ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення обласної ради

від 19 грудня 2013 року № 886-VI

(XXVІІ сесія VІ скликання)

 

 

СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ, МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ ТА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
НА 2014 - 2018 РОКИ

 

ЗМІСТ

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ ……………………………………………

3

I.

ВСТУП………………………………………………………………..

 

5

II.

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА ВИРІШЕННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА, АНАЛІЗ ПРИЧИН ЇЇ ВИНИКНЕННЯ ТА ОБґРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇЇ ВИРІШЕННЯ………………..…..…………………………………...

 

9

III.

МЕТА ПРОГРАМИ………………………………………………….

 

13

IV.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ……………………………….

 

13

V.

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ..……………………………………………..

 

15

VI.

ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.…………………………………………………………

 

42

VII.

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ………………………………………………….…….....

 

42

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1. Назва Програми:

соціальна Програма розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014 – 2018 роки.

 

2. Ініціатор розроблення Програми:

Харківська обласна державна адміністрація.

 

3. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми:

розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації
від 18 листопада 2013 року № 471.

 

4. Розробник Програми:

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

 

5. Відповідальний виконавець Програми:

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

 

6. Учасники Програми:

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації;

Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації;

Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації;

Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації;

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації;

Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації;

Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації;

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області;

Харківський обласний центр зайнятості;

профспілкові об’єднання, громадські та благодійні організації;

районні державні адміністрації;

міські ради міст обласного значення;

громадські організації спортивного профілю.

7. Термін реалізації Програми: 2014-2018 роки.

 

8. Перелік джерел фінансування Програми: державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела фінансування, які не заборонені чинним законодавством України.

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: всього – 1 133 338,8 тис. грн., у тому числі:

державний бюджет –  179 480,0 тис. грн.;

обласний бюджет - 345 925,0 тис. грн.;

місцеві бюджети – 228 754,8 тис.грн.;

інші джерела фінансування – 379 179,0 тис. грн.

 

І. ВСТУП

 

Соціальна Програма розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014 – 2018 роки (далі – Програма) базується на фундаментальному значенні фізичної культури та спорту у виховному процесі дітей та молоді, забезпеченні оздоровлення дітей, ролі молоді у суспільному житті, а також напрямах розвитку сучасних молодіжних ініціатив як основних чинників подальшого економічного зростання регіону.

При розробленні Програми були враховані:

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (зі змінами);

Закон України «Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні» (зі змінами);

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (зі змінами);

Закон України «Про освіту» (зі змінами);

Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» (зі змінами);

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (зі змінами);

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами);

Указ Президента України «Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року» від 27.09.2013 № 532/2013;

Указ Президента України «Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних питань молоді» від 06.01.2010 № 6/2010;

постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу» (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 948 «Про затвердження Положення про центр олімпійської підготовки» (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів» (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.1999 № 2061 «Про затвердження Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю» (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009 – 2015 роки» (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 549-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на період до 2017 року»;

наказ Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 № 37 «Про затвердження типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл»;

наказ Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від 10.10.2002 № 2227 «Про затвердження Положення про школу вищої спортивної майстерності»;

наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури від 10.11.2003 № 184 «Про затвердження державних будівельних норм»;

комплексна Програма розвитку гуманітарної сфери, затверджена рішенням обласної ради від 03.02.2009 № 1103-V (зі змінами);

Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року, затверджена рішенням обласної ради від 23.12.2010 № 27-VI (зі змінами);

розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 22.02.2010 № 103 «Про затвердження Плану заходів із реалізації в 2010 – 2015 роках Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009 – 2015 роки» -

тощо.

Харківський регіон є одним із найбільших в Україні. Загальна чисельність населення регіону складає 2734796 осіб, або 6% від загальної чисельності населення України. Загальна кількість молоді віком від 15 до 35 років – 844941 осіб, або 30,8% від загальної кількості населення регіону. Кількість дітей від 0 до 17 років – 413718 осіб та молоді від 18 до 35 років – 770147 осіб, загальна кількість дітей та молоді в Харківському регіоні – 1183865 осіб. Кількість молоді від 15 до 35 років, яка проживає в сільських районах (сільська молодь), – 153938 осіб (18,2% від загальної кількості молоді в регіоні); молодь, що проживає в м. Харкові та містах обласного значення (міське населення), – 691003 особи (81,7% від загальної кількості молоді в регіоні). Зважаючи на те, що 43,2% населення у Харківському регіоні складають саме діти та молодь, питання розвитку сфери фізичної культури і спорту та реалізації молодіжної політики є одним із пріоритетів діяльності обласної державної адміністрації.

Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного процесу дітей і підлітків, учнівської та студентської молоді, що відіграє значну роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля, збереженні тривалості активного життя дорослого населення. В свою чергу, соціальне становище молоді як однієї з найбільш уразливих категорій населення, що характеризується наявністю амбіцій, завищених очікувань, пошуком власного шляху і прагненням до самореалізації, є показником успішності суспільства, можливості реалізації його потенціалу.

В останні роки в області проведена позитивна робота по зміцненню матеріально-спортивної бази в районах області, в тому числі дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Тільки за минулий рік у місті Харкові проведено реконструкцію 10 шкільних футбольних полів, установлено близько 100 вуличних тренажерних комплексів, у районах області встановлено 32 тренажерні комплекси, 17 спортивних майданчиків з синтетичним покриттям, уведено в експлуатацію багатофункціональний фізкультурно-оздоровчий комплекс у селищі Борова Борівського району.

Але, як свідчить аналіз, гострим залишається питання організації та забезпечення навчально-тренувального процесу в спортивних школах через обмежене фінансування на їх утримання. Витрати на утримання спортивних шкіл із розрахунку на 1 учня становили в 2012 році 1975 грн. 45 коп. По Україні цей показник – 2309 грн. За цим показником область посідає 23 місце серед регіонів України.

За показником виділених коштів на навчально-спортивну роботу в спортивних школах область посідає 26 місце із 27 регіонів України. Витрати на навчально-спортивну роботу з розрахунку на 1 учня становлять по області лише 34 грн., у той час, коли: у Запорізькій області – 210 грн., Луганській – 161 грн., Львівській – 147 грн.

У більшості громадян після 40 років відчутні суттєві проблеми зі здоров’ям, що після 50-річного віку кардинально заважають трудовій активності та нормальному життю. У громадян різко прогресують хронічні хвороби серця, гіпертонія, неврози, остеопороз, артрити, ожиріння тощо. Високий рівень захворюваності на розлади психіки та поведінки є наслідком вживання алкогольних напоїв, наркотичних та інших психоактивних речовин, особливо в молодіжному середовищі. Дотепер в українському суспільстві не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання та масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і подовження його тривалості. За таких умов пріоритетним напрямом гуманітарної політики держави має стати розвиток фізичної культури і спорту, що дасть можливість забезпечити оптимальну активність кожної людини впродовж усього життя, створити умови для організації змістовного дозвілля і максимальної реалізації здібностей людини. Важливим є удосконалення форм залучення різних груп населення, незалежно від статі, віку та соціального статусу, до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом. Потребує також удосконалення система підготовки спортсменів високого класу та спортивного резерву до складу національних збірних команд.

