продукти харчування – 5 009,457тис.грн, енергоносії 2 536,955 тис.грн, стипендії – 14,7 тис.грн);

– Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку - 556,3 тис.грн (продукти харчування– 383,3 тис. грн, енергоносії – 173,0 тис.грн);

– Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми - 4 683,146 тис.грн  (оплата праці з нарахуваннями – 1 441,308 тис.грн, продукти харчування– 3 000,938 тис. грн, енергоносії– 240,9 тис.грн);

– Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти - 4 016,936 тис.грн (енергоносії);

– Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти» окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) - 8 878,0 тис.грн (господарське утримання);

– Підготовка кадрів закладами вищої освіти» окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) - 2 740,0 тис.грн (господарське утримання);

– Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти - 399,680 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями– 240,5тис.грн,  відрядження– 159,180 тис.грн);

а також на виконання заходів обласної Програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини на 2019-2023 роки», в т.ч. за бюджетними програмами:

– Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» - 180,0 тис.грн (проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»));

 Інші програми та заходи у сфері освіти – 2 456,162 тис.грн (компенсація проїзду у електричному транспорті студентів, учнів і вихованців).

 

2.2. Збільшуються видатки за рахунок залишків освітньої субвенції 2019 року в загальній сумі 42 662,975 тис.грн, а саме:

по загальному фонду – 8 491,7 тис.грн:

- для проведення ремонту існуючої та дообладнання автоматичної пожежної сигналізації санаторних, спеціальних та спеціалізованих шкіл, що фінансуються з обласного бюджету в сумі 2 556,4 тис.грн, в т.ч. за бюджетними програмами:

надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку – 1 028,9 тис.грн (оплата послуг);

надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування – 449,0 тис.грн (оплата послуг);

надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти  – 1 078,5 тис.грн (оплата послуг);

– на влаштування автоматичної пожежної сигналізації в опорних закладах загальної середньої освіти у вигляді субвенції місцевим бюджетам області -  5 935,3 тис.грн (додаток 8);

по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) - 34 171,275 тис.грн:

на проведення робіт з капітального ремонту перекриття підвалу під харчоблоком Харківської спеціальної школи ім. В.Г. Короленка, що знаходиться в аварійному стані, за бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку» - 104,955 тис.грн;

на влаштування автоматичної пожежної сигналізації в опорних закладах загальної середньої освіти у вигляді субвенції  місцевим бюджетам області – 10 693,4 тис.грн (додаток 8);

на ремонт та  придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти у вигляді субвенції місцевим бюджетам області - 23 372,920 тис.грн (додаток 8).

 

2.3. Збільшуються видатки за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти» на загальну суму 1 918,110 тис.грн, з них: по загальному фонду– 542,764 тис.грн (придбання предметів і матеріалів), по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) - 1 375,346  тис.грн (придбання обладнання і предметів довгострокового використання) для забезпечення умов співфінансування відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 925 (зі змінами) «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти»

за рахунок відповідного зменшення видатків загального фонду за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти» (харчування).

 

3. По Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації:

 

3.1. Зменшуються видатки за рахунок коштів обласного бюджету на загальну суму 60 000,0 тис.грн, в т.ч. за бюджетними програмами:

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 8 707,639 тис.грн, з них в рамках заходів комплексної програми «Здоров'я Слобожанщини на 2019-2020 роки» - 1 050,0 тис.грн;

- Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню - 42 205,710  тис.грн, з них в рамках заходів комплексної програми «Здоров'я Слобожанщини на 2019-2020 роки» - 13 847,014 тис.грн;

- Санаторно-курортна допомога населенню - 5 305, 576 тис.грн;

- Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню -455,0 тис.грн;

- Стоматологічна допомога населенню – 1 223,089 тис.грн, з них в рамках заходів комплексної програми «Здоров'я Слобожанщини на 2019-2020 роки» - 1 000,0 тис.грн;

- Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я – 2 102,986 тис.грн в рамках заходів комплексної програми «Здоров'я Слобожанщини на 2019-2020 роки».

 

3.2. В межах загального обсягу видатків спеціального фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку) на виконання заходів комплексної програми «Здоров'я Слобожанщини на 2019-2020 роки»:

- збільшуються видатки за рахунок  коштів обласного бюджету на суму 31 074,879 тис.грн за бюджетною програмою «Будівництво медичних установ та закладів» (реконструкція господарчого корпусу Літ. Б-1 Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласний госпіталь ветеранів війни» з виділенням приміщень під реабілітаційний центр по вул. Врубеля, 42-А в м. Харкові) із зменшенням відповідних видатків з рахунок залишку коштів медичної субвенції 2019 року.

- збільшуються видатки за рахунок залишку коштів медичної субвенції 2019 року на суму 31 074,879 тис.грн, в т.ч. за бюджетними програмами:  «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - 16 971,728 тис.грн (придбання медичного обладнання); «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» - 14 103,151 тис.грн (придбання медичного обладнання) із зменшенням відповідних видатків з рахунок коштів обласного бюджету.

