ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення обласної ради «Про внесення змін до

Програми економічного і соціального розвитку Харківської області

на 2021 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24-VIІI (зі змінами)»

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

 

Прийняття рішення обласної ради полягає в необхідності внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24-VIІI (зі змінами).

 

2. Цілі і завдання прийняття акта

 

Викласти таблиці по галузях «Охорона здоров’я», «Житлово-комунальне господарство», «Культура і туризм», «Освіта», «Фізична культура і спорт» та «Соціальне забезпечення» частини V «Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2021 році» Програми у новій редакції у зв’язку з переглядом проєктно-кошторисної документації, включених до Програми інвестиційних проєктів та необхідністю включення нових проєктів.

 

3. Загальна характеристика та основні положення акта

 

Таблиці по галузях «Охорона здоров’я», «Житлово-комунальне господарство», «Культура і туризм», «Освіта», «Фізична культура і спорт» та «Соціальне забезпечення» частини V «Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2021 році» Програми викладаються у новій редакції у зв’язку з плануванням фінансування додаткових заходів та здійснення робіт з будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів та виготовлення, перегляду проектно-кошторисної документації.

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

 

Розроблення стратегічних документів економічного і соціального розвитку регулюється Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

 

Прийняття рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24-VIІI (зі змінами)», потребує фінансування відповідно до проєкту рішення.

 

 

 

Директор Департаменту економіки

і міжнародних відносин Харківської

обласної державної адміністрації                                                           Петро ЛАШИН