З метою забезпечення реалізації державної молодіжної політики в області ведеться робота у чотирьох основних напрямах, а саме: створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості; утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей; пропаганда та формування здорового способу життя; створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді.

Комунальною установою «Харківський обласний центр молоді» спільно з молодіжними громадськими організаціями постійно проводиться робота з організації активного змістовно-тематичного дозвілля дітей та підлітків, насамперед пільгових категорій, що мешкають у містах та сільських районах Харківської області, залучення їх до творчої діяльності, підтримки творчо обдарованих дітей, підлітків та молоді. Кожного року зазначеними заходами охоплено понад 100 тис. осіб з числа молоді (виїзні акції «Ми – разом!», Обласний фестиваль команд КВК, регіональний етап Міжнародної програми «Студентська республіка», відзначення переможців і учасників тощо).

З метою утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів в області функціонує «Центр патріотичного виховання молоді» комунальної установи «Харківський обласний центр молоді», основними напрямами діяльності якого є: надання інформаційно-методичної підтримки в сфері патріотичного виховання молоді; координація діяльності громадських організацій та об’єднань патріотичного спрямування; організація та координація різноманітних заходів з метою патріотичного виховання молоді.

За період своєї діяльності Центром патріотичного виховання молоді започатковано та спільно з молодіжними громадськими організаціями – соціальними партнерами - проведено низку обласних заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей. У цих заходах щороку беруть участь понад 200 тис. осіб з числа молоді (до дня Соборності України, до річниці виводу військ з Демократичної Республіки Афганістан, відзначення Днів визволення районів Харківської області від німецько-фашистських загарбників, відзначення перемоги у ВВВ, відзначення Дня незалежності України та Дня Державного Прапора України).

З метою створення умов для формування навичок здорового способу життя в молодіжному середовищі систематично проводяться лекції, бесіди, тренінги, семінари, відеолекторії, «круглі столи», диспути, дискусії, діалоги, акції, місячники, спрямовані на пропаганду здорового способу життя. Даними заходами протягом кожного року охоплюється понад 100 тис. осіб з числа молоді (акції з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, акція «Антинаркотик», акція до Всесвітнього та Всеукраїнського дня боротьби з туберкульозом, акція до Всесвітнього дня боротьби з гепатитами, акція «Відповідальність починаються з мене», місячник «Скажи «ні» тютюну», обласний фестиваль Sport Music Fest тощо).

З метою сприяння працевлаштуванню та забезпеченню вторинної зайнятості молоді в області діють 3 молодіжних центри праці: відділ «Молодіжний центр праці» комунальної установи «Харківський обласний центр молоді»; «Молодіжний центр праці» молодіжного центру відділу у справах сім’ї та молоді Красноградської районної державної адміністрації; «Лозівський центр праці» Лозівського міського центру молоді відділу у справах сім’ї та молоді Лозівської міської ради. Протягом останніх років фахівцями 3-х молодіжних центрів праці надано понад 50000 інформаційно-консультативних послуг молоді та працевлаштовано майже 10000 молодих осіб. Окрім цього ними проведено тести з профорієнтації серед молоді, до яких залучено понад 10000 осіб.

З метою забезпечення вторинної зайнятості молоді в області ведеться робота з формування молодіжних трудових загонів (далі – МТЗ). За останні 3 роки було сформовано майже 1000 МТЗ, із загальною кількістю учасників понад 30000 осіб.

Основними напрямами державної політики у сферах фізичної культури і спорту, молоді та оздоровлення дітей є:

підтримка заходів, що здійснюються підприємствами, установами і організаціями, фондами, громадянами та їх об’єднаннями в зазначеній сфері;

створення доступного та ефективного ринку послуг фізичної культури та спорту;

збереження і розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

забезпечення підготовки кадрів у сфері фізичної культури та спорту;

сприяння збереженню та розвитку інфраструктури послуг з оздоровлення та відпочинку;

забезпечення державної підтримки обдарованої та талановитої молоді;

формування у молоді навичок здорового способу життя;

створення сприятливих умов для зайнятості молоді, підвищення її мотивації до праці, професійної підготовки та перепідготовки;

залучення молоді до участі у формуванні та реалізації державної молодіжної політики в регіоні;

забезпечення доступності освіти;

підвищення рівня активності молоді у суспільному житті;

стимулювання проведення науково-дослідних робіт, розроблення та впровадження інноваційних Програм.

 

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА ВИРІШЕННЯ ЯКОЇ

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА, АНАЛІЗ ПРИЧИН ЇЇ ВИНИКНЕННЯ ТА ОБґРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

 

Стан здоров’я та спосіб життя населення області потребує окремої уваги держави і владних структур. Демографічна криза негативно впливає на економічний стан області та є загрозливим фактором для її майбутнього. Порушення екологічної рівноваги та гіподинамія, що спостерігається за останні роки, призвели до значного погіршення фізичного розвитку людей та стану їх здоров’я, особливо дітей і молоді.

Викликає занепокоєння загальне зменшення кількості населення області за рахунок природного скорочення. За період з 01 січня 2000 року по 01 січня 2013 року кількість населення зменшилась на 195,8 тис. осіб.

В останні роки спостерігається тенденція до зниження рівня середньої тривалості життя населення області (чоловіків – 66 років, жінок – 73 роки). Смертність серед населення у 1,6 раза перевищує народжуваність.

Для економіки країни кількість населення, його динаміка і структура мають фундаментальне значення. Саме цей показник разом із показником очікуваної тривалості життя безпосередньо впливає на темпи росту ВВП.

Скорочення працездатного населення негативно впливає на економічну ситуацію як області, так і держави в цілому.

Погіршується стан здоров’я дітей, підлітків та молоді. Щороку спостерігається збільшення кількості учнівської та студентської молоді, яка має відхилення у стані здоров’я та віднесена до спеціальної медичної групи. Понад 21 тис. дітей та молоді, які належать до цієї категорії, не відвідують уроки фізичної культури. Погіршення стану здоров’я населення з різко прогресуючими хронічними хворобами серця, гіпертонією, неврозом, артритом, ожирінням тощо призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до спорту вищих досягнень, зокрема спроможних тренуватися, витримуючи значні фізичні навантаження та досягати високих спортивних результатів.

Діюча система фізичної культури і спорту не може задовольнити у повній мірі фізкультурно-оздоровчих та спортивних потреб. У навчально-виховній сфері це пов’язано з відсутністю ефективного наповнення змісту фізичного виховання, недостатнім обсягом рухової активності, скороченням мережі закладів позашкільної спортивно-масової роботи, недосконалою спортивною базою.

За останні роки погіршилась ситуація щодо створення умов на виробництві для працюючого населення зі збереження здоров’я, для трудового відновлення, відпочинку, проведення профілактичних занять фізкультурно-спортивної спрямованості.

На підприємствах відбувається скорочення інструкторів-методистів з фізичної культури і спорту. Забезпеченість підприємств та організацій фахівцями з фізичної культури та спорту складає лише 6,5%.

За останні роки скорочено функціонування 35 тренажерних залів, 9 відновлювальних центрів, 23 кімнат психологічного розвантаження на підприємствах області.

