ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

_______  сесія VІІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Проєкт

 

Від __________ 2021 року                                                                    _____-VІІІ

 

 

Про звільнення з посади

голови Харківської обласної ради

VІІІ скликання Товмасяна А. Е.

у зв’язку із достроковим

припиненням повноважень

 

Враховуючи особисту заяву Товмасяна Артура Едмаровича про складання ним повноважень голови Харківської обласної ради VІІІ скликання, відповідно до статей 43, 55, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 3 статті 59 Регламенту Харківської обласної ради VІІІ скликання обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Узяти до відома факт звернення Товмасяна Артура Едмаровича до обласної ради з особистою заявою про складення ним повноважень голови Харківської обласної ради VІІІ скликання.

2. Звільнити з посади голови Харківської обласної ради VІІІ скликання Товмасяна Артура Едмаровича у зв’язку із достроковим припиненням повноважень на підставі частини 5 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».