ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення обласної ради
від 23 грудня 2010 року № 29-
VI
(ІІІ сесія
VІ скликання)

 

 

 

 

 

 

Регіональна Програма

будівництва (придбання) доступного житла

в Харківській області

на 2010-2017 роки

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

регіональної Програми будівництва (придбання) доступного житла

в Харківській області на 2010-2017 роки

 

1.          Регіональна Програма будівництва (придбання) доступного житла в Харківській області на 2010-2017 роки (далі – регіональна Програма) розроблена на виконання п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року № 1249 «Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки». 
 
2.          Розробник регіональної Програми – Управління містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації.
 
3.          Співрозробники регіональної Програми: Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації, Головне управління економіки Харківської облдержадміністрації.
 
4.          Керівник регіональної Програми – заступник голови Харківської обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.
 
5.          Відповідальний виконавець регіональної Програми: Управління містобудування та архітектури  Харківської облдержадміністрації. 
 
6.          Учасники (співвиконавці) регіональної Програми: Головне управління економіки Харківської облдержадміністрації, Головне фінансове управління Харківської облдержадміністрації, Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації, Управління капітального будівництва Харківської облдержадміністрації, Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Харківській області, Харківське регіональне управління «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», районні державні адміністрації, районні та міські ради.
 
7.          Строк реалізації регіональної Програми: 2010-2017 роки.
 
8.          Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації регіональної Програми.
 
Джерела фінансування
Обсяг фінансування
(млн. грн.)
У тому числі за роками
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Державний бюджет

1239,285

52,815

61,425

104,918

122,385

159,375

208,635

241,072

288,66

Місцеві бюджети

413,095

0

20,475

34,972

40,795

53,125

69,545

80,358

113,825

 

Інші джерела (кошти населення)

3850,045

123,059

190,827

325,944

380,209

495,125

648,159

748,932

937,790

Усього:

5502,425

175,874

272,727

465,834

543,389

707,625

926,339

1070,362

1340,275

 

Мета регіональної Програми

 

            Метою регіональної Програми будівництва (придбання) доступного житла в Харківській області на 2010-2017 роки є: забезпечення житлом громадян регіону, підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства; забезпечення житлом шляхом запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки –  будівництва (придбання) доступного житла.

            За участю держави реалізація заходів регіональної Програми дозволить досягти показника забезпечення населення житлом у 2017 році на рівні  27 кв.метрів на 1 особу.

 

 

Визначення проблеми, на виконання якої спрямована
регіональна Програма

 

Житлова сфера є важливою складовою частиною економіки України, яка суттєво впливає на всі галузі господарства.

Середня забезпеченість житлом по Харківській області складала в 2009 році 22,3 кв. метрів загальної площі, що нижче аналогічного рівня забезпеченості в розвинутих країнах у 2,5-3 рази. При цьому близько третини населення проживає у незадовільних умовах – гуртожитках, комунальних квартирах,  будинках, в орендованих квартирах, де забезпеченість площею менше 9 кв. м на одну людину.

На квартирному обліку в Харківській області станом на 1 січня 2010 року перебуває 58,58 тис. сімей та одинаків.

Низький рівень доходів значної частини населення, неадекватний вартості спорудження житла, не дає підстав для надії у вирішенні своїх житлових проблем у сучасних умовах.

Проблеми будівництва житла обумовлені потребою значних інвестицій в організацію будівництва, нестачею обігових коштів, недостатньо високим рівнем купівельної спроможності населення (хоча існує позитивна динаміка), частими змінами податкового та регулюючого законодавства в галузі будівництва.

Прийняття регіональної Програми будівництва (придбання) доступного житла в Харківській області на 2010-2017 роки спрямоване на розв’язання як житлових проблем громадян, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, так і підтримки будівельної галузі та житлового будівництва шляхом формування платоспроможного покупця на ринку житла.

Обсяг потреби щодо забезпечення житлом, у тому числі – доступним, окремих категорій громадян (у розрізі міст та районів області) наведено у таблиці 1.

 

 

 

 

Обсяг

потреби щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян

в Харківській області (у розрізі міст та районів)

Таблиця 1

 

Найменування району,                      населеного пункту

Кількість сімей та одинаків,                                        які перебувають на квартирному обліку                                           станом на 1 січня 2010 року

усього

з них мають право                          на забезпечення доступним житлом

Харківська область

58580

                        35 148  

м. Харків

44905

                        26 943  

м. Ізюм

2947

                          1 768  

м. Куп’янськ

1060

                             636  

м. Лозова

1594

                             956  

м. Люботин

129

                               77  

м. Первомайський

493

                             296  

м. Чугуїв

1450

                             870  

Усього

52578

                        31 547  

Райони:

 

 

Балаклійський

1121

                             673  

Барвінківський

105

                               63  

Близнюківський

74

                               44  

Богодухівський

181

                             109  

Борівський

63

                               38  

Валківський

103

                               62  

Великобурлуцький

68

                               41  

Вовчанський

108

                               65  

Дворічанський

52

                               31  

Дергачівський

586

                             352  

Зачепилівський

93

                               56  

Зміївський

448

                             269   

Золочівський

92

                               55  

Ізюмський (без м. Ізюма)

0

                               -    

Кегичівський

74

                               44  

Коломацький

12

                                7  

Красноградський

920

                             552  

Краснокутський

207

                             124  

Куп’янський (без м. Куп’янська)

0

                               -    

Лозівський (без м. Лозової)

0

                               -    

Нововодолазький

54

                               32  

Первомайський
(без м. Первомайського)

0

                               -    

Печенізький

46

                               28  

Сахновщинський

26

                               16  

Харківський (без м. Люботина)

1172

                             703  

Чугуївський (без м.Чугуєва)

251

                             151  

Шевченківський

146

                               88  

Усього

6002

                          3 601  

Шляхи і способи розв’язання проблеми

 

            Оптимальним способом розв’язання проблеми є зниження вартості житла та надання громадянам державної підтримки на його будівництво (придбання), встановлення нижчих, порівняно з ринковими, відсоткових ставок на будівництво (придбання) житла з метою забезпечення його доступності. При цьому передбачається здійснення поступового переходу від безоплатного надання житла громадянам - до його придбання за рахунок власних коштів, за умови надання державної підтримки.