Відсутня сучасна спортивна інфраструктура, здатна задовольнити попит населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями. Матеріально-технічна база фізичної культури і спорту в районах області та містах обласного значення значно нижча за реальні потреби населення, а її технічний стан та умови утримання потребують додаткового фінансування. Потребує удосконалення система підготовки спортсменів високого класу, підвищення якості роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, покращення матеріального, фінансового, науково-методичного та медичного забезпечення. За останні 10 років скоротилась мережа дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Перестали функціонувати 36 таких закладів.

У порівнянні зі світовими стандартами ресурсне забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме: організаційне, кадрове, науково-методичне, медико-біологічне, фінансове, інформаційне, матеріально-технічне - знаходиться на низькому рівні.

Не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і подовження його тривалості.

Існуюча система спорту вищих досягнень та підготовки спортивного резерву також не позбавлена проблем. Найбільш актуальним є питання недостатнього фінансування підготовки та участі членів збірних команд області у Всеукраїнських змаганнях. Залишається актуальною проблема відтоку висококваліфікованих фахівців фізкультурно-спортивної сфери, тренерів та спортсменів до фізкультурно-спортивних організацій інших регіонів або взагалі в інші сфери діяльності в зв’язку із соціальною незахищеністю, побутовими проблемами, низьким рівнем заробітної плати, відсутністю житла. Через фінансові проблеми, слабку матеріально-технічну базу та проблеми кадрового забезпечення знижується якість навчально-тренувальної роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах, недостатньою є змагальна практика юних спортсменів.

Погіршення соціально економічних проблем, відсутність дієвих механізмів державної підтримки в період соціального становлення і розвитку молодих людей негативно впливає на її фінансове становище, погіршення здоров’я, фізичний і духовний розвиток. Економічна криза має великий вплив на якість активного відпочинку молоді, його духовній та культурній орієнтації.

Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови демократичної держави. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують проблеми. Зокрема, погіршуються показники стану здоров’я молодих громадян, не подолана демографічна криза, спостерігається тенденція щодо поширення в молодіжному середовищі наркоманії та епідемії ВІЛ/СНІДу, збільшується кількість померлих у молодому віці. Освітній потенціал молоді значною мірою не реалізується через невідповідність між попитом та пропонуванням на ринку праці.

За даними Харківського обласного наркологічного диспансеру, протягом 2012 року, на офіційному обліку наркологічної служби знаходилось 30,4 тис. наркозалежних молодих людей, що на 8% більше ніж за аналогічний період 2011 року.

За даними Харківського обласного центру боротьби зі СНІДом, протягом 2012 року під диспансерним наглядом в області перебувало 2032 ВІЛ-інфіковані особи, що на 2% більше ніж за аналогічний період 2011 року, та 317 хворих на СНІД, що на 49,4% більше ніж за аналогічний період 2011 року.

За даними обласного шкірно-венерологічного диспансеру протягом 2012 року на обліку перебували 173 молоді особи, хворі на сифіліс
(73 – чоловіки, 100 – жінки), та 441 молода особа, хвора на гонорею
(291 – чоловіки, 150 – жінки).

За даними дослідження щодо оцінки чисельності уразливих груп у регіоні налічується 24,6 тис. споживачів ін’єкційних наркотиків (9,3 тис. – у м. Харкові та 15,3 тис. – по Харківській області); 6,4 тис. робітників комерційного сексу (3,2 тис. – у м. Харкові та 3,2 тис. – по Харківській області); 26,0 тис. чоловіків, які мають секс із чоловіками (10,4 тис. – у м. Харкові та 15,6 тис. – по Харківській області).

Наведені вище цифри дозволяють зробити висновок, що рівень наркоманії, венеричних захворювань та інших соціально-небезпечних хвороб серед молоді стабільно високий, що у свою чергу призводить до погіршення стану здоров’я молодих людей. Це свідчить про те, що роботу з формування здорового способу життя серед молоді треба активізувати.

Ще однією з основних проблем є питання працевлаштування молоді. Так, за даними Харківського обласного центру зайнятості, в 2011 році за послугами звернулося близько 48,0 тис. осіб з числа незайнятої молоді віком до 35 років (що на 1,3 тис. осіб більше ніж за аналогічний період попереднього року), а вже у 2012 році ця цифра становила 49,0 тис. осіб. Протягом січня-серпня 2013 року з числа незайнятої молоді віком до 35 років за послугами звернулося 27,3 тис. осіб.

Окремо слід відмітити, що за сприяння служби зайнятості працевлаштовано у 2011 році 22,7 тис. молодих осіб (рівень працевлаштування молоді складає 47,3%) у 2012 році – 24,0 тис. молодих осіб (рівень працевлаштування молоді складає 48,9 %), протягом січня – серпня 2013 року працевлаштовано близько 18,7 тис. молодих осіб (рівень працевлаштування молоді складає 50,1 %).

Незважаючи на те, що центрами зайнятості області проводиться робота з виконання вимог законодавства України з питань реалізації державної молодіжної політики, соціального становлення і розвитку молоді, забезпечення конституційного права на працю та для працевлаштування соціально не захищених категорій молоді на підприємствах, в установах, бронюються робочі місця, ситуація в області потребує вжиття додаткових заходів для вирішення зазначеного питання і збільшення рівня працевлаштування молоді. Особливу увагу слід приділяти зайнятості сільської молоді. В умовах реформування системи економічних відносин та відносин власності в аграрному секторі молодь виступає однією з найменш конкурентоспроможних і найбільш уразливих у соціальному відношенні груп населення. Економіка сільського господарства на сьогодні не може забезпечити потреби сучасної молоді, яка прагне працювати на гарній роботі та отримувати гідну заробітну плату.

Наведені вище дані дозволяють зробити висновок, що з метою ефективного розв’язання складних питань в області існує потреба у розробленні соціальної  Програми розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя у Харківській області на 2014 – 2018 роки.

 

III. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Мета Програми полягає у створенні умов для:

залучення широких верств населення до фізкультурно-оздоровчих та спортивних занять, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації;

максимальної реалізації фізичних здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень;

концентрації зусиль центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, інших суб’єктів сфери фізичної культури і спорту із залученням коштів бюджетів усіх рівнів, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством, на виконання пріоритетних завдань;

забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг, розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

забезпечення реалізації державної молодіжної політики у Харківському регіоні шляхом створення системи всебічної підтримки молоді в отриманні умінь і навичок, розвитку здібностей і якостей, необхідних для подальшого особистого і професійного розвитку, а також активної участі в суспільному житті  свого регіону.

 

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ,

ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

 

Виконання Програми дасть можливість:

збільшити обсяг рухової активності учнівської та студентської молоді до 8-12 годин на тиждень;

підвищити рівень залучення населення до змістовного дозвілля та відпочинку, насамперед із збільшенням щороку на 1-2 відсотки рівня охоплення населення руховою активністю в обсязі до 30 хвилин щодня;

залучити до 20 відсотків дітей, молоді віком від 6-23 років до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу національних збірних команд;

забезпечити спортивними спорудами у необхідній кількості і якості, що надасть можливість створити необхідні умови для залучення різних верств і категорій громадян до занять фізичною культурою і спортом та підвищити рівень забезпеченості населення спортивними залами, плавальними басейнами та спортивними майданчиками з розрахунку на 10 тисяч осіб (очікуване зростання – на 2 відсотки щороку);

створити умови для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;

сприяти збереженню та розвитку інфраструктури послуг з оздоровлення та відпочинку;

створити сучасні умови для соціальної адаптації та реалізації осіб з обмеженими фізичними можливостями;

підвищити спортивний імідж Харківської області як на Всеукраїнському, так і світовому рівні;

забезпечити державну підтримку обдарованої та талановитої молоді;

сформувати у молоді навички здорового способу життя;

створити умови для зайнятості молоді, підвищити її мотивацію до праці, професійної підготовки та перепідготовки;

залучити якомога більшу кількість молоді до участі у формуванні та реалізації державної молодіжної політики в регіоні;

збільшити кількість громадських об’єднань, що представляють інтереси молоді, та обсяги фінансування молодіжних програм;

сприяти інтеграції української молоді в європейське молодіжне співтовариство;

підвищити рівень активності молоді у суспільному житті.

