ЗВЕРНЕННЯ

 

Харківської обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України стосовно передачі обласним радам повноважень щодо надання спеціальних дозволів на користування корисними копалинами місцевого значення, а також поновлення повноважень обласних рад погоджувати надання надр у користування з метою геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення

 

 

Наприкінці 2019 року Верховна Рада України внесла зміни до низки законодавчих актів, зокрема до Кодексу України про надра (далі - Кодекс). Внаслідок прийнятих змін обласні ради були позбавлені права погоджувати надання надр у користування з метою геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин.

Також, відповідно до змін до Кодексу обласні ради було усунуто від видачі гірничих відводів для розробки корисних копалин місцевого значення. Відтоді зазначені повноваження передано територіальним управлінням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Варто зазначити, що згідно зі статтею 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Статтею 4 Кодексу України про надра передбачено, що надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності Українського народу на надра, є недійсними. Український народ здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну раду Автономної Республіки Крим і місцеві ради.

Маємо наголосити, що вивчення, розробка та використання надр безпосередньо стосується прав та інтересів громад і мешканців територій, де знаходяться такі надра. Тож, виключення обласних рад із процедур погодження надання у користування надр загальнодержавного значення та видачі гірничих відводів є прямим порушенням не тільки конституційних прав українського народу розпоряджатися своєю власністю – надрами, але й приписів статті 91 Кодексу України про надра та пункту 22 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо компетенції обласних рад  надавати надра у користування для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення.

Для ефективного захисту інтересів громадян України, які проживають на територіях, де планується видобуток надр, законодавчі акти  України мають відповідати Конституції України та передбачити певний обсяг повноважень для представників громад. Адже, позбавляючи обласні ради повноважень у цій сфері, Верховна Рада України нівелює право громад бути почутими, а депутатів, які їх представляють, висловлювати і захищати інтереси відповідної територіальної громади.

Зважаючи на вищевикладене, Харківська обласна рада висловлюється на підтримку звернення депутатів Дніпропетровської обласної ради, схваленого рішенням від 27.03.2020 № 595-22/VII, стосовно внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» щодо передачі обласним радам повноважень надавати спеціальні дозволи на користування корисними копалинами місцевого значення та права зупиняти дію таких дозволів.

Також, Харківська обласна рада звертається до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з пропозицією поновити повноваження обласних рад погоджувати надання надр у користування з метою геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення шляхом внесення змін до Кодексу України про надра, постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» та інших нормативно-правових актів.

 

 

 

                                                                                                  СХВАЛЕНО

рішення обласної ради

від ___ 2020 року № ___-VII

(XX__ сесія VII скликання)