ЗВЕРНЕННЯ

Харківської обласної ради до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України щодо збереження санаторних шкіл

Ми, депутати Харківської обласної ради, поділяючи велику стурбованість громадськості, зокрема батьків, діти яких потребують інтернатного або санаторного  профільного навчання, вважаємо за необхідне звернути увагу Верховної Ради України та Кабінету Міністрів на ситуацію, що склалася у сфері функціонування санаторних шкіл.

На нашу думку, неприпустимо продовжувати реформування санаторних шкіл в такому напрямку, зважаючи на наявність значних прогалин у чинному  законодавстві. Ігнорування зазначених факторів призведе до того, що діяльність санаторних шкіл припиниться. У санаторних школах навчаються діти з хронічними та системними захворюваннями. Режим роботи санаторної школи визначається з урахуванням особливостей організації освітнього процесу, необхідності забезпечення системності освітнього, реабілітаційно-оздоровчого, лікувального процесів і медичної допомоги відповідно до профілю санаторної школи.  Організація медичної допомоги в санаторній школі проводиться з урахуванням клінічних проявів захворювань і психологічних особливостей учнів.  Школа іншого типу не може  забезпечити щадний режим для навчання таких дітей та створити умови для реабілітаційно-оздоровчого та медичного супроводу дитини відповідно до захворювання. Тож, якщо санаторні школи припинять роботу, сім’ї залишаться наодинці з проблемами стосовно надання якісної освіти таким дітям, з урахуванням необхідності забезпечення їм медичної допомоги.

 За декілька років було витрачено значні обсяги державних коштів для придбання медичного та реабілітаційного обладнання, створення потужної матеріальної бази для навчання в Харківській області дітей з особливостями здоров’я. З припиненням діяльності санаторних шкіл буде фактично зруйновано зазначену матеріальну базу, буде втрачено цілісність колективів фахівців, педагогів та лікарів, які формувалися десятиліттями.

У Харківській області на сьогодні функціонують 6 санаторних шкіл (всі з  підрозділом інтернат, з дошкільними групами – 3), з яких: 2 санаторні школи розташовано в районах області  (смт Нова Водолага, смт Кочеток Чугуївського району), а також 4 школи -  у місті Харкові. За спеціалізацією школи поділяються таким чином: 1 - для дітей з психоневрологічними захворюваннями; 1 - для дітей, хворих на сколіоз; 1 - для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи; 1 - для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів травлення; 1 - для дітей, хворих на цукровий діабет; 1 - для дітей із хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання.

У 2020/2021 навчальному році у 71 класі навчалося 1272  учня (з них - 60 дітей з інвалідністю), у 7 дошкільних групах – 106 дітей, всього – 1378 дітей. Відповідно до статистичних даних, наповнюваність такого типу закладів загальної середньої освіти в нашій області майже не змінюється, тобто потреба в них залишається.

Таким чином, жахливі наслідки, так званого, реформування відчують на собі понад 1300 сімей у Харківській області, що стане соціальною катастрофою для нашого регіону.

Відповідно до Положення про санаторну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 № 1026, санаторна школа є закладом загальної середньої освіти з відповідним медичним профілем для дітей, що потребують тривалого лікування, який забезпечує здобуття загальної середньої освіти та відновлення і зміцнення здоров’я учнів (вихованців), а також надання їм медичної допомоги.

На даний час до Закону України «Про повну загальну середню освіту» внесено зміни згідно із Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про повну загальну середню  освіту» щодо розширення можливостей для трансформації освітньої  мережі та захисту прав учасників освітнього процесу» (№ 1385-ІХ від 13.04.2021, набрав чинності  01.05.2021) (далі-Закон).

У частині другій статті 32 визначено: «Реорганізація і ліквідація спеціальних закладів загальної середньої освіти допускаються лише після погодження проєкту відповідного рішення засновника центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки».

Також внесено зміни до підпункту 8 пункту 3 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, який  викладено в такій редакції: «8) до 1 липня 2022 року засновники санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) зобов’язані після погодження проєкту відповідного рішення засновника центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки змінити тип таких закладів освіти на один із типів закладів загальної середньої освіти, що передбачені цим Законом, або припинити такі заклади освіти шляхом їх реорганізації чи ліквідації.».