 

V. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

Заходи Програми

Відповідальні за виконання

Термін вико-

нання

Прогнозний обсяг фінансування (тис.грн)

Очікувані результати

Держав-

ний

бюджет

Облас-

ний

бюджет

Місцеві

бюджети

Інші джерела

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

I. Створення умов для фізичного виховання і спорту за місцем роботи, проживання, в місцях масового відпочинку населення

1.

Активізувати роботу щодо залучення підлітків та молоді до занять у фізкультурно-оздоровчих і спортивних групах. Довести кількість населення, що займаються всіма фізкультурно-оздоровчими видами спорту, до 40 %. Проводити щороку серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів області малі олімпійські ігри «Діти Харківщини»

 

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації спільно районними державними адміністраціями  за участю: міських рад міст обласного значення, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

2014

0,0

20,0

0,0

0,0

20,0

Довести до 40 % кількість населення,  охопленого фізкультурно-оздоровчою роботою. Щороку проводити малі олімпійські ігри серед дітей для популяризації здорового способу життя. Максимально охопити населення фізкультурно-оздоровчою роботою у навчальних закладах

2015

0,0

20,0

0,0

0,0

20,0

2016

0,0

20,0

0,0

0,0

20,0

2017

0,0

20,0

0,0

0,0

20,0

2018

0,0

20,0

0,0

0,0

20,0

Всього

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

2.

Здійснити заходи щодо створення необхідних умов для фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи за місцем проживання населення, у зонах відпочинку. Сприяти утворенню та функціонуванню в усіх районах і містах обласного значення центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і розширенню мережі фізкультурно-оздоровчих центрів, пунктів прокату спортивного інвентарю, з урахуванням потреб і фінансових можливостей регіонів. Забезпечити функціонування КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я  НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»”

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, КОМУНАЛЬНА  УСТАНОВА “ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я  НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»” спільно з

районними державними адміністраціями  за участю: міських рад міст обласного значення, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

2014

0,0

1190,0

450,0

150,0

1790,0

Створення дієвої системи для проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів для населення за місцем проживання та у зонах масового відпочинку

2015

0,0

1230,0

461,0

180,0

1871,0

2016

0,0

1280,0

472,5

210,0

1962,5

2017

0,0

1330,0

483,4

230,0

2043,4

2018

0,0

1400,0

495,4

250,0

2145,4

Всього

0,0

6430,0

2362,3

1020,0

9812,3

3.

Запроваджувати ефективні форми проведення виробничої гімнастики у режимі робочого дня, активного відпочинку та післятрудового відновлення, профілактичних занять фізкультурно-спортивної  спрямованості на підприємствах, в організаціях, установах різних організаційно-правових форм власності, а також організацій, підприємств агропромислового комплексу та у сільських населених пунктах

Департаменти Харківської обласної державної адміністрації:

інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури, агропромислового розвитку,  у справах молоді та спорту - спільно з районними державними адміністраціями  за участю: міських рад міст обласного значення, громадських  організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Створення дієвої системи для проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед населення за місцем роботи

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

 

Забезпечити проведення щороку регіональних галузевих спартакіад та інших масових заходів із працюючим населенням. Сприяти введенню до штатного розпису суб’єктів господарювання усіх форм власності посади інструкторів з фізичної культури.

Розробити та визначити в установленому порядку критерії оцінювання щодо ефективності розвитку фізичної культури і масового спорту суб’єктів господарювання та проводити щороку конкурси на визначення найкращої у цій сфері організації

Департаменти Харківської обласної державної адміністрації:

у справах молоді та спорту, інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури, агропромислового розвитку - спільно з районними державними адміністраціями за участю: міських рад міст обласного значення

 

0,0

0,0

50,0

20,0

390,0

460,0

Створення дієвої системи для проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед населення за місцем роботи

0,0

0,0

50,0

20,0

420,0

490,0

0,0

0,0

50,0

20,0

450,0

520,0

0,0

0,0

50,0

20,0

520,0

590,0

2018

0,0

50,0

20,0

550,0

620,0

Всього

 

0,0

 

250,0

 

100,0

 

 

2330,0

 

 

2680,0

 

5.

Забезпечити належні умови для функціонування

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВАИ «ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ „ІНВАСПОРТ” ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», сприяти відкриттю районних, міських центрів, спортивних клубів для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ „ІНВАСПОРТ” ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»,

районними державними адміністраціями за участю міських рад міст обласного значення

2014

0,0

2220,0

500,0

0,0

2720,0

Створення дієвої системи для проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед людей з обмеженими фізичними можливостями

2015

0,0

2330,0

550,0

0,0

2880,0

2016

0,0

2500,0

600,0

0,0

3100,0

2017

0,0

2550,0

650,0

0,0

3200,0

2018

0,0

2600,0

700,0

0,0

3300,0

Всього

0,0

12200,0

3000,0

0,0

15200,0

6.

Щороку проводити фізкультурно-оздоровчі, реабілітаційні заходи для людей з обмеженими фізичними можливостями, обласну спартакіаду «Повір у себе» для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Організувати роботу  таборів фізкультурно-спортивної реабілітації для людей з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі для дітей

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ «ІНВАСПОРТ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ спільно з районними державними адміністраціями за участю: міських рад міст обласного значення, громадських  організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

2014

0,0

30,0

0,0

0,0

30,0

Створення дієвої системи для проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед людей з обмеженими фізичними можливостями, створення оздоровчих та реабілітаційних таборів для  людей з обмеженими фізичними можливостями

2015

0,0

35,0

0,0

0,0

35,0

2016

0,0

40,0

0,0

0,0

40,0

2017

0,0

45,0

0,0

0,0

45,0

2018

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

Всього

 

0,0

200,0

 

0,0

0,0

200,0

 

7.

Проводити щороку обласну спартакіаду серед державних службовців   з метою підготовки збірної команди області для участі у Всеукраїнській спартакіаді

Департамент у справах  молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, управління Головдержслужби України в Харківській області спільно з районними державними адміністраціями  за участю міських рад міст обласного значення

2014

0,0

80,0

330,0

0,0

410,0

Відбір кращих спортсменів для участі у 3 фінальному етапі

2015

0,0

100,0

360,0

0,0

460,0

2016

0,0

100,0

380,0

0,0

480,0

2017

0,0

120,0

400,0

0,0

520,0

2018

0,0

140,0

420,0

0,0

560,0

Всього

0,0

540,0

1890,0

0,0

2430,0

8.

