З а т в е р д ж е н о

рішенням обласної ради

від 26 жовтня  2006 року № 71-V 

 

(із змінам,  внесеними згідно із  рішенням обласної ради

від 30.11.2006 р. № 101-V

в редакції рішення від 30.10.2007 р. № 458-V  

із змінам,  внесеними згідно із  рішенням обласної ради

від 26.12.2007 р. № 543-V

від 17.04.2008 р. № 679-V

від 08.05.2008 р. № 758-V

від 27.08.2009 р. № 1350-V

від 29.10.2009 р. № 1412-V

від 24.02.2010 р. № 1617-V

в редакції рішення  від 14.04.2010 р. № 1668-V  

із змінам,  внесеними згідно із  рішенням обласної ради

від 30.04.2010 р. № 1694-V

від 17.06.2010 р. № 1710-V

від 17.02.2011 р. № 100-VІ

                                                                                                 від 24.10.2013 р. № 874-VІ

 

П о л о ж е н н я

про звання "Почесний громадянин Харківської області"

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Звання "Почесний громадянин Харківської області" є найвищою обласною відзнакою, що присвоюється жителям Харківської області, регіонів України, громадянам інших країн в знак великої поваги до їх політичної та громадської діяльності, а також за вагомий внесок у розвиток Харківського регіону у сферах економіки, культури, мистецтва, спорту, науки та інших сферах суспільно-громадського життя, що сприяло піднесенню авторитету регіону як на державному, так і на міжнародному рівні. ідпункт 1.1. пункту 1 в редакції, згідно із рішенням обласної ради від 30.04.2010 р. № 1694-V)

1.2. Звання "Почесний громадянин Харківської області" присвоюється особі за життя лише один раз. Посмертно зазначене звання не присвоюється. ідпункт 1.2. пункту 1 в редакції, згідно із рішенням обласної ради від 17.06.2010 р. № 1710-V)

1.3. Право присвоєння звання "Почесний громадянин Харківської області" належить виключно Харківській обласній раді та присвоюється рішенням обласної ради.

1.4. Звання "Почесний громадянин Харківської області" присвоюється щорічно не більше ніж п’ятьом особам. Якщо протягом календарного року з будь-якої причини рішення про присвоєння звання не приймалось, то кількість кандидатур, яким може бути присвоєно дане звання у наступному році, визначається з урахуванням  кандидатур за попередній рік.

1.5. Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Харківської області» призначається стипендія у розмірі 2,5 мінімальних заробітних плат щомісячно за життя. Нарахування стипендії здійснюється за їх особистою заявою із зазначенням банківських реквізитів та інших необхідних даних. Виплата стипендії проводиться з моменту подання заяви. При відсутності заяви на отримання стипендії нарахування та виплата її не здійснюється.  «Виплата  стипендії особі, якій присвоєно звання  «Почесний громадянин Харківської області», у разі її смерті або за умови настання інших обставин, передбачених  цим Положенням, припиняється  з  місяця,  наступного  за  місяцем,  у  якому особа померла або виникли зазначені обставини.». (Пункт 1 доповнено  підпунктом 1.5. згідно із рішенням обласної ради від 17.06.2010 р. № 1710-V, із змінами згідно із рішенням обласної ради від 17.02.2011 р. № 100-VІ)

1.6. Звання "Почесний громадянин Харківської області" не може бути присвоєно громадянам, які раніше скоїли кримінальний злочин, були засудженими і судимість яких не погашена.

1.7. У разі здійснення особою, якій було присвоєно звання "Почесний громадянин Харківської області", кримінального злочину, за який особу було засуджено і вирок щодо якої вступив у законну силу, питання позбавлення її звання і повернення знаку "Почесний громадянин Харківської області" та  посвідчення Почесного громадянина Харківської області вирішуються на пленарних засіданнях обласної ради.

