ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

VІI сесія VІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від  18 серпня  2011 року                                                                              227-VІ

 

 

Про запровадження обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад, затвердження Положення про нього  та про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 15 вересня 2010 року № 1805-V (зі змінами)

 

 

З метою запровадження в області новітніх засобів  розвитку місцевого самоврядування, підтримки громадських ініціатив, сприяння територіальним громадам сіл, селищ, міст Харківської області у розв’язанні  місцевих проблем соціально-економічного характеру й створення умов для підвищення активності громад та  рівня їхньої самоорганізації, а також забезпечення прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування на регіональному та державному рівні при підготовці, прийнятті та внесенні змін до нормативно-правових актів центральними органами влади, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада 

 

в и р і ш и л а :

 

1.             Запровадити з 2012 року обласний конкурс міні-проектів розвитку територіальних громад.

2.              Затвердити Положення про порядок проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад (додається).

3.             Внести зміни до розділу 4 "Заходи та прогнозні розрахунки фінансування" Програми розвитку місцевого самоврядування в Харківській області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 15 вересня 2010 року № 1805-V, зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 01 грудня 2010 року № 12-VІ та від 21 квітня 2011 року № 126-VІ, а саме:

3.1.       У колонці 5 пункту 1 цифри «50000» замінити на цифри «120 000».

3.2.       Пункт 6 викласти в новій редакції:

«

 

Назва заходу

Виконавці

Термін викона-ння

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

6.

Забезпечення прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування на регіональному та державному рівні при підготовці, прийнятті та внесенні змін до нормативно-правових актів центральними органами влади шляхом:

-       моніторингу, аналізу проектів таких нормативно-правових актів та підготовки пропозицій до них;

-       аналізу чинного законодавства у цій сфері та наслідків його впливу на спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст області, підготовки відповідних пропозицій щодо його вдосконалення.

Виконав-чий апарат обласної

ради

Постійно

50000

100000

100000

100000

100000

                                              ».

3.3.    У пункті 8:

3.3.1.     У колонці 4 «Термін виконання» слово «Щорічно» замінити на цифри «2011».

3.3.2.   У колонках 6 – 9 всі цифри замінити на знак «-».

3.4.    Доповнити пунктами 16 та 17 наступного змісту:

«

 

Назва заходу

Виконавці

Термін виконання

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

16.

Проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад;

надання субвенції районним та міським бюджетам для фінансування проектів – переможців конкурсу

Виконавчий апарат обласної ради;

Головне фінансове управління Харківської обласної державної адміністрації;

Органи місцевого самовряду-вання області

 

Щорічно

 

1000000

1500000

2000000

2500000

17.

Відродження пам’ятки архітектури ХIХ століття – комори з пристосуванням під виставкові та конференційну зали на території національного літературно-меморіального музею

Г.С. Сковороди,

с. Сковородинівка Золочівського району Харківської області (проект Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування)

Виконавчий апарат обласної ради;

Дирекція Всеукраїн-ського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самовряду-вання;

Золочівська районна  рада

2012

 

2000000

 

 

 

               ».

3.5.    В останньому рядку таблиці «Всього» замінити у колонках:

-                «2011 рік» цифри «2 248 000» на цифри «2 353 000»; 

-                «2012 рік» цифри «2 585 000» на цифри «5 320 000»;

-                «2013 рік» цифри «2 950 000» на цифри «4 135 000»;

-                «2014 рік» цифри «3 265 000» на цифри «4 900 000»;

-                «2015 рік» цифри «3 580 000» на цифри «5 665 000».

4.       Визнати такими, що втратили чинність, рішення обласної ради:

-                від 03 липня 2003 року «Про обласний конкурс "Краща сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада"»;

-                від 25 травня 2004 року «Про внесення змін до Положення про обласний конкурс "Краща сільська, селищна, міська (міст районного значення) рада", затвердженого рішенням обласної ради від 03 липня 2003 року»;

-                від 26 жовтня 2006 року № 79-V;

-                від 30 жовтня 2007 року № 463-V;

-                від 27 серпня 2009 року № 1349-V;

-                від 15 вересня 2010 року № 1806-V.

5.       Пункт 4 рішення набирає чинності з 01 січня 2012 року.

6.       Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань розвитку місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою, регламенту та депутатської діяльності (Тітов М.І.), з питань бюджету (Немикіна Л.П.).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                                    С. Чернов