Проводити щороку обласну Спартакіаду серед працівників органів місцевого самоврядування з метою підготовки збірної команди області для участі у Всеукраїнській спартакіаді

Департамент у справах  молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, Харківська обласна рада спільно з районними та міськими радами міст обласного значення

2014

0,0

80,0

330,0

0,0

410,0

Відбір кращих спортсменів для участі у 3 фінальному етапі

2015

0,0

100,0

360,0

0,0

460,0

2016

0,0

100,0

380,0

0,0

480,0

2017

0,0

120,0

400,0

0,0

520,0

2018

0,0

140,0

420,0

0,0

560,0

Всього

0,0

540,0

1890,0

0,0

2430,0

9.

Проводити щороку обласні Спартакіади з видів спорту та з масових видів спорту серед районів та міст обласного значення на Кубок голови Харківської обласної державної адміністрації

Департамент у справах  молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями за участю міських рад міст обласного значення

2014

0,0

30,0

350,0

0,0

380,0

Проведення змагань з пріоритетних видів спорту для відбору спортсменів до збірних команд Харківської області з олімпійських видів спорту

2015

0,0

30,0

350,0

0,0

380,0

2016

0,0

30,0

350,0

0,0

380,0

2017

0,0

30,0

350,0

0,0

380,0

2018

0,0

30,0

350,0

0,0

380,0

Всього

0,0

150,0

1750,0

0,0

1900,0

10.

Проводити щороку обласні, районні, міські спартакіади серед допризовної  молоді (військове багатоборство) з метою підготовки збірних команд області до участі у Всеукраїнській спартакіаді

 

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, Обласний військовий комісаріат спільно з районними державними адміністраціями за участю міських рад міст обласного значення

2014

0,0

50,0

165,0

0,0

215,0

Відбір кращих спортсменів для участі у 3 фінальному етапі

2015

0,0

60,0

170,0

0,0

230,0

2016

0,0

65,0

175,0

0,0

240,0

2017

0,0

65,0

180,0

0,0

245,0

2018

0,0

65,0

185,0

0,0

250,0

Всього

0,0

305,0

875,0

0,0

1180,0

 

II. Забезпечення розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту та резервного спорту

1

Забезпечити збереження діючої мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл та сприяти відкриттю і функціонуванню нових шкіл, їх відділень, філій, особливо у сільській місцевості. Довести кількість дітей, підлітків і молоді, які займаються у спортивних групах дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних шкіл олімпійського резерву до

 20 %. Забезпечити фінансування  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ «ХТЗ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ,

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ «ІНВАСПОРТ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

Проводити  щороку огляд-конкурс на кращу роботу серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл області

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями за участю: міських рад міст обласного значення, громадських  організацій фізкультурно-спортивної спрямованості 

2014

0,0

13050,0

19300,0

9737,0

42087,0

Забезпечення збереження та розвитку системи підготовки дитячо-юнацького та резервного спорту, довести до 20 % кількість дітей, підлітків та молоді, які займаються у спортивних групах

2015

0,0

13600,0

19482,8

9980,0

43062,8

2016

0,0

14150,0

19969,8

10229,5

44349,3

2017

0,0

14800,0

24958,8

10485,2

50244,0

2018

0,0

15300,0

31180,0

10747,3

57227,3

Всього

0,0

70900,0

114891,4

51179,0

236970,4

2.

Сприяти забезпеченню модернізації та зміцненню матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних шкіл олімпійського резерву, забезпеченню необхідним обладнанням та інвентарем

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями за участю: міських рад міст обласного значення, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

2014

0,0

500,0

1500,0

1500,0

3500,0

Придбати спортивний інвентар та обладнання в необхідній кількості для безпечного проведення спортивної роботи. Провести ремонти спортивної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних шкіл олімпійського резерву для безпечного та ефективного проведення підготовки спортсменів

2015

0,0

800,0

1700,0

3700,0

6200,0

2016

0,0

1000,0

1900,0

3900,0

6800,0

2017

0,0

1200,0

2000,0

4000,0

7200,0

2018

0,0

1500,0

2200,0

4200,0

7900,0

Всього

0,0

5000,0

9300,0

17300,0

31600,0

3.

Забезпечити видатки на утримання та здійснення навчально-тренувального процесу для шкіл вищої спортивної майстерності. Забезпечити утримання центру олімпійської підготовки із зимових видів спорту

Департамент у справах  молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації

2014

0,0

16800,0

0,0

0,0

16800,0

Забезпечення якісної підготовки спортсменів до участі в міжнародних та всеукраїнських змаганнях

2015

0,0

18000,0

0,0

0,0

18000,0

2016

0,0

18100,0

0,0

0,0

18100,0

2017

0,0

19000,0

0,0

0,0

19000,0

2018

0,0

19600,0

0,0

0,0

19600,0

Всього

0,0

91500,0

0,0

0,0

91500,0

4.

Сприяти в отриманні  активного відпочинку та оздоровлення вихованцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл та учнями спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю у дні зимових і літніх канікул, в тому числі дітьми з обмеженими фізичними можливостями

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями за участю: міських рад міст обласного значення, громадських  організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

2014

0,0

50,0

500,0

600,0

1150,0

Проведення безперервної підготовки та оздоровлення

100 % вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та учнів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю у дні зимових і літніх канікул, у тому числі дітей з обмеженими фізичними можливостями

2015

0,0

50,0

500,0

600,0

1150,0

2016

0,0

60,0

600,0

800,0

1460,0

2017

0,0

60,0

600,0

800,0

1460,0

2018

0,0

80,0

800,0

800,0

1680,0

Всього

0,0

300,0

3000,0

3600,0

6900,0

III.  Розвиток спорту вищих досягнень, спорту ветеранів та інвалідів

 

1.

Провести обласні, районні, міські змагання з визнаних у державі олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп. Забезпечити підготовку та участь спортсменів області у всеукраїнських змаганнях, чемпіонатах світу та Європи,

ІІ літніх юнацьких Олімпійських іграх 16.08 – 28.08 2014 року в Нанкіні, Китай; XXXI літніх Олімпійських іграх 05.08 – 21.08 2016 року в Ріо-де-Жанейро, Бразилія;

 XXII та XXIII зимових Олімпійських іграх 07.02-23.02 2014 року в м. Сочі, Російська Федерація; 09.02 – 25.02 2018 року в місті Пхйончхані, Корея;

ХІ Параолімпійських зимових іграх 07.03 – 16.03 2014 року в м. Сочі Російська Федерація; Параолімпійських зимових іграх в місті Пхйончхані, Корея; II зимових юнацьких Олімпійських іграх 26.02-06.03 2016 року в Ліллехаммері;

ХV Параолімпійських літніх іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро, Бразилія; Всеукраїнських, Всесвітніх та Європейських іграх серед ветеранів спорту

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями за участю міських рад міст обласного значення, громадських  організацій фізкультурно-спортивної спрямованості  

2014

8120,0

5000,0

5400,0

2200,0

20720,0

Якісна підготовка спортивно-масових заходів, проведення навчально-тренувальних зборів з метою підготовки до міжнародних та всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту

2015

9200,0

6500,0

5500,0

2300,0

23500,0

2016

9300,0

8000,0

5600,0

2400,0

25300,0

2017

9500,0

8200,0

5700,0

2500,0

25900,0

2018

9800,0

8500,0

5800,0

2600,0

26700,0

Всього

45920,0

36200,0

28000,0

12000,0

122120,0

2.