 

3.3. В межах загального обсягу коштів обласного бюджету в рамках заходів комплексної програми "Здоров'я Слобожанщини на 2019-2020 роки» по загальному фонду збільшуються видатки за бюджетною програмою "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я" на суму 3 000,0 тис.грн за рахунок відповідного зменшення асигнувань за бюджетною програмою "Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню" для забезпечення надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим на онкологічну хворобу передміхурової залози.

 

4. По Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації:

 

4.1. Зменшуються видатки на загальну суму 35 193,508 тис.грн, з них:

по загальному фонду – 29 813,828 тис.грн,  в т.ч. за бюджетними програмами:

- Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби – 12 486,778 тис.грн (харчування – 5 745,108 тис.грн; енергоносії -  3 260,6 тис.грн, господарське утримання – 3 481,070  тис.грн);

- Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, дітей з вадами фізичного та розумового розвитку -  822,0 тис.грн (енергоносії -772,0 тис.грн, господарське утримання – 50,0 тис.грн);

- Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій - 173,470 тис.грн (господарське утримання);

- Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - 60,0 тис.грн (відрядження – 10,0 тис.грн, заходи – 50,0 тис.грн);

 - Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в рамках Програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року у Харківській області – 32,0 тис.грн;

  - Заходи державної політики з питань сім’ї – 18,0 тис.грн;

 -  Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей - 0,8 тис.грн (відрядження);

 - Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість в рамках комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки  – 46,890 тис.грн;

  - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 4,1 тис.грн (відрядження);

   - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в рамках комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки - 16 169,790 тис.грн (матеріальна допомога – 15 211,79 тис.грн, проведення заходів – 958,0 тис.грн);

по спеціальному фонду - 5 379,680 тис.грн (з відповідним зменшенням передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку), в т.ч. за бюджетними програмами:

- Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку -  650,0 тис.грн (придбання обладнання);

- Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби - 1 489,040 тис.грн (придбання обладнання);

 - Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 39,0 тис.грн  (придбання обладнання);

- Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій – 250,0 тис.грн ((придбання обладнання);

- Будівництво установ та закладів соціальної сфери в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік – 2 951,640 тис.грн (проведення капітальних ремонтів).

 

4.2. Перерозподіляються між місцевими бюджетами області кошти іншої субвенції в рамках комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки (додаток 9):

 на проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1;

 на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

 

5. По Управлінню культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації:

 

5.1. Зменшуються видатки на  загальну суму 10 017,0 тис.грн, а саме:

по загальному фонду - 9 325,706 тис.грн, з них за бюджетними програмами:

-  Забезпечення діяльності бібліотек - 1 562,051 тис.грн  (енергоносії – 98,782 тис.грн, господарське утримання – 1 463,269 тис.грн), з них в рамках Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки – 530,0 тис.грн;

-  Забезпечення діяльності музеїв i виставок - 1 347,584 тис.грн (нарахування на оплату праці – 20,0 тис.грн, енергоносії – 841,884 тис.грн, господарське утримання - 485,7 тис.грн);

-  Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва - 1 387,172 тис.грн (оплата праці з нарахуваннями – 600,003 тис.грн, енергоносії – 53,554 тис.грн, господарське утримання – 733,615 тис.грн), з них в рамках Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки – 102,0 тис.грн;

-  Інші заходи в галузі культури і мистецтва - 443,1 тис.грн в рамках Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки (проведення заходів – 420,0 тис.грн, іменні стипендії – 23,1 тис.грн);

-  Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти – 4 069,391тис.грн (господарське утримання);

-  Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти - 7,198 тис.грн (енергоносії);

- Інші програми та заходи у сфері освіти - 509,210 тис.грн  в рамках обласної Програми розвитку освіти "Новий освітній простір Харківщини" на 2019-2023 роки» (компенсація проїзду у електричному транспорті студентів);

 по спеціальному фонду - 691,294 тис.грн (з відповідним зменшенням передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку), в т.ч. за бюджетними програмами:

- Забезпечення діяльності бібліотек - 354,0 тис.грн в рамках Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки (придбання обладнання);

- Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва - 8,0 тис.грн в рамках Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки (придбання обладнання);

- Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти - 60,0 тис.грн в рамках Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023  роки (придбання обладнання);

- Будівництво установ та закладів культури - 269,294 тис.грн (проведення реставраційних робіт Комунального закладу «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна в рамках Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік).

5.2 Збільшуються видатки загального фонду за бюджетною програмою „Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій” на суму 225,269 тис.грн на надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Харківська кінокомісія» на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік за рахунок відповідного зменшення асигнувань за бюджетною програмою „Фінансова підтримка театрів” в рамках заходів Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини Харківської області на 2019-2023 роки.

 

6. По Службі у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації зменшуються видатки на загальну суму 2 184,7 тис.грн за бюджетними програмами:

- Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей – 1 684,7 тис.грн, в т.ч.: по загальному фонду - 1 269,4 тис.грн (господарське утримання), по спеціальному фонду - 415,3 тис.грн (придбання обладнання) з відповідним зменшенням передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку;

- Будівництво установ та закладів соціальної сфери – 500,0 тис.грн (капітальний ремонт) по спеціальному фонду з відповідним зменшенням передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку.

