ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

___  сесія  VІI скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

ПРОЄКТ

 

Від  _____________  2020 року                                                           № ___-VІI

 

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік, затвердженої рішенням обласної ради            від 05 грудня 2019 року № 1129-VIІ (зі змінами)

 

На підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Внести до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1129-VІІ, зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 27 лютого 2020 року № 1216-VІІ, від 28 травня 2020 року № 1281-VІІ та від 24 липня 2020 року № 1335-VІІ, такі зміни:

 

у пункті 37 розділу «Розвиток міжрегіонального та міжнародного співробітництва Харківської області» частини III «Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 2020 році» у графі «Термін виконання та відповідальні за виконання» слова «Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації» замінити словами «Харківська обласна державна адміністрація»;

 

таблицю 4.1. «Технічний захист інформації в органах виконавчої влади» частини IV «Прогнозна сума видатків на фінансування окремих заходів на    2020 рік», викласти у такій редакції:

 

 

«4.1. Технічний захист інформації в органах виконавчої влади

 

№ з/п

Назва заходів

Сума

видатків на виконання, тис. грн

Головний

розпорядник

коштів

1.

Періодичний інструментальний контроль                захищеності інформації від витоку технічними каналами на об’єктах інформаційної діяльності приміщень

160,0

Харківська обласна державна адміністрація

2.

Періодичний інструментальний контроль                захищеності інформації від витоку технічними каналами в інформаційній системі

60,0

Харківська обласна державна адміністрація

 

Всього

220,0

 

»;

 

таблицю 4.6. «Фінансування представницьких заходів, пов’язаних із відзначенням загальнодержавних та професійних свят, ювілейних та пам’ятних дат в області та Україні» частини IV «Прогнозна сума видатків на фінансування окремих заходів на 2020 рік», викласти у такій редакції:

 

«4.6. Фінансування представницьких заходів,

пов’язаних із відзначенням загальнодержавних

та професійних свят, ювілейних та пам’ятних дат в області та Україні

 

№ з/п

Назва заходу

Сума

видатків на виконання, тис. грн 

Головний

розпорядник

коштів

1.

Організація та проведення представницьких заходів, пов’язаних із відзначенням загальнодержавних свят, ювілейних та пам’ятних дат в області та Україні

5,0

Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації

305,0

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

 

Всього

310,0

 

»;

таблиці по галузях «Охорона здоров’я», «Житлово-комунальне господарство», «Культура і туризм», «Освіта», «Фізична культура і спорт» та «Паливно-енергетична галузь» частини V «Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2020 році» викласти у нових редакціях (додаються).

 

Голова обласної ради                                                                 Сергій ЧЕРНОВ

 

Розробник: Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної  адміністрації, 705-10-17