Провести обласні, районні, міські змагання з визнаних у державі неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп. Забезпечити підготовку та участь спортсменів області у Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту: м. Вроцлав у 2017 році, Всеукраїнських змаганнях, чемпіонатах світу та Європи, змаганнях серед ветеранів спорту

 

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями за участю: міських рад міст обласного значення, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

2014

450,0

3500,0

1500,0

1300,0

6750,0

Якісна підготовка спортивно-масових заходів, проведення навчально-тренувальних зборів з метою підготовки до міжнародних та всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту

2015

500,0

4400,0

1700,0

1500,0

8100,0

2016

520,0

5500,0

2000,0

1600,0

9620,0

2017

540,0

6000,0

2300,0

1700,0

10540,0

2018

550,0

6200,0

2500,0

1800,0

11050,0

Всього

2560,0

25600,0

10000,0

7900,0

46060,0

3.

Провести обласні змагання серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. Забезпечити підготовку та участь спортсменів області різних нозологій і вікових груп у Всеукраїнських змаганнях, Дефолімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ «ІНВАСПОРТ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ спільно з районними державними адміністраціями за участю: міських рад міст обласного значення, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

2014

0,0

360,0

0,0

0,0

360,0

Якісна підготовка спортивно-масових заходів, проведення навчально-тренувальних зборів з метою підготовки до міжнародних та всеукраїнських змагань спортсменів з обмеженими фізичними можливостями

2015

0,0

380,0

0,0

0,0

380,0

2016

0,0

400,0

0,0

0,0

400,0

2017

0,0

400,0

0,0

0,0

400,0

2018

0,0

450,0

0,0

0,0

450,0

Всього

0,0

1990,0

0,0

0,0

1990,0

4.

Спільно з Харківським обласним відділенням Національного олімпійського комітету України провести заходи з розвитку олімпійського руху. Надавати фінансову підтримку Харківському обласному відділенню НОК України. Щороку проводити до Дня фізичної культури та спорту Олімпійський тиждень, розпочинаючи його з Олімпійського уроку

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної

державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями за участю: Харківського відділення НОК України, міських рад міст обласного значення, громадських організацій фізкультурно-спортивної

спрямованості

2014

0,0

300,0

20,0

0,0

320,0

Популяризація олімпійського руху та здорового способу життя серед усіх верств населення

2015

0,0

350,0

20,0

0,0

370,0

2016

0,0

400,0

20,0

0,0

420,0

2017

0,0

450,0

20,0

0,0

470,0

2018

0,0

500,0

20,0

0,0

520,0

Всього

0,0

2000,0

100,0

0,0

2100,0

IV.  Покращення організаційного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту

1.

Запровадити систему перепідготовки, підвищення кваліфікації фізкультурних кадрів на базі Харківської державної академії фізичної культури. Проведення заходів на виконання договору про спільну діяльність між Департаментом у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації та Харківською державною академією фізичної культури

 

Департаменти Харківської обласної державної адміністрації: у справах молоді та спорту, науки і освіти - спільно з районними державними адміністраціями за участю: Харківської  державної академії фізичної культури, міських рад міст  обласного значення

2014

0,0

0,0

800,0

0,0

800,0

Якісна  підготовка професійних кадрів у сфері «фізична культура і спорт» Проведення заходів на виконання договору про спільну діяльність між Департаментом у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації та Харківською державною академією фізичної культури 

2015

0,0

0,0

800,0

0,0

800,0

2016

0,0

0,0

800,0

0,0

800,0

2017

0,0

0,0

800,0

0,0

800,0

2018

0,0

0,0

800,0

0,0

800,0

Всього

0,0

0,0

4000,0

0,0

4000,0

2.

Проводити щороку обласні семінари для працівників структурних підрозділів органів виконавчої влади з фізичної культури та спорту, тренерів з видів спорту, працівників спортивних установ, дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації спільно з  районними державними адміністраціями за участю: міських рад міст обласного значення, громадських  організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

2014

0,0

200,0

13,2

0,0

213,2

Якісна перепідготовка кадрів у сфері «фізична культура  і спорт»

2015

0,0

250,0

13,5

0,0

263,5

2016

0,0

360,0

14,0

0,0

374,0

2017

0,0

380,0

14,5

0,0

394,5

2018

0,0

400,0

14,5

0,0

414,5

Всього

0,0

1590,0

69,7

0,0

1659,7

3.

Активізувати роботу із введення посад інструкторів  з фізичної культури до штатного розпису підприємств, установ, організацій, сільських, селищних рад

Департаменти Харківської обласної державної адміністрації: у справах молоді та спорту, інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури, агропромислового розвитку - спільно з районними державними адміністраціями за участю: міських рад міст обласного значення, громадських  організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проведення фізкультурно-оздоровчої роботи на підприємствах, установах та організаціях з працюючим населенням

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Проводити щороку нагородження переможців обласного рейтингу стану розвитку фізичної культури та спорту серед районів і міст обласного значення

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями за участю міських рад міст обласного значення

2014

0,0

10,0

0,0

0,0

10,0

Підведення підсумків роботи структурних підрозділів з питань фізичної культури та спорту районів та міст обласного значення. Підведення підсумків стану та розвитку галузі на окремих адміністративних територіях з метою складення плану подальшої роботи

2015

0,0

10,0

0,0

0,0

10,0

2016

0,0

10,0

0,0

0,0

10,0

2017

0,0

10,0

0,0

0,0

10,0

2018

0,0

10,0

0,0

0,0

10,0

Всього

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

5.

Продовжити роботу з реконструкції та модернізації баз олімпійської підготовки: спортивного комплексу Харківської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України, товариства з обмеженою відповідальністю Олімпійський спортивний клуб «Темп», КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ «ХТЗ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ,

комунального підприємства «Харківський Палац спорту», колективного підприємства «Олімпійський навчально-спортивний центр «Акварена», комунального закладу «Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву», дорожнього фізкультурно-спортивного клубу «Локомотив» Статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна залізниця»

Департаменти Харківської обласної державної адміністрації: капітального будівництва, у справах молоді та спорту, економіки і міжнародних відносин - за участю: Харківської міської ради, Головного Управління міністерства внутрішніх справ України в Харківській області

2014

0,0

0,0

0,0

10500,0

10500,0

Проведення капітальних ремонтів та реконструкції спортивних споруд для надання фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг населенню у вимогах сучасності

2015

0,0

0,0

0,0

22300,0

22300,0

2016

0,0

0,0

0,0

22500,0

22500,0

2017

0,0

0,0

0,0

22500,0

22500,0

2018

0,0

0,0

0,0

22500,0

22500,0

Всього

0,0

0,0

0,0

100300,0

100300,0

6.

Провести реконструкцію стадіону комунального закладу «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Восток» (пр-т Косіора, 168 а, м. Харків)

Департаменти  Харківської обласної державної адміністрації: у справах молоді та спорту, економіки і міжнародних відносин -

за участю Харківської міської ради

2014

0,0

0,0

276,4

0,0

276,4

Проведення реконструкції спортивних споруд для надання фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг населенню м. Харкова, з урахуванням вимог сучасності

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього

0,0

0,0

276,4

0,0

276,4

7.

