УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента N 693/2008 (693/2008) від 06.08.2008 )

Про міжвідомчу робочу групу з розгляду ситуації, що склалася із забезпеченням прав та законних інтересів громадян у місті Алушті

З метою аналізу стану додержання органами державної влади та органами місцевого самоврядування вимог Конституції (254к/96-ВР) та законів України щодо забезпечення прав на землю громадян, на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також установлення обставин, що призвели до загибелі громадянки Кобелєвої Н.В. в місті Алушті:
1. Утворити міжвідомчу робочу групу з розгляду ситуації, що склалася із забезпеченням прав та законних інтересів громадян у місті Алушті (далі - робоча група).
2. Призначити БОНДАРЯ Віктора Васильовича - заступника Глави Секретаріату Президента України - керівником робочої групи.
3. Затвердити персональний склад робочої групи (додається).
4. Надати керівникові робочої групи право вносити зміни до її персонального складу, а також у встановленому порядку залучати до роботи в ній фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), одержувати необхідні документи та матеріали.
5. Керівникові робочої групи доповісти про результати роботи цієї групи до 30 січня 2007 року.
Президент України
В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 27 грудня 2006 року
N 418/2006-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 27 грудня 2006 року N 418/2006-рп

СКЛАД

міжвідомчої робочої групи з розгляду ситуації, що склалася із забезпеченням прав та законних інтересів громадян у місті Алушті

БОНДАР Віктор Васильович - заступник Глави Секретаріату Президента України, керівник робочої групи
ГАВРИШ Степан Богданович - член Вищої ради юстиції (за згодою)
ВОЛОШИН Олександр Вікторович - головний консультант Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента України
КОМОРНИЙ Ігор Олександрович - начальник відділу організації представництва в суді Головного управління представництва в суді, захисту інтересів громадян і держави при виконанні судових рішень Генеральної прокуратури України
УСАТОВ Дмитро Олександрович - радник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за згодою).
Глава Секретаріату
Президента України
В.БАЛОГА