Пояснювальна записка

 

до проєкту рішення обласної ради

«Про погодження «Клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії по Харківському національному аграрному університету ім. В.В. Докучаєва»

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.

 

Підставою для розроблення проєкту рішення є статті 39, 40 Лісового кодексу України, пункт 16 Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року № 733, пункт 4 частини 3 статті 43 та стаття 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

2. Мета і шляхи її досягнення

 

Даний проєкт рішення спрямований на забезпечення виконання вимог статті 39 Лісового кодексу України щодо встановлення нового поділу лісів за екологічним і соціально-економічним значенням на наступні категорії: захисні ліси; рекреаційно-оздоровчі ліси; ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення та експлуатаційні ліси. Встановлення нового поділу пов’язане з необхідністю приведення у відповідність до вимог вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України.

 

3. Правові аспекти

 

Відповідно до пункту 4 частини 3 статті 43 та статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваженнями щодо прийняття рішень про розподіл лісів за категоріями наділенні обласні ради.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

 

Не потребують додаткових матеріальних витрат.

 

5. Позиція заінтересованих органів

 

Клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність із Порядком поділу лісів на категорії погоджене Харківським національним аграрним університетом ім. В.В. Докучаєва, Харківським обласним управлінням лісового та мисливського господарства і Департаментом захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації.

 

 

6. Регіональний аспект

 

Встановлення поділу лісів за екологічним і соціально-економічним значенням на категорії створить сприятливі нормативно-правові умови для невиснажливого використання лісосировинних ресурсів регіону, сприятиме забезпеченню сталого розвитку лісового господарства області, раціональному використанню та відтворення лісів.

 

7. Громадське обговорення

 

Не потребує проведення громадського обговорення.

 

8. Прогноз результатів

 

Встановлення поділу лісів за економічними і соціально-економічним значенням на категорії дасть змогу ДП «Харківська державна лісовпорядна експедиція» та Харківському національному аграрному університету ім. В.В. Докучаєва планувати та проводити лісогосподарські заходи у відповідності до вимог лісового та іншого природоохоронного законодавства.

 

 

« __ » _________ 2021 р.

 

 

 

Начальник Харківського

обласного управління лісового

та мисливського господарства                                      Віталій СКЛЯРОВ

 

 

 

Наталя Лубенська  714-11-31