 

  1. Порядок висування кандидатур та перелік документів  на присвоєння звання   "Почесний громадянин Харківської області"

 

2.1.       Право висування кандидатур на присвоєння звання "Почесний громадянин Харківської області" належить:

2.1.1. Голові Харківської обласної ради.

2.1.2. Голові обласної державної адміністрації.

2.1.3. Постійним комісіям Харківської обласної ради.

2.1.4. Депутатським фракціям та групам Харківської обласної ради.

2.1.5. Органам місцевого самоврядування Харківської області.

2.1.6. Територіальним громадам сіл, селищ, міст області.

2.1.7.  Юридичним особам (не залежно від форм власності та напрямку діяльності).

2.1.8.   Партійним осередкам районного, міського чи обласного рівня.

2.1.9.   Фізичним особам (за умов підтримки їх клопотання юридичними особами, громадськими об’єднаннями чи організаціями тощо).

2.1.10.  Трудовим колективам підприємств, установ, організацій Харківського регіону, їх профспілковим комітетам, зборам громадян (за умов підтвердження легітимності зборів колективів, громадян).

2.1.11.   Юридичним особам, що знаходяться за межами України.

2.2. Самовисування на звання "Почесний громадянин Харківської області" не розглядаються.

2.3.  При висуванні кандидатури до обласної ради подаються клопотання щодо присвоєння звання "Почесний громадянин Харківської області".

2.4.  Одночасно з клопотанням про присвоєння звання подаються такі документи:

2.4.1. Анкета, яка містить вичерпні біографічні дані про кандидата.

2.4.2. Довідка, яка містить відомості про досягнення особи у сферах діяльності, зазначених у п.п. 1.1. цього Положення.

2.4.3. Обґрунтування особливого вкладу кандидата у розвиток Харківського регіону або визнання його видатних заслуг.                          

2.4.4. Відгуки-клопотання юридичних, фізичних осіб, партійних осередків, трудових колективів та зібрань громадян, які підтримують висування цієї кандидатури (кількість відгуків не обмежується).

2.5. Клопотання про нагородження без подання зазначених документів  не розглядаються.

2.6. Матеріали, зазначені у п.п. 2.3., 2.4., мають бути надані до обласної ради у термін до 1 червня кожного року. Клопотання, що надійшли після зазначеного строку, у поточному році не розглядаються. 

 

 

3. Порядок розгляду матеріалів щодо присвоєння звання

“Почесний громадянин Харківської області"

 

3.1. Розгляд кандидатур на присвоєння звання "Почесний громадянин Харківської області" здійснюється Експертною радою з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання "Почесний громадянин Харківської області". Засідання Експертної ради є правомочним за умови присутності не менше половини її загального складу. Рішення приймаються більшістю голосів від загального складу Експертної ради.

        Персональний склад Експертної ради затверджується рішенням обласної ради. Голова Експертної ради та його заступник обираються на засіданні Експертної ради із числа її членів. 

3.2. У разі надходження клопотань більше ніж по п’яти особах Експертна рада рекомендує на розгляд обласної ради лише кандидатури п’яти  претендентів. 

3.3. Протокол засідання Експертної ради разом з іншими документами розглядається на засіданнях постійних комісій обласної ради та разом з проектом рішення виноситься на розгляд обласної ради.

3.4. Остаточне рішення про присвоєння звання "Почесний громадянин Харківської області" приймається на пленарних засіданнях обласної ради по кожній кандидатурі окремо більшістю від загального складу обласної ради. Рішення обласної ради про присвоєння звання "Почесний громадянин Харківської області" набуває чинності з моменту його прийняття.

3.5. Кандидатури, за які не проголосували більшість депутатів від загального складу ради, можуть бути повторно розглянуті на  наступній сесії.

3.6. За рішенням ради може бути проведено голосування за весь список претендентів одночасно.

3.7. Робота по узагальненню клопотань про присвоєння звання "Почесний громадянин Харківської області", подання їх на розгляд Експертної ради, постійних комісій, президії та пленарного засідання обласної ради, здійснення записів у Книзі Почесних громадян Харківської області покладається на відділ кадрів та нагород виконавчого апарату обласної ради.