Провести капітальний ремонт комунального закладу «Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву», комунального закладу «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту Яни Клочкової», комунального закладу «Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 7»

Департаменти Харківської обласної державної адміністрації: у справах молоді та спорту, економіки і міжнародних відносин, фінансів - за участю: Харківської міської ради та Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради

2014

0,0

0,0

900,0

0,0

900,0

Проведення капітального ремонту спортивних споруд для надання фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг населенню м. Харкова, з урахуванням сучасних вимог

2015

0,0

0,0

1000,0

0,0

1000,0

Всього

0,0

0,0

1900,0

0,0

1900,0

8.

Передбачати щороку будівництво багатофункціональних  спортивних майданчиків зі штучним покриттям, льодових катків з природним льодом та тренажерних комплексів у містах обласного значення і районах області

Департаменти Харківської обласної державної адміністрації: капітального будівництва, у справах молоді та спорту - спільно з районними державними адміністраціями за участю міських рад міст обласного значення

2014

21000,0

1000,0

500,0

1000,0

23500,0

Будівництво сучасних майданчиків для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з населенням усіх вікових груп

2015

21000,0

1000,0

500,0

1000,0

23500,0

2016

21000,0

1000,0

500,0

1000,0

23500,0

2017

21000,0

1000,0

500,0

1000,0

23500,0

2018

21000,0

1000,0

500,0

1000,0

23500,0

Всього

105000,0

5000,0

2500,0

5000,0

117500,0

9.

Розпочати і побудувати фізкультурно-оздоровчий комплекс на базі комунального закладу «Харківська міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву зі стрільби з луку «Комунар»

Департаменти Харківської обласної державної адміністрації: капітального будівництва, економіки та міжнародних відносин, у справах молоді та спорту - спільно з Харківською міською радою

2014

4000,0

0,0

20000,0

5000,0

29000,0

Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу для надання фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг населенню м. Харкова, з урахуванням сучасних вимог

2015

4000,0

0,0

20000,0

5000,0

29000,0

Всього

8000,0

0,0

40000,0

10000,0

58000,0

10.

Забезпечення проведення капітальних та поточних ремонтів багатофункціональних спортивних майданчиків зі штучним покриттям та тренажерних майданчиків у містах і районах області. Придбання предметів та матеріалів, спортивних снарядів, тренажерного обладнання для оновлення встановлених багатофункціональних спортивних майданчиків зі штучним покриттям та тренажерних майданчиків у містах і районах області

Департаменти Харківської обласної державної адміністрації: у справах молоді та спорту, капітального будівництва,

фінансів,

економіки і міжнародних відносин - спільно з районними державними адміністраціями за участю міських рад міст обласного значення

2014

1000,0

1000,0

500,0

200,0

2700,0

Проведення капітальних і поточних  ремонтів майданчиків для надання фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг населенню  в містах та районах області. Оновлення покриття та спортивного обладнання на майданчиках

2015

1000,0

1000,0

500,0

200,0

2700,0

2016

1000,0

1000,0

500,0

200,0

2700,0

2017

1000,0

1000,0

500,0

200,0

2700,0

2018

1000,0

1000,0

500,0

200,0

2700,0

Всього

5000,0

5000,0

2500,0

1000,0

13500,0

11.

Будівництво інфраструктури КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «УКРАЇНСЬКИЙ СХІДНИЙ ЦЕНТР ОЛІМПІЙСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ  ІЗ ЗИМОВИХ ВИДІВ СПОРТУ»

Департаменти Харківської обласної державної адміністрації: капітального будівництва, у справах молоді та спорту, економіки і міжнародних відносин

2014

2000,0

0,0

0,0

1000,0

3000,0

Будівництво сучасної інфраструктури для підготовки спортсменів до участі в міжнародних змаганнях із зимових видів спорту

2015

2000,0

0,0

0,0

1000,0

3000,0

2016

2000,0

0,0

0,0

1000,0

3000,0

2017

2000,0

0,0

0,0

1000,0

3000,0

2018

5000,0

0,0

0,0

1000,0

6000,0

Всього

13000,0

0,0

0,0

5000,0

18000,0

12.

Провести капітальний ремонт об’єктів КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ «ХТЗ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

Департаменти Харківської обласної державної адміністрації: капітального будівництва, у справах молоді та спорту, економіки і міжнародних відносин

2014

0,0

0,0

0,0

50000,0

50000,0

Проведення капітального ремонту спортивної споруди для надання фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг населенню в м. Харкові та ефективної підготовки вихованців до змагань усіх рівнів

Всього

0,0

0,0

0,0

50000,0

50000,0

13.

Забезпечити проведення сертифікації відповідності спортивних споруд та їх паспортизації

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями за участю: міських рад міст обласного значення, громадських  організацій фізкультурно-спортивної

спрямованості

 

2014

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

Забезпечення

100 % включення до Єдиного державного реєстру спортивних споруд України об’єктів Харківської області

2015

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

2016

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

2017

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

2018

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

Всього

0,0

0,0

250,0

0,0

250,0

14.

Забезпечити випуск методичних, інформаційно-аналітичних видань за основними напрямами роботи з розвитку фізичної культури і спорту

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації

2014

0,0

80,0

20,0

10,0

110,0

Забезпечення інформаційно-аналітичними матеріалами з питань фізичної культури і спорту органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

2015

0,0

80,0

20,0

10,0

110,0

2016

0,0

80,0

20,0

10,0

110,0

2017

0,0

80,0

20,0

10,0

110,0

2018

0,0

80,0

20,0

10,0

110,0

Всього

0,0

400,0

100,0

50,0

550,0

15.

Опрацювати питання щодо створення інформаційно-просвітницької сторінки в обласній газеті «Слобідський край» щодо пропаганди різних аспектів здорового способу життя, підвищення рівня фізичної підготовленості населення, небезпеки активного та пасивного тютюнопаління, вживання алкоголю та наркоманії

 

 

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, Управління забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями за участю: міських рад міст обласного значення

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Висвітлення питань розвитку фізичної культури та спорту через засоби масової інформації

Всього

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16.

Забезпечити виплату грошових винагород, стипендій та премій спортсменам, їх тренерам, які посіли призові місця на міжнародних змаганнях, Олімпійських, Параолімпійських, Дефолімпійських іграх, чемпіонатах і Кубках світу та Європи, Універсіадах. Визначати щокварталу кращого спортсмена та кращого тренера. Визначати кращого спортсмена року, кращого тренера року, краще фізкультурно-спортивне товариство

Департаменти Харківської обласної державної адміністрації: у справах молоді та спорту, фінансів -

за участю Харківської міської ради

2014

0,0

1900,0

0,0

0,0

1900,0

Стимулювання спортсменів до досягнень високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях

2015

0,0

2100,0

0,0

0,0

2100,0

2016

0,0

2300,0

0,0

0,0

2300,0

2017

0,0

2400,0

0,0

0,0

2400,0

2018

0,0

3000,0

0,0

0,0

3000,0

Всього

0,0

11700,0

0,0

0,0

11700,0

17.

