ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

_______  сесія   ______ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

Проєкт

 

Від _____________ 2021 року                                                       №______

 

 

Про внесення змін до Програми економічного і соціального

розвитку Харківської області на 2021 рік, затвердженої

рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24-VIІI

 

 

На підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Внести до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24-VІІI, такі зміни:

 

 

1) доповнити розділ «Транспортний комплекс» частини III «Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 2021 році» пунктом 14.1.:

 

«

№ п/п

Заходи з реалізації завдання

Термін виконання та відповідальні за виконання

Джерела фінансування та орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат

14.1.

Здійснення комплексу заходів з підготовки пілотного проєкту щодо створення регіональної залізничної пасажирської компанії «Слобожанщина»

2021 рік, Департамент промисловості, транспорту та зв’язку Харківської обласної державної адміністрації

Бюджети різних рівнів, залучені кошти, власні кошти підприємств, інші джерела

Створення сучасної моделі ефективного державно-приватного партнерства в галузі залізничних пасажирських перевезень; підвищення якості та безпечності послуг приміського пасажирського сполучення; залучення інвестицій до оновлення рухомого складу; збільшення робочих місць та розвиток мережі транспортного регіонального сполучення; підвищення мобільності населення регіону.

»;

 

2) доповнити частину IV «Прогнозна сума видатків на фінансування окремих заходів на 2021 рік» таблицею 4.7. «Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКА КІНОКОМІСІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ:

 

«4.7. Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКА КІНОКОМІСІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

№ з/п

Назва заходу

Сума

видатків на виконання, тис. грн 

Головний

розпорядник

коштів

1.

Фінансова підтримка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКА КІНОКОМІСІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

206,160

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

 

Всього

206,106

 

»;

 

 

3) таблиці за галузями «Охорона здоров’я», «Житлово-комунальне господарство», «Культура і туризм», «Освіта», «Фізична культура і спорт», «Соціальне забезпечення» та «Паливно-енергетична галузь» частини V «Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2021 році» викласти у нових редакціях (додаються).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                               Артур ТОВМАСЯН

 

 

 

Розробник: Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, 705-10-17