ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту рішення обласної ради «Про деякі питання розрахунку орендної плати за комунальне майно»

 

1.             Резюме

З метою реалізації визначених законодавством повноважень щодо управління майном, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, вдосконалення нормативно-правових актів обласної ради з питань орендних відносин та приведення їх у відповідність із чинним законодавством України, створення єдиного організаційно - економічного механізму справляння плати за оренду та забезпечення наповнення доходної частини обласного бюджету, комунальних підприємств (установ, закладів), а також враховуючи важливість того, що оренда майна є одним із методів ефективного управління майном спільної власності, розроблено проєкт рішення обласної ради «Про деякі питання розрахунку орендної плати за комунальне майно» (далі проєкт акта), яким пропонується затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та пропорції її розподілу та додатки до неї, а саме:

- Орендні ставки для договорів оренди майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області що укладаються без проведення аукціону (додаток 1);

- Орендні ставки для договорів оренди майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, які продовжуються відповідно до статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (додаток 2);

- Форма розрахунку орендної плати за базовий (перший) місяць оренди комунального майна (додаток 3).

2.             Проблема, яка потребує розв'язання

Забезпечення учасників орендних відносин орендаря та орендодавця чітким механізмом розрахунку орендної плати (річної, місячної, добової, погодинної), а також механізму нарахування інфляції.

3.             Суть проекту акта

Відповідно до Закону передача державного та комунального майна в оренду відбувається на аукціоні. При цьому статтею 15 Закону та пунктом 1.12 Положення про особливості та порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженому рішенням обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1377-VІІ «Про деякі питання оренди комунального майна» (зі змінами) передбачені виключення з цього загального принципу – певні категорії орендарів, що мають право на укладення договору оренди без аукціону. Як наслідок, розмір орендної плати формується не на основі ринкового попиту, а відповідно до методики.

Проектом акта пропонується залишити перевірений практикою механізм розрахунку орендної плати на основі незалежної оцінки та розміру орендної ставки (в залежності від мети використання/орендаря). При цьому таким орендарям як державні бюджетні установи, Пенсійний фонд України, інші установи, які повністю фінансуються за рахунок бюджетів усіх рівнів, буде встановлено річну орендну плату 1 грн/рік.

У свою чергу іншим орендарям, які мають право оренди без аукціону і які не утримуються/фінансуються з державного або місцевого бюджету, будуть встановлені диференційовані орендні ставки.

Проектом акта також передбачається врегулювати порядок індексації орендної плати.

4.             Вплив на бюджет

Регуляторний акт захищає інтереси як держави та територіальної громади, так і суспільства, оскільки забезпечується ефективне використання майна спільної власності територіальних громад області, прямим результатом чого є поповнення обласного бюджету.

Прийняття проєкту Акта не призведе до неочікуваних результатів і не потребує додаткових витрат з обласного бюджету.

Крім того, для договорів оренди, які продовжуватимуться вперше, частиною сьомою статті 19 Закону визначено, що такі договори продовжуються на підставі застосування чинної на момент продовження договору орендної ставки до ринкової вартості об'єкта оренди, оцінка якого має бути здійснена на замовлення орендаря в порядку, визначеному цим Законом та Методикою розрахунку орендної плати, крім випадків, коли розмір такої орендної плати є нижчим за розмір орендної плати договору, що продовжується. У такому разі орендна плата встановлюється на рівні останньої місячної орендної плати, встановленої договором, що продовжується.

Враховуючи, що Законом передбачено запобіжник щодо зменшення орендної плати, втрат обласного бюджету не прогнозується.

5.             Позиція заінтересованих сторін

Проект акта потребує проведення консультацій з громадськістю.

Проект постанови було оприлюднено з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

6.             Прогноз впливу

Реалізація проекту акта не матиме негативного впливу на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і територіальної громади; на ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забрудненості атмосферного повітря, води, земель, інші суспільні відносини.

7.            Ризики та обмеження

У проекті акта відсутні положення, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У проекті акта відсутні положення, які створюють підстави для дискримінації.

Проект акта не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних з корупцією, та не потребує проведення антикорупційної експертизи.

Прийняття проєкту акта не призведе до неочікуваних результатів і не потребує додаткових витрат з обласного бюджету.

Контроль за виконанням рішення покладено на постійні комісії обласної ради з питань спільної власності територіальних громад області та з питань антикорупційної та регуляторної політики, законності, боротьби зі злочинністю, регламенту та місцевого самоврядування.

Державний контроль за додержанням вимог цього регуляторного акта може здійснюватися контролюючими органами відповідно до їхньої компетенції.

8.             Підстава розроблення проекту акта

Проект акта розроблено з огляду на вимоги Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», ураховуючи рішення обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1377-VІІ «Про деякі питання оренди комунального майна» (зі змінами), та за результатами обговорення проблемних питань фахівцями виконавчого апарату обласної ради, балансоутримувачами та орендодавцями майна спільної власності територіальних громад області.

 

 

Начальник управління з питань

комунальної власності

виконавчого апарату обласної ради                                Ольга СИДОРЕНКО