ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

VІІ сесія VІІI скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 23 вересня 2021 року                                                                               212-VIII

 

 

 

Про внесення змін до комплексної регіональної

Програми забезпечення публічної безпеки і

порядку та протидії злочинності на території

Харківської області на 2020 – 2022 роки,

затвердженої рішенням обласної ради

від 27 лютого 2020 року № 1199-VIІ (зі змінами)

 

 

На підставі статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Внести до комплексної регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської області на 2020 – 2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 27 лютого 2020 року № 1199-VIІ, зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1340-VIІ, від 15 жовтня 2020 року № 1350-VIІ, від 24 грудня 2020 року № 13-VІІI, від 11 березня 2021 року № 72-VІІI, від 10 червня 2021 року № 187-VІІI (далі – Програма), такі зміни:

 

1) доповнити пункт 6 «Учасники Програми» паспорта Програми словами «Північно-східний офіс Держаудитслужби»;

 

2) пункт 8 «Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми» паспорта Програми викласти у такій редакції:

 

«

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн)

(за наявності коштів)

У тому числі за роками (тис. грн)

2020

(за наявності коштів)

2021

(за наявності коштів)

2022

(за наявності коштів)

Обласний бюджет та інші джерела, не заборонені чинним законодавством

78065,0

12062,5

59532,5

6470,0

Усього

78065,0

12062,5

59532,5

6470,0

»;

3) в абзаці шостому розділу ІІІ. «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми» цифри «77265,0» замінити цифрами «78065,0»;

 

4) підрозділ ІІ. «Превентивні заходи щодо забезпечення безпеки і порядку в публічних місцях області. Дотримання прав і свобод громадян» розділу ІV. «Заходи Програми» доповнити пунктом 2.24 такого змісту:

 «

з/п

 

Зміст заходу

Термін вико-нання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн)

Очікуваний результат

Разом

2020

2021

2022

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.24

Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а також оплату послуг (крім комунальних) на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю з метою забезпе-чення в області більш дієвого і належного стану державного фінансового контролю, спрямованого на оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання та збереження матеріальних ресурсів, необоротних та інших активів, досягнення економії бюджетних коштів, а також з метою виявлення, припинення фактів розкрадання та нецільового використання службовими особами всіх рівнів бюджетних коштів, коштів, виділених на реалізацію соціально-економічних програм, підтримку оборонно-промислового комплексу, розвиток бюджето-утворюючих 
секторів економіки

2021

Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохорон-ними органами Харківської обласної державної адміністрації, 

Північно-східний офіс Держаудит-служби

800,0

(за умови наяв­ності коштів)

-

800,0

(за умови наяв­ності кош-тів)

-

Виявлення, припинення фактів розкрадання та нецільового використання службовими особами всіх рівнів бюджетних коштів, коштів, виділених на реалізацію соціально-економічних програм, підтримку оборонно-промислового комплексу, розвиток бюджето-утворюючих  секторів економіки

»;

 

5) у графі «Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн)» рядка «Усього за підрозділом  ІІ» підрозділу ІІ. «Превентивні заходи щодо забезпечення безпеки і порядку в публічних місцях області. Дотримання прав і свобод громадян» розділу ІV. «Заходи Програми»:

у графі «2021» цифри «44 462,5» замінити цифрами «45 262,5»;

у графі «Разом» цифри «54 805,0» замінити цифрами «55 605,0»;

 

6) у графі «Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн)» рядка «Разом за Програмою (тис. грн)» розділу ІV. «Заходи Програми»:

у графі «2021» цифри «58 732,5» замінити цифрами «59 532,5»;

у графі «Разом» цифри «77 265,0» замінити цифрами «78 065,0».

 

 

 

Голова обласної ради                                               Тетяна ЄГОРОВА-ЛУЦЕНКО