Затверджено

 рішення обласної ради

від 16 червня 2011 року № 186-VI

(VI сесія VI скликання)

 

 

П О Р Я Д О К

відрахування до загального фонду обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань

 

1.   Порядок відрахування до загального фонду обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань (далі – Порядок) регламентує процедуру здійснення  та норматив відрахування до загального фонду обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань (далі – підприємств) за результатами фінансово-господарської діяльності.

 

2.   Відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду обласного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності проводиться підприємствами у розмірі 15% чистого прибутку (доходу), розрахованого відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 

3.   Відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду обласного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності здійснюється підприємствами, починаючи з I кварталу поточного року.

 

4.   Частина чистого прибутку (доходу), визначена відповідно до Порядку, сплачується у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, і зараховується на відповідні казначейські рахунки.

 

5.   Підприємства надають обласній раді інформацію про відрахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду обласного бюджету та відображають її у декларації з податку на прибуток.

 

6.   Підприємства заповнюють та подають до органу державної податкової служби розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду обласного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності (далі - Розрахунок), за формою, що затверджується рішенням обласної ради.

 

 

 

 

6.1. Розрахунок подається підприємствами протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного періоду.

 

6.2. Розрахунок подається  незалежно від того, чи виникли у звітному періоді зобов`язання щодо перерахування частини чистого прибутку (доходу) до обласного бюджету, чи ні,  а також незалежно від того, чи є підприємство платником податку на прибуток підприємств, чи ні.

 

6.3. У разі, якщо відповідно до цього Порядку окремий рядок Розрахунку не заповнюється, то у такому рядку ставиться прочерк.

 

6.4. Значення рядка 03 Розрахунку вказується з точністю до п`яти значущих цифр після коми.

 

6.5. Сума чистого прибутку (доходу), що зазначається у рядку 05 Розрахунку, розраховується відповідно до одного з таких показників:

- значення рядка  220 Звіту про фінансові результати (форма № 2) (додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 за № 397/3690);

- позитивного значення рядка 190 Фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва (форма № 2-м) (додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 „Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за № 161/4382).

 

       

       

Перший заступник

голови обласної ради                                                  О. Олешко