ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення обласної ради «Про оголошення конкурсу на заміщення посади керівника КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі за текстом – Академія), розташований за адресою: м. Харків, пров. Руставелі, 7.

Академія є закладом вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти на першому і другому рівнях за однією чи кількома галузями знань, може здійснювати підготовку на третьому науковому рівні вищої освіти за певними спеціальностями, проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність.

Посаду ректора Академії на умовах контракту № 243 від 13.12.2016, укладеного з Харківською обласною радою, на підставі рішення обласної ради від 08.12.2016 № 340-VI обіймає ПОНОМАРЬОВА Галина Федорівна. Строк дії контракту закінчується - 13.12.2021.

Відповідно до пункту 3 статті 42 Закону України «Про вищу освіту» засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов’язаний оголосити конкурс на заміщення посади керівника закладу вищої освіти не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду. 

У зв’язку з цим, виникла необхідність оголосити конкурс на посаду керівника КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

Керуючись пунктом 20 частини першої статті 43, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 42 Закону України «Про вищу освіту», додатком 2 до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1364-VІІ, підготовлено проєкт рішення обласної ради «Про оголошення конкурсу на заміщення посади керівника КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ».

 

 

Начальник управління

з питань  комунальної власності

виконавчого  апарату

обласної ради                                                                                       Ольга СИДОРЕНКО