 

4. Посвідчення та знаки

Почесного громадянина Харківської області

 

4.1. Особам, яким присвоюється звання "Почесний громадянин Харківської області", вручається відповідне посвідчення Почесного громадянина Харківської області, диплом Почесного громадянина Харківської області, нагрудний знак "Почесний громадянин Харківської області" і його мініатюра.

4.2. Запис про присвоєння звання "Почесний громадянин Харківської області" вноситься до Книги Почесних громадян Харківської області, яка постійно зберігається у Харківській обласній раді.

4.3. Церемонія вручення посвідчення Почесного громадянина Харківської області, диплому Почесного громадянина Харківської області, нагрудного знаку "Почесний громадянин Харківської області" і його мініатюри здійснюється головою обласної ради та головою обласної державної адміністрації або їх заступниками, як правило, на урочистостях з нагоди Дня Харківської області. ідпункт 4.3. пункту 4 в редакції, згідно із рішенням обласної ради від 17.06.2010 р. № 1710-V)

 

 

5. Видача дублікатів нагрудного знаку

"Почесний громадянин Харківської області"

 

5.1.       У разі втрати або псування нагрудного знаку "Почесний громадянин Харківської області" (його мініатюри) чи посвідчення Почесного громадянина Харківської області дублікати не видаються, крім випадків, коли нагороджений не міг запобігти втраті  (псуванню) знака чи посвідчення.

5.2.       Дублікати нагрудного знаку  "Почесний громадянин Харківської області" чи посвідчення Почесного громадянина Харківської області видаються, відповідно до рішення обласної ради, за кошти нагородженого або безоплатно.

 

6. Описи та еталонний вигляд посвідчення "Почесний громадянин Харківської області", диплому Почесного  громадянина Харківської області, нагрудного знаку "Почесний громадянин Харківської області", його мініатюри, Книги Почесних громадян Харківської області.

 

6.1.  Нагрудний знак "Почесний громадянин Харківської області" (для закріплення на стрічці), виготовлений із срібла або сплаву міді з позолотою. Розміри по вісям 60 х 56 мм. Знак складається з картушу, оповитого обабіч золотим вінком із стилізованого дубового листя (позолота), оплетеного стрічкою блакитного кольору (емаль). У горішній частині картуша розміщено герб Харківської області (кольорові емалі), під гербом – напис "Почесний громадянин Харківської області" синього кольору (емаль). 

6.2.   Мініатюра нагрудного знаку "Почесний громадянин Харківської області" (фрачний варіант) виготовлена із срібла або сплаву міді з позолотою. Розміри по вісям 30х30 мм. Знак складається з картушу, оповитому обабіч золотим вінком зі стилізованого дубового листя (позолота), оплетеного стрічкою блакитного кольору (емаль). У горішній частині картуша розміщено герб Харківської області (кольорові емалі). Під гербом – напис "Почесний громадянин Харківської області" синього кольору (емаль). 

6.3.   Диплом Почесного громадянина Харківської області надрукований на спеціальному папері, форматом 297х420 мм, з орнаментом у слобожанському стилі, виповненому тисненням золотою фольгою.  У горішній частині орнаменту вписаний герб Харківської області у золотому вінку зі стилізованого дубового листя, оплетеного стрічкою темно-синього кольору.

6.4.   У центральній частині розміщено напис "Диплом", виповнений тисненням золотою фольгою стилізованим шрифтом. Нижче – напис "Звання Почесний громадянин Харківської області присвоєно", потім – місце для заповнення П.І.Б. особи, яка нагороджується, посада, перелік її досягнень, місце для напису "Голова Харківської обласної державної адміністрації", "Голова Харківської обласної ради", для підпису, а також рядки для заповнення дати та номера.ідпункт 6.4. пункту 6 в редакції, згідно із рішенням обласної ради від 30.04.2010 р. № 1694-V)

6.5.   Книга Почесних громадян Харківської області складається з аркушів, надрукованих на спеціальному папері, форматом 297х420 мм, з орнаментом у слобожанському стилі, друкованому бронзовою фарбою.  У горішній частині орнаменту вписаний герб Харківської області у золотому вінку зі стилізованого дубового листя, оплетеного стрічкою темно-синього кольору. На одному аркуші можуть бути зроблені записи не більше, як по п`яти особах.

6.6.  У центральній частині розміщений напис "Звання Почесний громадянин Харківської області присвоєно", далі – зліва у стовпчик: місце для фото, розміром 6,5х4 см, напроти фото 5 рядків для напису: П.І.Б. особи, її посада, напис "за досягнення….." та № посвідчення, рядок для запису дати та № рішення обласної ради.

6.7.   Обкладинку оправлено шкірою малинового кольору та кутовими орнаментами, карбованими накладками з латуні з позолотою.   В центральній частині лицьової сторони книги  викарбовано напис "Книга Почесних громадян Харківської області", в нижній частині – напис "Заснована Харківською обласною радою у 2006 році" – все з латуні з позолотою. Книга має дві карбовані застібки.

            На титульному листі книги спеціальним шрифтом надруковані кутові орнаменти, напис "Книга почесних громадян Харківської області", у центральній частині – знак "Почесний громадянин Харківської області",  а в нижній частині – напис "Заснована Харківською обласною радою у 2006 році".

          На зворотній стороні титульного листа книги надруковано спеціальним шрифтом витяг з рішення обласної ради про заснування звання "Почесний громадянин Харківської області" з оригінальним підписом голови обласної ради, скріпленим печаткою обласної ради.

        На торці книги міститься напис "КНИГА ПОЧЕСНИХ ГРОМАДЯН ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ", на зворотному боці обкладинки містяться кутові ніжки-підставки з латуні з позолотою та два кріплення для застібок з ювелірними елементами (латунь з позолотою).

6.8.  Посвідчення Почесного  громадянина Харківської області, розміром 120х160 мм, у твердій обкладинці, з лицьового боку обтягнене шкірою темно-синього кольору. На лицьовій частині тисненням золотом нанесені герб Харківської області, напис: на одному рядку "Посвідчення", на другому -  "Почесний  громадянин Харківської області".

6.9.  Зі зворотного боку – елементи посвідчення, друковані на спеціальному папері з кольоровою сіткою.

6.10. На лівій частині зворотного боку розміщено повнокольорове зображення знаку "Почесний громадянин Харківської області". Над знаком розміщено напис "Почесний громадянин", під знаком – напис "Харківської області" (написи – синього кольору, стилізованим шрифтом). У нижньому лівому куті розміщене фото Почесного громадянина Харківської області розміром 2,5 см на 3,5 см, засвідчене гербовою печаткою. ідпункт 6.10. пункту 6 із змінами, згідно із рішенням обласної ради від 24.10.2013 р. № 874-VІ)

 

6.11. На правій частині – по центру розміщений абрис знаку "Почесний громадянин Харківської області". В горішній частині розміщені: напис "Посвідчення №", три вільних рядки для заповнення прізвища, імені та по батькові особи, написи "присвоєно звання Почесний громадянин Харківської області", "Рішення Харківської обласної ради" № ______ від "_____"________ року ( ___ сесія _____ скликання).

 «Голова Харківської обласної ради», підпис.

       «Голова Харківської обласної державної адміністрації», підпис.ідпункт 6.11. пункту 6 в редакції, згідно із рішенням обласної ради від 30.04.2010 р. № 1694-V)

6.12. Посвідчення Почесного громадянина Харківської області, диплом  Почесного  громадянина Харківської області, нагрудний знак "Почесний громадянин Харківської області", його мініатюра та запис у  Книзі Почесних громадян Харківської області мають один реєстраційний номер.