ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

_______  сесія   ______ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Проєкт

 

Від «____» _______ 2021 року                                                                  №___-VІІI

 

Про внесення змін до Програми економічного і соціального

розвитку Харківської області на 2021 рік, затвердженої

рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24-VIІI

(зі змінами)

 

 

На підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Внести до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 24-VІІI, зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 04 березня 2021 року № 47-VІІI, такі зміни:

 

таблицю 4.6. «Фінансова підтримка ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ» частини ІV «Прогнозна сума видатків на фінансування окремих заходів на 2021 рік» викласти у такій редакції:

«4.6. Фінансова підтримка ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ»

 

№ з/п

Назва заходів

Сума

видатків на             виконання,

тис. грн

Головний

розпорядник

коштів

1.

Фінансова підтримка ОК ВЕП               "ДЕРЖПРОМ" на безповоротній основі

48761,3

Харківська      

  обласна рада

 

2.

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ»

 

 

74500,0

Харківська             обласна рада

 

Всього

123261,3

 

»;

таблиці по галузях «Охорона здоров’я», «Житлово-комунальне господарство», «Культура і туризм», «Освіта», «Фізична культура і спорт» та «Соціальне забезпечення» частини V «Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2021 році» викласти у новій редакції (додаються).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                       Артур ТОВМАСЯН

 

 

 

Розробник: Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, 705-10-17