Аналіз регуляторного впливу

до проєкту рішення Харківської обласної ради «Про деякі питання розрахунку орендної плати за комунальне майно»

 

I.       Визначення проблеми

 

Частиною другої статті 17 Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна» (далі Закон) визначено, що у разі передачі майна в оренду без проведення аукціону орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати, яка затверджується Кабінетом Міністрів України щодо державного майна та представницькими органами місцевого самоврядування - щодо комунального майна.

У разі якщо представницький орган місцевого самоврядування не затвердив Методику розрахунку орендної плати, застосовується Методика, затверджена Кабінетом Міністрів України.

19 червня 2021 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 630 «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно».

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування вирішують в установленому законом порядку питання щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Харківська обласна рада при вирішенні питань передачі в оренду об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області керується Законом та Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» (далі - Порядок). Також варто зауважити, що власне порядок передавання в оренду об’єктів спільної власності визначено у Положенні про особливості та порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженому рішенням обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1377-VІІ «Про деякі питання оренди комунального майна» (зі змінами).

Слід відмітити, що пунктом 7 рішення встановлено, що при визначенні розміру орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області необхідно керуватися Законом та Порядком.

До затвердження нової Методики розрахунку орендної плати, згідно із Законом, при визначенні розміру орендної плати у випадках, не врегульованих Законом та Порядком, керуватися Методикою розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та пропорції її розподілу, затвердженою рішенням обласної ради від 01 березня 2012 року № 368-VI, та іншими рішеннями Харківської обласної Ради щодо визначення розміру орендної плати.

З огляду на зазначене, постала потреба в розробленні відповідного нормативного акта.

З метою реалізації визначених законодавством повноважень, вдосконалення нормативно-правових актів обласної ради з питань орендних відносин та приведення їх у відповідність із чинним законодавством України, забезпечення наповнення доходної частини обласного бюджету, комунальних підприємств, установ, закладів  та враховуючи важливість того, що оренда майна є одним із методів ефективного управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, Харківською обласною радою розроблено проєкт рішення обласної ради «Про деякі питання розрахунку орендної плати за комунальне майно» (далі проєкт акта), яким пропонується затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та пропорції її розподілу та додатки до неї, а саме:

- Орендні ставки для договорів оренди майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області що укладаються без проведення аукціону (додаток 1);

- Орендні ставки для договорів оренди майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, які продовжуються відповідно до статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (додаток 2);

- Форма розрахунку орендної плати за базовий (перший) місяць оренди комунального майна (додаток 3).

Нормативним актом визначатимуться:

-                      формули розрахунку місячної орендної плати;

-                      чітка методологія розрахунку погодинної/добової орендної плати;

-                      форма розрахунку орендної плати;

-                      орендні ставки для орендарів, які мають право на отримання майна в оренду без аукціону;

-                      орендні ставки для орендарів, які мають право на продовження договору оренди відповідно до законодавства, яке було чинним до набрання чинності Законом.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

Так

територіальна громада

Так

 

Суб'єкти господарювання (у тому числі суб'єкти малого  підприємництва)

Так

 

 

II.    Цілі державного регулювання

 

Цілями видання регуляторного акта є:

-  створення єдиних правил для учасників орендних відносин (орендаря та орендодавця) та чітких механізмів розрахунку орендної плати (річної, місячної, добової, погодинної), а також механізму нарахування індексу інфляції.

-  здійснення повноважень щодо управління майном, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

-  удосконалення нормативно-правової бази обласної ради з питань регулювання орендних відносин та справляння плати за оренду майна;

-  підвищення ефективності використання майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, шляхом передачі в оренду об'єктів, в тому числі на конкурентних засадах з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

-  збільшення надходжень від орендної плати майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області до обласного бюджету та на рахунки балансоутримувачів об’єктів. 

 

III.                          Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1.                                     Альтернативи визначено з огляду на вимоги Закону України від 03 жовтня 2019 року 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна» ураховуючи рішення обласної ради від 15 жовтня 2020 року № 1377-VІІ «Про деякі питання оренди комунального майна» (зі змінами), та за результатами обговорення проблемних питань представниками підрозділів виконавчого апарату обласної ради, балансоутримувачами та орендодавцями майна спільної власності територіальних громад області.

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити чинний регуляторний акт (Методику розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та пропорції її розподілу, затверджену рішенням обласної ради від 01 березня 2012 року № 368-VI).