 

7. По Управлінню у справах молоді та спорту  Харківської обласної державної адміністрації зменшуються видатки на загальну суму 117 176,054 тис.грн, а саме:

по загальному фонду на 116 911,029 тис.грн, в т.ч. за бюджетними програмами:

- Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" – 1 045,473 тис.грн (проведення заходів молодіжної політики), з них 446,8 тис.грн в рамках заходів регіональної Програми національно-патріотичного виховання молоді на 2019-2023 роки;

- Інші заходи та заклади молодіжної політики - 514,821 тис.грн (відрядження – 3,0 тис.грн,  проведення заходів – 511,821 тис.грн);

- Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 70 000,0 тис.грн  на виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури та спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки;

- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 20 000,0 тис.грн;

- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту – 7 500,0 тис.грн;

- Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл - 103,336 тис.грн (господарське утримання);

- Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю - 69,399 тис.грн;

- Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 3 606,517 тис.грн (енергоносії - 400,0 тис.грн, господарське утримання установ – 3 206,517 тис.грн);

- Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств - 3 054,294 тис.грн на виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури та спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки;

- Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності 4 850,781 тис.грн (енергоносії – 200,0 тис.грн, господарське утримання – 4 650,781 тис.грн);

- Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості - 850,0 тис.грн на виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури та спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки;

- Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості - 664,895 тис.грн на виконання заходів соціальної Програми розвитку фізичної культури та спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки;

- Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно – масових заходів серед населення регіону - 701,234 тис.грн (господарське утримання - 51,2 тис.грн, проведення заходів – 650,034 тис. грн);

- Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну  діяльність в регіоні - 3 950,279 тис.грн (господарське утримання – 370,279 тис.грн, фінансова підтримка федераціям, асоціаціям – 1 080,0  тис.грн, стипендії та премії спортсменам – 2 500,0 тис.грн), з них в рамках соціальної Програми розвитку фізичної культури та спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2019-2023 роки – 3 580,0 тис.грн;

по спеціальному фонду - 265,025 тис.грн (з відповідним зменшенням передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку), в т.ч. за бюджетними програмами:

- Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності – 165,025 тис.грн (придбання спортивного інвентарю);

- Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну  діяльність в регіоні – 100,0 тис.грн (придбання спортивного інвентарю).

 

 8. По Харківській обласній державній адміністрації передбачаються видатки в сумі 544,960 тис.грн за бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти»  в рамках Обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019-2023 роки для забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

9. На виконання заходів комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки» у вигляді субвенції місцевим бюджетам області для співфінансування мініпроєктів - переможців обласного конкурсу мініпроєктів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" у 2020 році передбачаються кошти в сумі 36 282,922 тис.грн, з яких капітальні видатки (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 24 587,442 тис.грн за рахунок зменшення видатків загального фонду по Харківській обласній раді за бюджетною програмою «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» (додаток  10).

 

10. На виконання заходів комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки» у вигляді субвенції місцевим бюджетам області збільшуються видатки на забезпечення реалізації проєкту «Ефективна первинна медицина в громаді» в сумі 2 863,773 тис. грн з яких капітальні видатки (з відповідною передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 573,252 тис.грн за рахунок зменшення видатків по Харківській обласній раді:

загального фонду за бюджетною програмою «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» - 889,068 тис.грн;

спеціального фонду за бюджетною програмою «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» - 1 974,705 тис.грн (додаток  11).

 

 11. По Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації зменшуються видатки, з урахуванням їх перерозподілу, на загальну суму -11 298,132 тис.грн (додаток 12).

 

 12. По Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації зменшуються видатки, з урахуванням їх перерозподілу, на загальну суму 39 272,668 тис.грн (додаток 13).

 

13. По Департаменту цивільного захисту населення Харківської обласної державної адміністрації зменшуються видатки на загальну суму 5 000,0 тис.грн за бюджетною програмою «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» в рамках обласної Програми забезпечення пожежної безпеки на об’єктах масового перебування людей, розташованих у Харківській області, на 2020–2023 роки (у новій редакції).

 

14. По Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації зменшуються видатки за бюджетною програмою «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на загальну суму 725,0 тис. грн, з них в рамках заходів Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік - 90,0 тис. грн, Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки - 635,0 тис. грн.

 

15. Спрямовується на видатки залишок коштів обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 1 993,9  тис.грн у звязку із зменшенням надходжень екологічного податку на відповідну суму.

 

 IVЗа пропозиціями Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації вносяться зміни до назв та окремих показників по об’єктах, що фінансуються за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 14).

 

V. Рішення доповнюється пунктом: «Керуючись частиною 8 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Харківській обласній державній адміністрації проводити перерозподіл видатків в межах бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за бюджетними програмами, у разі виділення з державного бюджету коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на відповідні видатки, за умови погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, з наступним внесенням змін до рішення про обласний бюджет».

 

 

 

 Директор Департаменту

 фінансів  Харківської обласної

 державної адміністрації                                                                Сергій ОВСЯННІКОВ