Забезпечити вирішення соціально-побутових питань спортсменів і їх тренерів, які посіли призові місця на міжнародних змаганнях, Олімпійських, Параолімпійських, Дефолімпійських іграх, чемпіонатах, Кубках світу та Європи

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації

за участю Харківської міської ради

2014

0,0

0,0

0,0

2500,0

2500,0

Стимулювання спортсменів до досягнення більш високих спортивних результатів  на міжнародних змаганнях різного рівня

2015

0,0

0,0

0,0

2500,0

2500,0

2016

0,0

0,0

0,0

2500,0

2500,0

2017

0,0

0,0

0,0

2500,0

2500,0

2018

0,0

0,0

0,0

2500,0

2500,0

Всього

0,0

0,0

0,0

12500,0

12500,0

 

18.

Сприяти  залученню інвестицій  та спонсорських коштів на розвиток фізичної  культури і спорту, відповідно до чинного законодавства

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями за участю: міських рад міст обласного значення, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

2014

0,0

0,0

0,0

10000,0

10000,0

Залучення інвестицій з метою забезпечення додаткового фінансування для розвитку сфери «фізична культура і спорт»

2015

0,0

0,0

0,0

15000,0

15000,0

2016

0,0

0,0

0,0

20000,0

20000,0

2017

0,0

0,0

0,0

25000,0

25000,0

2018

0,0

0,0

0,0

30000,0

30000,0

Всього

0,0

0,0

0,0

100000,0

100000,0

19.

Придбати для КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВЯ НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ», КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ», КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ «ІНВАСПОРТ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ автотранспорт для забезпечення підвозом спортсменів до місць змагань

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації,

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВЯ НАСЕЛЕННЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»,

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ШКОЛА ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ», КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ «ІНВАСПОРТ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

2014

0,0

450,0

0,0

0,0

450,0

Значне зменшення суми витрат на проїзд учасників змагань збірних команд Харківської області

2015

0,0

450,0

0,0

0,0

450,0

2016

0,0

800,0

0,0

0,0

800,0

Всього

0,0

1700,0

0,0

0,0

1700,0

20.

Проводити щороку в рамках міжнародної співпраці з містами-побратимами та областями інших держав спортивні зустрічі з різних видів спорту

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації

2014

0,0

40,0

0,0

0,0

40,0

Укріплення взаємозв’язків та зростання авторитету України серед міжнародної спільноти

2015

0,0

60,0

0,0

0,0

60,0

2016

0,0

70,0

0,0

0,0

70,0

2017

0,0

80,0

0,0

0,0

80,0

2018

0,0

90,0

0,0

0,0

90,0

Всього

0,0

340,0

0,0

0,0

340,0

21.

Надавати фінансову підтримку федераціям, осередкам Всеукраїнських федерацій, асоціаціям, фізкультурно-спортивним та громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивним клубам, дитячо-юнацьким спортивним школам незалежно від форм власності з видів спорту, визнаних в Україні

 

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації

2014

0,0

1500,0

0,0

0,0

1500,0

Підготовка спортсменів збірних команд Харківської області до всеукраїнських та міжнародних змагань

2015

0,0

1600,0

0,0

0,0

1600,0

2016

0,0

1700,0

0,0

0,0

1700,0

2017

0,0

1800,0

0,0

0,0

1800,0

2018

0,0

1900,0

0,0

0,0

1900,0

Всього

 

 

0,0

8500,0

0,0

0,0

8500,0

V. Розвиток молодіжних ініціатив та формування здорового способу життя, організація оздоровлення та відпочинку дітей

1

Організація оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями за участю міських рад міст обласного значення

2014

0,0

8000,0

0,0

0,0

8000,0

Оздоровлення не менше 2% дітей соціально н незахищених категорій щорічно

2015

0,0

8350,0

0,0

0,0

8350,0

2016

0,0

8700,0

0,0

0,0

8700,0

2017

0,0

9050,0

0,0

0,0

9050,0

2018

0,0

9400,0

0,0

0,0

9400,0

Всього

 

0,0

43500,0

0,0

0,0

43500,0

2.

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів; видання та розповсюдження інформаційно-довідкових матеріалів, методичної літератури тощо з питань оздоровлення та відпочинку дітей, збереження та розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Департаменти Харківської обласної державної адміністрації: у справах молоді та спорту, науки і освіти - КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МОЛОДІ» спільно з районними державними адміністраціями за участю міських рад міст обласного значення

2014

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

Максимальне використання ресурсів  дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області

2015

0,0

55,0

0,0

0,0

55,0

2016

0,0

60,0

0,0

0,0

60,0

2017

0,0

65,0

0,0

0,0

65,0

2018

0,0

70,0

0,0

0,0

70,0

Всього

 

0,0

300,0

0,0

0,0

300,0

3.

Запровадження заходів з реалізації державної молодіжної політики, спрямованих на: створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, підтримку творчих ініціатив молоді,  пропаганду та формування здорового способу життя молоді, патріотичне виховання молоді, створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді тощо

Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МОЛОДІ» спільно з районними державними адміністраціями за участю міських рад міст обласного значення

2014

0,0

2200,0

0,0

0,0

2200,0

Державна підтримка обдарованої та талановитої молоді. Охоплення максимальної кількості  молоді заходами, спрямованими на популяризацію здорового способу життя. Зростання рівня патріотичної свідомості молоді. Створення умов для зайнятості молоді, підвищення мотивації до праці, професійної підготовки. Активізація участі молоді у формуванні та реалізації державної молодіжної політики

2015

0,0

2500,0

0,0

0,0

2500,0

2016

0,0

2800,0

0,0

0,0

2800,0

2017

0,0

3100,0

0,0

0,0

3100,0

2018

0,0

3400,0

0,0

0,0

3400,0

Всього

 

0,0

14000,0

0,0

0,0

14000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

36 570,0

59 740,0

53 424,6

96 087,0

245 821,6

2015

37 700,0

65 490,0

54 057,3

65 690,0

222 937,3

2016

33 820,0

70 675,0

34 351,3

66 799,5

205 645,8

2017

34 040,0

73 045,0

39 946,7

72 445,2

219 476,9

2018

37 350,0

76 975,0

46 974,9

78 157,3

239 457,2

Всього

179 480,0

345 925,0

228 754,8

379 179,0

1 133 338,8

 

 

VI. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ,

НЕОБІХДНИХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у державному, обласному та місцевих бюджетах на розвиток сфери фізичної культури і спорту, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовний загальний обсяг видатків, необхідних для виконання заходів Програми, становитиме по області 1 133 338,8 тис. грн., у тому числі: з державного бюджету – 179 480,0 тис. грн., обласного бюджету – 345 925,0 тис. грн., місцевого бюджету 228 754,8 тис. грн., інших джерел – 379 179,0 тис. грн.

 

VII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Контроль за виконанням Програми здійснює Харківська обласна рада.

Координацію виконання Програми здійснює Харківська обласна державна адміністрація. Поточна організація та виконання Програми покладається на відповідального виконавця – Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

Хід реалізації заходів Програми двічі на рік заслуховується на засіданні постійної комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту, та туризму.

 

 

 

 

Заступник голови

обласної ради                                                                                    Л. Давидова