 

Невідповідність вимогам Закону України від 03 жовтня 2019 року 157-ІХ «Про оренду державного і комунального майна».

 

Альтернатива є недоцільною.

Альтернатива 2

Прийняття нового регуляторного акта.

 

Відповідність вимогам Закону України від 03 жовтня 2019 року 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна».

 

Найбільш доцільна альтернатива.

 

2.                               Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей. Оцінка впливу на сферу інтересів територіальної громади

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

Методика розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та пропорції її розподілу, затверджену рішенням обласної ради від 01 березня 2012 року № 368-VI, не відповідатиме чинному законодавству у випадках, не врегульованих Методикою, Законом та Порядком


Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 2

Удосконалення нормативно-правової бази обласної ради з питань регулювання орендних відносин та справляння плати за оренду майна, забезпечення виконання положень Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного і комунального майна», а також орендарів, які мають право на укладення договору оренди без проведення аукціону механізмом розрахунку орендної плати в залежності від статусу орендаря.

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Кількість суб’єктів господарювання (орендарі комунального майна), що мають виконати вимоги регулювання, становить 499 суб’єктів*.

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів

господарювання, що підпадають під дію

регулювання, одиниць

-

499

499

Питома вага групи у

загальній кількості,

відсотків

-

100

100

 

* за даними стосовно кількості діючих договорів оренди комунального майна (станом на 01.10.2021).

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

Методика розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та пропорції її розподілу, затверджену рішенням обласної ради від 01 березня 2012 року № 368-VI, не відповідатиме чинному законодавству у випадках, не врегульованих Методикою, Законом та Порядком

Альтернатива 2

Удосконалення нормативно-правової бази обласної ради з питань регулювання орендних відносин та справляння плати за оренду майна, забезпечення виконання положень Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного і комунального майна», а також орендарів, які мають право на укладення договору оренди без проведення аукціону механізмом розрахунку орендної плати в залежності від статусу орендаря.

відсутні

 

Регуляторний акт захищає інтереси як держави та територіальної громади, так і суспільства, оскільки забезпечується ефективне використання майна спільної власності територіальних громад області, прямим результатом чого є поповнення обласного бюджету.

 

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають унаслідок дії регуляторного акта

(порівняння чинного акта та проєкту акта)

 

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва окремо кількісно визначено, що витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта, відсутні

 

з/п

Витрати

Чинна Методика

Проєкт

1

Альтернатива 1: залишення без змін чинних нормативних актів.

Відсутні

Відсутні

2

Альтернатива 2: прийняття запропонованого проекту акта.

Відсутні

Відсутні

 

Витрати на одного суб’єкта господарювання малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта (М-Тест)

 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, становить 100%.

1.                                                 Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва не проводилися, оскільки процедури, пов’язані із реалізацією контрольних функцій, для всіх типів суб’єктів господарювання є однаковими.

 

IV.             Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал

результативності    (за чотирибальною системою оцінки)

 

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

1

Збереження чинного регулювання не дає змоги досягнути мети державного регулювання,  визначеної у пункті 2.

Альтернатива 2

4

Є найбільш прийнятним та ефективним способом,

який дозволить досягти мети державного   регулювання та встановить єдині методологічні підходи щодо розрахунку орендної плати під час передачі майна спільної власності територіальних громад області без проведення аукціону.

 

V.       Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

 

1.      Механізм дії регуляторного акта.

Запропонований проект рішення розроблено з метою врегулювання порушеного питання з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Відповідно до Закону передача державного та комунального майна в оренду відбувається на аукціоні. При цьому статтею 15 Закону та пунктом 1.12 Положення передбачені виключення з цього загального принципу – певні категорії орендарів, що мають право на укладення договору оренди без аукціону. Як наслідок, розмір орендної плати формується не на основі ринкового попиту, а відповідно до методики.

Проєктом акта пропонується залишити перевірений практикою механізм розрахунку орендної плати на основі незалежної оцінки та розміру орендної ставки залежності від мети використання/орендаря). Таким орендарям як бюджетні установи, Пенсійний фонд України, інші установи, які повністю фінансуються за рахунок бюджетів усіх рівнів, буде встановлено річну орендну плату 1 грн/рік.