 

            Розв’язати проблему можливо шляхом:

            удосконалення механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла;

            подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування;

            будівництва доступного житла.

 

Для досягнення мети регіональної Програми необхідно врегулювати питання щодо:

збільшення обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на іпотечне житлове кредитування та застосування фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла;

організаційного забезпечення будівництва доступного житла, зокрема:

- проектування квартир згідно з архітектурно-планувальними, конструктивними та технічними рішеннями, що відповідають параметрам такого житла;

- розроблення проектів житлових будинків, що відповідають економічним і енергозберігаючим вимогам;

- раціонального використання земель способом оптимізації щільності забудови;

- створення при місцевих органах містобудування та архітектури фонду проектів житлової забудови, рекомендованих для масового застосування;

- добудови об'єктів незавершеного житлового будівництва;

- проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій;

- відбору інвестиційних проектів на конкурсних засадах;

забезпечення розвитку будівництва доступного житла, зокрема:

- удосконалення виробничої бази індустріального житлового будівництва з урахуванням потреби у створенні нових архітектурно-будівельних систем та використанні швидкозбірних конструкцій;

- збільшення обсягу виробництва високоякісних утеплювальних та покрівельних матеріалів, автономних систем інженерного забезпечення, санітарно-технічного обладнання підвищеної економічності та надійності, інших будівельних виробів і матеріалів.

Визначення замовника (забудовника) будівництва доступного житла проводиться на конкурсних засадах.

 

 

 

 

Етапи виконання регіональної Програми

 

            Регіональна Програма виконується у три етапи.

 

            На першому етапі (2010-2011 роки) передбачається:

прийняття участі у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань впровадження фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла;

апробація механізму фінансування будівництва доступного житла, передбаченого регіональною Програмою, шляхом реалізації пілотних проектів.

 

На другому етапі (2012 - 2014 роки) передбачається:

впровадження механізму цільового виділення земельних ділянок і планування територій для будівництва доступного житла;

проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій, будівель нежитлового призначення;

будівництво доступного житла;

формування матеріально-технічної бази житлового будівництва на основі сучасних архітектурно-планувальних, конструктивних та технічних рішень.

 

На третьому етапі (2015 - 2017 роки) планується впровадження нового фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, що дасть можливість збільшити обсяг такого будівництва.

 

Виконання регіональної Програми дасть змогу:

створити умови щодо доступності будівництва (придбання) житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

скоротити строк перебування громадян на квартирному обліку до 10 років та збільшити частку громадян, які вирішують своє житлове питання, до 8 відсотків (щорічно);

впровадити новий фінансово-інвестиційний механізм державної підтримки, спрямований на забезпечення максимальної ефективності використання державних коштів;

добудувати припинені будівництвом об’єкти житла;

створити умови для стабільної роботи підприємств будівельної галузі та збереження робочих місць.

Очікувані результати від виконання регіональної Програми наведено у таблиці 2.

 

 

 

Обсяги та джерела фінансування

 

Фінансування регіональної Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, у тому числі власних коштів громадян.

Суми фінансового забезпечення регіональної Програми на 1-му етапі передбачають покриття витрат на дослідження ринку житла, організацію процесу виконання регіональної Програми та апробацію фінансово-кредитних механізмів підтримки житлового кредитування населення й складають 448,601 млн. грн., у тому числі бюджетні витрати - 134,715 млн. грн..

Сума фінансування 2-го етапу щодо виконання регіональної Програми складає 1716,848 млн.грн., в тому числі бюджетні витрати - 515,57 млн. грн., які повністю використовуються на  впровадження нових фінансово-кредитних механізмів стимулювання кредитування населення.

            Сума фінансування 3-го етапу - 3336,976 млн. грн., в тому числі 1002,095 млн. грн. - бюджетні витрати (є прогнозною, з урахуванням послаблення фінансової участі державних структур у механізмах реалізації регіональної Програми, переходу здебільшого до регуляторної та контрольної діяльності з їх боку).

Всього на виконання регіональної Програми передбачається залучити 5502,425 млн. грн., у тому числі кошти місцевих бюджетів – 413,095 млн. грн., кошти державного бюджету – 1239,285 млн. грн., без урахування щорічної інфляції.

 

Координація та контроль за ходом виконання регіональної Програми

 

Координацію дій між виконавцями регіональної Програми та контроль за її виконанням, визначення порядку взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування здійснює відповідальний виконавець регіональної Програми - Управління містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації.

 

Виконавці заходів регіональної Програми надають інформацію про їх виконання відповідальному виконавцю щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітнім періодом.

 

Харківська обласна державна адміністрація інформує про стан виконання заходів регіональної Програми постійні комісії обласної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, шляхів і зв'язку та з питань бюджету щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітнім періодом.