Звертаємо увагу, що майно реорганізованих чи ліквідованих санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) використовується виключно для забезпечення здобуття дітьми та/або молоддю освіти, надання їм послуг у сфері соціального захисту, культури, спорту та/або охорони здоров’я, у тому числі на засадах державно-приватного партнерства, із дотриманням норм статті 61 цього Закону та статей 80 і 81 Закону України «Про освіту». Тому реформування санаторних шкіл, зокрема вжиття заходів щодо збереження цих шкіл, має бути частиною цілісного процесу реформування загальної середньої освіти України.

Неврахування зазначених факторів та проблемних питань при фактичній ліквідації санаторних шкіл може призвести до тяжких наслідків для здоров’я, психологічного стану сімей з дітьми, які зараз навчаються в таких школах, а в багатьох випадках взагалі позбавить дітей доступу до освіти.

Зміни, внесені до Закону України «Про повну загальну середню освіту», не вирішують в цілому питання збереження такого типу закладу освіти, як санаторна школа. До депутатів надходять звернення батьків та громадськості щодо збереження мережі санаторних шкіл в області. Це питання є актуальним не тільки для нашого регіону, а і для всієї України. На сьогодні в країні залишилося 50 санаторних шкіл (на початку 2020/2021 навчального року їх функціонувало 65), де навчається більше 12 тис. дітей. Зміни, внесені стосовно реформування санаторних шкіл, тільки відтермінували проведення їхньої реорганізації, а не вирішили питання збереження такого типу закладів загальної середньої освіти, як санаторна школа.

У 2019 році  вже було проведено реформування санаторних шкіл-інтернатів, змінено тип та назви закладів освіти, статутні документи було приведено у відповідність із чинним  на той час законодавством. 

Разом із тим, необхідно зазначити, що у процесі формування мережі закладів загальної середньої освіти, що забезпечують здобуття профільної середньої освіти, виникають проблеми, пов’язані з неузгодженістю нормативно-правових документів, які регулюють питання створення такого типу закладів (не затверджено Положення про ліцей (відповідно до п.1 ч. 6  статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» ліцеї можуть бути утворені та здійснювати освітню діяльність за умови дотримання норм Положення про ліцей, затвердженого Кабінетом Міністрів України), Положення про освітній округ та опорний заклад (відповідно до ч. 6  статті 31 Закону України «Про повну загальну середню освіту» заклад загальної середньої освіти може мати статус опорного, а Положення про опорний заклад освіти, яким має керуватися такий заклад,  затверджується Кабінетом Міністрів України) тощо).

Таким чином, необхідно терміново прийняти рішення стосовно збереження санаторних шкіл, тобто виконати низку обов’язкових процедур та внести зміни до чинного законодавства України, в тому числі прийняти низку підзаконних актів.

Зазначене свідчить про об’єктивну необхідність коригування концепції реформування закладів освіти в Харківській області та України в цілому, вжиття дієвих заходів щодо усунення ризиків негативних наслідків, внесення змін до чинного законодавства, в тому числі проєктів нормативно-правових актів.

Ми, депутати Харківської обласної ради, виступаємо категорично проти закриття санаторних шкіл, які наразі задовольняють потреби великої кількості дітей.

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України з наступною пропозицією:

1) закликаємо Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України внести відповідні зміни до чинного законодавства з метою недопущення реорганізації чи ліквідації санаторних шкіл;

2) створити робочу групу, із залученням народних депутатів України, представників Міністерства освіти і науки України, відповідальних осіб Харківської обласної державної адміністрації, депутатів Харківської обласної ради, представників громадськості та фахівців у освітній та медичній галузі,  для розроблення пропозицій щодо коригування Концепції реформи загальної середньої освіти в Харківській області та Україні в цілому, в тому числі реформування санаторних шкіл, та попереднього обговорення проєктів відповідних нормативно-правових актів, які будуть прийматися для усунення прогалин та негативних чинників.

Просимо підтримати дану пропозицію та прийняти відповідні  рішення стосовно недопущення реорганізації чи ліквідації санаторних шкіл, а також утворити вищезазначену робочу групу. 

 

СХВАЛЕНО

рішення обласної ради

від ___ червня 2021 року № ______

( сесія VІІI скликання)