У свою чергу іншим орендарям, які мають право оренди без аукціону і які  не утримуються/фінансуються з державного або місцевого бюджету, будуть встановлені диференційовані орендні ставки.

Проєктом акта також передбачається врегулювати порядок індексації орендної плати.

Чинну Методику розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та пропорції її розподілу, затверджену рішенням обласної ради від 01 березня 2012 року № 368-VI, буде визнано такою, що втратила чинність.

 

2.      Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію.

- розробка проекту регуляторного акта «Про деякі питання розрахунку орендної плати за комунальне майно», обговорення його з дотримання принципів державної регуляторної політики;

- оприлюднення проекту рішення обласної ради «Про деякі питання розрахунку орендної плати за комунальне майно» та аналізу регуляторного впливу з метою отримання пропозицій;

- затвердження проекту регуляторного акта «Про деякі питання розрахунку орендної плати за комунальне майно»;

 

Для розв’язання проблем, визначених у розділі І, передбачається визначити чіткий механізм впорядкування процедури контролю.

Обласній раді для впровадження вимог державного регулювання необхідно:

1)                                   забезпечити інформування про вимоги регуляторного акта суб’єктів господарювання – шляхом оприлюднення регуляторного акта на офіційному веб-сайті;

2)                               організувати виконання вимог регулювання.

Суб’єктам господарювання для впровадження вимог регулювання необхідно:

1)                               ознайомитися з вимогами регулювання;

2)                               організувати виконання вимог регулювання.

Запропонований механізм відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

 

VI.   Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Реалізація регуляторного акта не передбачає нових витрат, пов’язаних із здійсненням органом виконавчої влади контрольних функцій (здійснюються спеціалістами у межах службових повноважень).

Прийняття та оприлюднення запропонованого акта в установленому порядку забезпечить доведення його до відома усіх учасників орендних відносин, які підпадають під дію акта.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

Передбачаються можливі витрати структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради, який створено для здійснення організаційних заходів з управління майном, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області - управління з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради через збільшення часових витрат на здійснення певних дій з надання консультацій та роз’яснень (усних, письмових) суб’єктам господарювання – учасникам договірних відносин (тривалість – 4-6 місяців).

Можлива шкода у разі очікуваних результатів дії акта не прогнозується.

Прийняття проєкту Акта не призведе до неочікуваних результатів і не потребує додаткових витрат з обласного бюджету.

Контроль за виконанням рішення планується покласти на постійні комісії обласної ради з питань спільної власності територіальних громад області та з питань антикорупційної та регуляторної політики, законності, боротьби зі злочинністю, регламенту та місцевого самоврядування.

Державний контроль за додержанням вимог цього регуляторного акта може здійснюватися контролюючими органами відповідно до компетенції.

 

VII.          Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Запропонований проєкт акта буде діяти до прийняття змін до нього, до прийняття змін до нормативно-правових актів, що мають вищу юридичну силу, які стосуються зазначеної сфери регулювання, або до моменту визнання його таким, що втратив чинність.

Проєкт Акта набере чинності з дня його прийняття обласною радою.

 

 

VIII.     Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Обов’язковими показниками результативності запропонованого акта є:

-                  розмір надходжень до обласного бюджету і спеціальних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;

-                  кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

-                  розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

-                  час, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

-                      рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта.

Додатковими показниками результативності акта є:

-                 кількість договорів оренди, під час укладення яких застосовувалась Методика розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

-                     кількість договорів оренди, під час внесення змін до яких застосовувалась Методика.

Дія регуляторного акта поширюється на орендарів та орендодавців майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області всіх організаційно-правових форм.

Проєкт Акта було оприлюднено з метою обговорення та отримання від суб'єктів господарювання зауважень та пропозицій.

 

IX.             Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься  

відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Стосовно регуляторного акта управлінням з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності в строки, установлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом моніторингу кількості нових договорів оренди та договорів, у які вносилися зміни з урахування положень Методики.

Базове відстеження результативності акта буде здійснено після набрання чинності цим актом шляхом оброблення результатів, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності. За результатами даного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності на підставі даних щодо укладення договорів оренди без проведення аукціону.

Відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися обласною радою за допомогою статистичних даних.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено управлінням з питань комунальної власності виконавчого апарату обласної ради.

 

 

Начальник управління з питань

комунальної власності

виконавчого апарату обласної ради                                  Ольга СИДОРЕНКО