ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

ІІІ сесія VІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 23 грудня 2010 року                                                                                               29-VI

 

Про затвердження регіональної Програми будівництва (придбання) доступного житла в Харківській області на 2010-2017 роки

 

З метою поліпшення стану забезпечення населення житлом, створення умов для будівництва чи придбання житла громадянами, які потребують поліпшення житлових умов у Харківській області, відповідно до Законів України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (800-17), "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (978-15), "Про інвестиційну діяльність" (1560-12), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року № 1249 "Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки" (1249-2009-п), ураховуючи Указ Президента України від 08 листопада 2007 № 1077/2007 "Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом" (1077/2007), відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  (280/97-ВР) обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.            Затвердити регіональну Програму будівництва (придбання) доступного житла в Харківській області на 2010–2017 роки (додається). (р29_6_д)

 

2.            Обласній державній адміністрації щороку під час формування проекту обласного бюджету передбачати кошти на здійснення заходів щодо реалізації цієї регіональної Програми, виходячи з можливостей бюджету.

 

3.            Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, промисловості, будівництва, транспорту, шляхів і зв'язку (Шаповалов О.В.), з питань бюджету (Немикіна Л.П.).

 

 

Голова обласної ради                                                                                С. Чернов