ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення обласної ради «Про внесення змін до

Програми економічного і соціального розвитку Харківської області

на 2020 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1129-VIІ (зі змінами)»

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

 

Прийняття рішення обласної ради полягає в необхідності внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1129-VIІ (зі змінами).

 

2. Цілі і завдання прийняття акта

 

Змінити відповідального за виконання у пункті 37 розділу «Розвиток міжрегіонального та міжнародного співробітництва Харківської області»       частини III «Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 2020 році»    з «Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації» на «Харківська обласна державна адміністрація»;

Викласти у новій редакції таблицю 4.6. «Фінансування представницьких заходів, пов’язаних із відзначенням загальнодержавних та професійних свят, ювілейних та пам’ятних дат в області та Україні» та таблицю 4.1. «Технічний захист інформації в органах виконавчої влади» частини IV «Прогнозна сума видатків на фінансування окремих заходів на 2020 рік» Програми.

Викласти таблиці по галузях «Охорона здоров’я», «Житлово-комунальне господарство», «Культура і туризм», «Освіта», «Фізична культура і спорт» та «Паливно-енергетична галузь» частини V «Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2020 році» Програми у новій редакції у зв’язку з плануванням фінансування додаткових заходів та здійснення робіт з будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів та виготовлення проектно-кошторисної документації.

 

3.  Загальна характеристика та основні положення акта

 

У пункті 37 розділу «Розвиток міжрегіонального та міжнародного співробітництва Харківської області» частини III «Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 2020 році» Програми змінюється відповідальний за виконання.

Таблиця 4.6. «Фінансування представницьких заходів, пов’язаних із відзначенням загальнодержавних та професійних свят, ювілейних та пам’ятних дат в області та Україні» частини IV «Прогнозна сума видатків на фінансування окремих заходів на 2020 рік» та таблиця 4.1. «Технічний захист інформації в органах виконавчої влади» частини IV «Прогнозна сума видатків на фінансування окремих заходів на 2020 рік» Програми викладається у новій редакції.

Також, таблиці по галузях «Охорона здоров’я», «Житлово-комунальне господарство», «Культура і туризм», «Освіта», «Фізична культура і спорт» та «Паливно-енергетична галузь» частини V «Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2020 році» Програми викладаються у нових редакціях.

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

 

Розроблення стратегічних документів економічного і соціального розвитку регулюється Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

 

 

 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

 

Прийняття рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 05 грудня 2019 року № 1129-VIІ (зі змінами)», потребує фінансування відповідно до проєкту рішення.

 

 

 

Директор Департаменту економіки

і міжнародних відносин Харківської

обласної державної  адміністрації                                        Антон КОЗЛОКОВ