Проєкт

ЗВЕРНЕННЯ

 

Харківської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України,  Кабінету Міністрів  України  щодо недопущення порушення гарантованих Конституцією України прав органів місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання місцевого значення

 

Харківська обласна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст області, в цілому підтримує заходи, що реалізуються в межах реформи з децентралізації та спрямовані на зміцнення місцевого самоврядування й територіальної організації влади в Україні. На виконання Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у Харківській області створено 24 об’єднані територіальні громади, що становить майже 50% від передбаченої перспективним планом кількості об’єднаних територіальних громад.

Разом із тим,  висловлюємо стурбованість щодо ситуації, яка склалася навколо формування та остаточного затвердження перспективних планів  формування територій громад та змін у адміністративно-територіальному устрої на субрегіональному рівні.

По-перше, на законодавчому рівні органи місцевого самоврядування усіх рівнів, на жаль, фактично відсторонені від процесу їх формування.

По-друге, при затвердженні Кабінетом Міністрів України 15.04.2020 перспективного плану  формування територій громад  Харківської області не було забезпечено необхідну прозорість, оскільки навіть станом на 28.05.2020 не опубліковано текст прийнятого Кабінетом Міністрів України розпорядження.

Водночас варто зазначити, що Харківська обласна рада та Асоціація органів місцевого самоврядування області, яка об’єднує 98% усіх сільських, селищних, міських та районних рад регіону, висловили підтримку варіанту перспективного плану, що був підготовлений робочою групою Харківської обласної державної адміністрації та 07.02.2020 направлений для затвердження до Кабінету Міністрів України.

Але відсторонення місцевих рад від цього процесу викликало певне збурення мешканців населених пунктів, які визначилися з об’єднанням у тій чи іншій конфігурації. Згідно із прийнятим 16 квітня 2020 р.  Законом України „Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»” Кабінет Міністрів України на сьогодні наділено повноваженнями щодо визначення адміністративних центрів об’єднаних територіальних громад та затвердження територій об’єднаних територіальних громад, без урахування точки зору органів місцевого самоврядування районів, областей та об’єднаних територіальних громад при затвердженні перспективних планів  формування територій громад та змін у адміністративно-територіальному устрої на субрегіональному рівні.

По-третє, ми переконані, що вищезазначені недоліки не мають повторюватися при формуванні нової моделі адміністративно-територіального устрою на субрегіональному рівні.

У Харківській області обласною державною адміністрацією 27.01.2020 було утворено міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів, до складу якої увійшли, в тому числі, депутати та керівники місцевих рад регіону. Робоча група запропонувала на базі 27 районів та 7 міст обласного значення утворити 7 укрупнених районів (на відміну від 4 районів, запропонованих експертами Центру реформ при Мінрегіоні).

Харківська обласна державна адміністрація листом від 17.04.2020 №01-47/3220 направила до Кабінету Міністрів України вищезазначену модель для подальшого затвердження в установленому законом порядку.

Також варто наголосити, що Харківська обласна рада та Асоціація органів місцевого самоврядування області підтримують запропоновану модель укрупнення з 7 районами, оскільки вона відповідає Методичним рекомендаціям Мінрегіону, європейським стандартам NUTS-3 та збалансована по багатьох критеріях. Зокрема,  із 7 укрупнених районів у 5 районах чисельність населення становитиме понад 150 тис. жителів, а лише у 2 районах  - на 14-18 тис. менше цього нормативу, що не є критичним. Крім того, витримано головний критерій – доступність до районних центрів, оскільки 94% населених пунктів знаходитимуться на відстані до 60 км, а 79% – на відстані до 30 км, що є одним із найкращих результатів з-поміж інших областей. Збалансовані також показники за площею, фінансами, кількістю освітніх, медичних та інших соціально-культурних закладів. Інфраструктурно всі адміністративні центри нових районів готові до розміщення відповідних підрозділів центральних органів виконавчої влади тощо.

З огляду на зазначене вище, з метою недопущення порушення прав територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України, звертаємося з проханням:

- до Президента України – не допустити згортання демократичних процесів та нівелювання основних принципів розвитку місцевого самоврядування;

- до народних депутатів України - в інтересах мільйонів їхніх виборців переглянути норми прийнятого 16 квітня 2020 р.  Закону України „Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»”  та Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад»  і внести до нього зміни;

- до Кабінету Міністрів України - врахувати спільну позицію Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради, Асоціації органів місцевого самоврядування щодо створення 7 укрупнених районів, що дозволить сформувати нові адміністративно-територіальні одиниці субрегіонального рівня, які будуть максимально відповідати демографічним, географічним, економічним, історичним, логістичним, культурним критеріям та зростаючій ролі субурбанізації, відповідно забезпечивши розвиток нових територіальних утворень.

 

СХВАЛЕНО

Рішення обласної ради

від 28 травня 2020 року № ___- VII

(_______ сесія VII скликання)