ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

___ сесія VIІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

                                                                                                 Проєкт

Від _________ 2021 року                                                               ___-VIІІ

 

 

Про деякі питання розрахунку орендної плати за комунальне майно

 

 

 

            Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статей 43, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 630 «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.                      Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та пропорції її розподілу, що додається.

2.           Доручити голові обласної ради:

- затверджувати розрахунки орендної плати за договорами оренди єдиних майнових комплексів, їхніх структурних підрозділів та нерухомого майна, що укладаються обласною радою;

- погоджувати розрахунки орендної плати за договорами оренди нерухомого майна, де орендодавцем є балансоутримувач.

3.           Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 01 березня 2012 року № 368-VI «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та пропорції її розподілу».

4.           Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань спільної власності територіальних громад області (Ганна КУЗНЕЦОВА), з питань антикорупційної та регуляторної політики, законності, боротьби зі злочинністю, регламенту та місцевого самоврядування (Олег КАРАТУМАНОВ).

 

 

Голова обласної ради                                                 Тетяна ЄГОРОВА-ЛУЦЕНКО