НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ
від 5 жовтня 2017 року N 1842

Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 99,7 МГц у м. Каневі Черкаської обл.

З урахуванням рішення від 29.06.2017 N 1026 "Про затвердження конкурсних умов", Національна рада рішенням від 29.06.2017 N 1027 оголосила конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіоканалів.

Оголошення про конкурс опубліковано 05.07.2017 у газеті "ГОЛОС УКРАЇНИ" N 121(6626) та у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Національної ради www.nrada.gov.ua.

До Національної ради на участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 99,7 МГц у м. Каневі Черкаської обл. було подано 3 заяви від: ТОВ "РАДІОКОМПАНІЯ "СРІБНА ХВИЛЯ", м. Київ ("99,7 ФМ"); ТОВ "ТРК "МАГНІТ", м. Київ ("Радіо Магніт"); ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ГОВЕРЛА", м. Львів ("Дуже радіо").

Національною радою встановлено, що статутні документи ТОВ "РАДІОКОМПАНІЯ "СРІБНА ХВИЛЯ", м. Київ ("99,7 ФМ"); ТОВ "ТРК "МАГНІТ", м. Київ ("Радіо Магніт"); ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ГОВЕРЛА", м. Львів ("Дуже радіо"), відповідають статті 12 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", конкурсну гарантію, як обов'язкову умову участі у конкурсі, сплачено у повному обсязі і у встановлений конкурсними умовами строк.

На підставі пунктів "а", "б" частини 14 статті 25 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ТОВ "ТРК "МАГНІТ", м. Київ ("Радіо Магніт"), здатне найкраще забезпечити виконання конкурсних умов, зокрема виготовлення соціально важливих програм, в загальному обсязі власного мовлення не менше 15 % мають становити інформаційні передачі місцевої тематики.

Національна рада вважає за необхідне визнати переможцем конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 99,7 МГц у м. Каневі Черкаської обл. ТОВ "ТРК "МАГНІТ", м. Київ ("Радіо Магніт").

Керуючись статтями 8, 9, 10, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 39 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 15, 17, 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2017 (чисельність наявного населення України), враховуючи План розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затверджений рішенням Національної ради від 01.12.2010 N 1684 (у редакції рішення Національної ради від 18.02.2015 N 212), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 р. за N 1294/18589, беручи до уваги інформацію структурних підрозділів Національної ради, Національна рада вирішила:

1. Визнати ТОВ "ТРК "МАГНІТ", м. Київ ("Радіо Магніт"), переможцем конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 99,7 МГц у м. Каневі Черкаської обл., потужність передавача - 0,25 кВт, територія розповсюдження програм - м. Канів та Канівський район, місце встановлення передавача - м. Канів, вул. Соснова, 7, обсяг мовлення - 24 години на добу.

2. Видати ТОВ "ТРК "МАГНІТ", м. Київ ("Радіо Магніт"), ліцензію на мовлення з використанням частоти 99,7 МГц у м. Каневі Черкаської обл., потужність передавача - 0,25 кВт, територія розповсюдження програм - м. Канів та Канівський район, обсяг мовлення - 24 години на добу, відповідно до поданої заяви про видачу ліцензії на мовлення, затвердженої програмної концепції мовлення, згідно з додатком* до рішення, конкурсних умов, строк дії ліцензії - 7 років.

___________
* Не наводиться.

3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (зі змінами), нарахувати ТОВ "ТРК "МАГНІТ", м. Київ ("Радіо Магніт"), ліцензійний збір за видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 99,7 МГц у м. Каневі Черкаської обл., потужність передавача - 0,25 кВт, територія розповсюдження програм - м. Канів та Канівський район, обсяг мовлення - 24 години на добу. Врахувати ваговий коефіцієнт, який враховує територію мовлення (N = 15 для м. Канева), розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення, програмну концепцію мовлення, сплату грошового внеску під конкурсну гарантію.

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради С. Костинського.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко