ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

ХХVІІ сесія VІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 19 грудня 2013 року                                                                                    886-VI

 

Про затвердження соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014 – 2018 роки

 

З метою подальшого розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя, на підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити соціальну Програму розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014-2018 роки  (додається).

 

2. Харківській обласній державній адміністрації щороку, під час формування обласного бюджету, передбачати кошти на реалізацію заходів даної Програми  у межах реальних можливостей бюджету.

 

3. Рекомендувати районним та міським радам міст обласного значення:

    3.1. У двомісячний термін розробити і затвердити відповідні місцеві програми.

    3.2. Під час формування проектів місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати кошти на виконання заходів відповідних місцевих програм.

 

4. Харківській обласній державній адміністрації щороку до 01 березня наступного за звітним періодом року надавати до обласної ради узагальнену інформацію про хід виконання заходів зазначеної Програми.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань молодіжної політики, спорту та туризму (Безрученко В.О.) та з питань бюджету (Немикіна Л.П.).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                                             С. Чернов